ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 18/06/2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ: 02/07/2019 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır. 2-Kanuni şartlara haiz profesör ve doçent adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir. 3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların ERÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.) 4-Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır 5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 6-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı

sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir. 8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. PROFESÖRLER İÇİN -Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. -Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. -2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini sunmak, DOÇENTLER İÇİN -Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. -2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, -Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. DR.ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN -Adayların ilan edilen Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. -2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. -Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak, Not: 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Not: Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurular bizzat ilgili birimlere yapılacaktır. İLAN NO BİRİM BÖL/ABD/A SD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 1001 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak 1002 Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Almış Olmak. 1003 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıkları Alanında Almış Olmak. 1004 Tıp Fakültesi Biyoistatistik Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoistatistik Alanında Almış Olmak. 1005 Tıp Fakültesi Radyoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Radyoloji Alanında Almış Olmak. 1006 Tıp Fakültesi Biyofizik Doçent 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Biyofizik Alanında Almış Olmak. 1007 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Alanında Almış Olmak, İç Hastalıkları Hematoloji Alanında Deneyimli Olmak . 1008 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Almış Olmak. 1009 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı Doçent 1 1 Elektronik -Haberleşme Mühendisliği Bilim Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak. 1010 Mühendislik Fakültesi Hidrolik Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği Bilim Alnında Doçentliğini Almış Olmak. 1011 Mühendislik Fakültesi Elektronik Doçent 1 1 Doçentliğini Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. 1012 Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Doçent 1 1 Doçentlik Unvanını Filoloji Temel Alanı, Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim Alanında Almış Olmak. 1013 Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Doçentliğini Almış Olmak. 1014 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik - Elektronik Doçent 1 1 Doçentliğini Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. 1015 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Motor Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sivil Havacılık Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. 1016 Tıp Fakültesi Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anatomi Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. 1017 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı Olmak. 1018 Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Tıbbi Parazitoloji Alanında Yapmış Olmak. 1019 Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endodonti ve Restoratif Diş Tedavisi Alanlarının Her İkisinde de Çalışmış Olmak. 1020 Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programından Mezun Olmak. 1021 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İktisat Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Uygulamalı Panel Veri Çalışmaları Olmak. 1022 Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. 1023 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Pazarlama Bilim Alanında Yapmış Olmak. Bilişim ve Marka Konusunda Çalışmaları Bulunmak 1024 Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalında Doktorasını Yapmış Olmak. Meyvecilik Moleküler ve Genetik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. 1025 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Lisans ve Doktora Eğitimini Biyomedikal Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak ve Nanobiyoteknoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar