İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Fakülte / Meslek Yüksekokulu Bölüm Anabilim Dalı / Programı Unvan Kadro Adet Nitelik Derece Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Psikodilbilim ve edimbilim alanlarında çalışmaları olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doçent 3 1 Türkiye-AB ilişkileri, ulusal-uluslararası toplumsal hareketler ve demokratikleşme süreçleri konularında çalışmaları olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doçent 3 1 Engelli teknolojileri üzerinde çalışmaları olmak. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Arge, İnovasyon, yatırım, kurumsal girişimcilik, kurumsal kaynak planlama sistemleri üzerine çalışmaları olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı Profesör 1 1 Mimaride şeffaf yapı konstrüksiyonları ve uygulamaları, sürdürülebilir yapı çözümlemeleri ve yapım teknikleri alanlarında çalışmaları olmak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doçent 1 1 Peyzaj değişimleri ve uzaktan algılama ile coğrafi bilgi sistemleri alanlarında çalışmaları olmak. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektrik-Elektronik

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Biyomedikal enstrümantasyon sistemleri alanında çalışmaları olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Doçent 2 1 Sismik enerji sönümleyiciler ve yapı dinamiği ve deprem alanında çalışmaları olmak. Makine Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Mekanik Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ağsız yöntemler konusunda çalışmaları olmak. 30/5/2019 PERŞEMBE ahmet çeşitli 4926 Disket 2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 GLP-1 ve davranış fizyolojisi alanında çalışmaları olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Nörogelişimsel tedavi konularında çalışmış olmak. Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu olup bahçe bitkilerinde doktora yapmış olmak. Malç, sulama ve tuz stresi uygulamalarında çalışmış olmak. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Siyasal katılım ve karar alma süreçleri konularında çalışmaları olmak. Doktor Öğretim Üyesi 5 1 19. ve 20. yüzyıl Türk-İngiliz ilişkileri, Doğu sorunu ve AfroAmerikan sivil haklar hareketi konularında çalışmaları olmak. DİĞER ŞARTLAR: 1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir. 2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 6 (dört) takım dosya ve 4 adet CD, 4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 4926/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar