GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. *Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. *Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan

anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. *Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO BÖLÜM ANABİLİM DALI ADET DER. UNVAN AÇIKLAMA Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım 1 3 Doktor Öğretim Üyesi Bitki stres fizyolojisi ve moleküler bitki patolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 3 Doktor Öğretim Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Tarihi Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Estetik-Sanat Felsefesi, Husserl konularında çalışmaları olmak Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Eski Uygur Türkçesi üzerine çalışmış olmak Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi STEM Eğitimi konusunda deneyimli olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Öğretmen yetiştirmede mesleki imaj konusunda çalışmaları olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Yüksek Öğretim Finansmanı alanında çalışmaları olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Eğitimde liderlik, örgütsel davranış alanlarında çalışmış olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Gaziantep Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Anasanat Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı 2 1 Doçent Makina Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Aerodinamik alanında çalışmaları olmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat 1 3 Doktor Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lojistik 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak İletişim Fakültesi Gazetecilik Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Neoliberal Politikaların Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi , Türk Siyasal hayatı ve Türk dış politikası üzerine çalışmaları olmak İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve veteriner Sağlık Pr. 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve veteriner Sağlık Pr. 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Veteriner fakültesi mezunu olmak, Fermente sucuk üretimi üzerine çalışmaları olmak İslahiye Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Pr. 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Yeşil ekonomi ve turizm üzerine çalışmaları olmak Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Elektromağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Matematiksel Fizik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, CERN-ATLAS grubunda deneysel ve matematiksel modellemeler alanında çalışıyor olmak Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, örme kumaşlar üzerine çalışıyor olmak Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler 1 3 Doktor Öğretim Üyesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve vergi Muhasebe ve vergi Uygulamaları 1 3 Doktor Öğretim Üyesi İşletme alanında doktora yapmış ve Sosyal medya pazarlaması alanında çalışmaları olmak. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik 1 1 Profesör Taşımacılık alanında çalışmaları olmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Pr. 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, IVF Sertifikası olmak Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Uzmanlığı alanından almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Sosyal Pediatri Bilim dalında en az 5 yıl çalışmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi) 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Yoğun Bakım) 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Çocuk yoğun bakım bilim dalında yan dal yapmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yeni Doğan) 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Yeni doğan bilim dalında yan dal yapmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Gastroenteroloji yan dalı yapmış olmak, YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, çölyak hastalığı alanında çalışmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Geriatri Bilim Dalı) 1 1 Profesör Geriatri bilim dalında yan dal yapmış ve Geriatri alanında doçent olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Yoğun Bakım) 1 1 Doktor Öğretim Üyesi İç hastalıkları uzmanı olmak ve Yoğun Bakım yan dalı yapmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Kalp hastalıklarında oksidatif stres belirteçleri ile ilgili çalışmaları olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak, deney hayvanları ile ilgili nükleer tıp çalışmaları yapmış olmak Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı) 1 1 Doçent Hematoloji bilim dalında yan dal yapmış olmak ve Hematoloji alanında doçent olmak, KİT Sertifikası bulunmak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, Deney hayvanı Kullanım Sertifikası ile Klinik Araştırmacı Eğitim Sertifikasına sahip olmak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak Not: İlan yayım tarihi resmi tatile denk geldiğinden başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir. İLAN BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2019 SON BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2019

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar