ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL İŞ İLANLARI

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENEL İŞ İLANLARI: 18 HAZİRAN 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. İlan Tarihi: 18/06/2019 Son Başvuru Tarihi: 02/07/2019 Ön Değerlendirme Tarihi: 09/07/2019 Sınav Giriş Tarihi: 16/07/2019 Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 23/07/2019 A- GENEL ŞARTLAR 1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) b) Yükseköğretim Kurulu tarafından k

abul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır. B- ÖZEL ŞARTLAR1 - Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak. C- MUAFİYET 1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 9- Tecrube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin) 10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) 11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. NOT: Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. -Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. -İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt Birimi KAYSERİ Tel: (0 352) 207 66 66 – 10614/10615 Faks: (0 352) 437 52 64 NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 12- Başvuru Dilekçesi 13- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 14- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 15- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 16- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi 17- ALES Belgesi Fotokopisi 18- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 19- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 20- Tecrube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin) 21- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) 22- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. NOT: Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. -Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. -İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt Birimi KAYSERİ Tel: (0 352) 207 66 66 – 10614/10615 Faks: (0 352) 437 52 64 NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. İLAN NO BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 1026 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Öğretim Görevlisi 4 1 İktisat Tezli Yüksek Lisans Mezunu ve İktisat Doktora Mezunu Olmak. 1027 Rektörlük - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 Kimya Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kimya Alanında Yapmış Olmak, Yükseköğretim Kurumlarında En Az 8 Yıllık Eğitim-Öğretim Tecrübesine Sahip Olmak.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar