MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır." Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tasavvuf Profesör 1 Tasavvuf alanında Doçent olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslâm Hukuku Profesör 1 Doktora ve Doçentliği İslam Hukuku alanında olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Profesör 1 Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında Eğitim-Öğretim tecrübesi ve çalışmaları olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Doçent 1 Hadis alanında Doktora yapmış olmak. Temel İslam Bilimleri (Hadis) alanında Doçent olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tefsir Doçent 1 Doktora ve Doçentliği Tefsir alanında olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslam Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 İslam ve Osmanlı Hukuku alanında çalışmaları bulunmak. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Dr.Öğr.Üyesi 1 Din Felsefesi alanında Doktora yapmış olmak. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 Görsel İletişim Tasarımı alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 Görsel İletişim Tasarımı alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Dr.Öğr.Üyesi 1 Halkla İlişkiler sahasında nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Dr.Öğr.Üyesi 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim alanında Doktora yapmış olmak. Aynı alanda nitelikli bilimsel eserler yayınlamış olmak. İşletme Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 Özel Hukuk bilim dalında Doktora yapmış olmak. Ticaret Hukuku alanında nitelikli bilimsel eserler yayınlamış olmak. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Profesör 1 Muhasebe bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. SGK sağlık harcamalarının denetimi ve finansal performans değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak. Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Profesör 1 Biyomedikal alanında işaret ve görüntü işleme ve sınıflandırma; FPGA tabanlı veri toplama ve analizi ile uzaktan erişimli laboratuvar konularında çalışmalar yapmış olmak. Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 Fotovoltaik güç üretimi tahmini ve güneş simülatörleri konularında uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak. Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Tekstilde Yönetim ve Pazarlama üzerine uzman olmak. Tekstilde Marka ve Ürün Yönetimi, Tüketici Davranışları üzerinde araştırmaları ve Uluslararası Indeks’lerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Tasarım ve İmalat Dr.Öğr.Üyesi 1 Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. İmalat, deney tasarımı ve optimizasyon konularında yayınları olmak. Bilimsel ve ulusal projelerde görev almış olmak. Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında doktora unvanına sahip olmak. İletken polimerler, elektromanyetik kalkanlama, tekstilde görüntü işleme, tekstil yapıştırıcıları, tekstilde UV-kürleme, kord kumaş/kauçuk kompozitleri konularında SCI kapsamında uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. 5267/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar