BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI HAZİRAN

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLAN TABLOSU BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sıra No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 1 Biyomühendislik Biyomühendislik Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Su Ürünleri alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Su Ürünleri bilim alanında almış olmak. Fotosentetik mikroorganizmaların biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 2 Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Profesör 1 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini Çevre Mühendisliği alanından,

Doktora derecesini Çevre Bilimleri alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Kalıcı organik kirleticiler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrik enerji nakil hatları ve hava hat iletkenleri konularında çalışmaları olmak. 4 İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Hidrolik alanında almış olmak. Su kalitesi, sediment taşınımı ve atık su konularında çalışmaları olmak. 5 İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 3 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Geoteknik alanında almış olmak. Zemin enjeksiyonları konusunda çalışmaları olmak. 6 Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 3 1 Lisans ve Doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Isı ve kütle transferi ve yüzey aktif maddeleri konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 7 Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Eklentili yapı titreşimleri ve titreşim temelli yapısal hasar tespiti konularında çalışmaları olmak. 8 Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojileri Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Meyve/sebze ve kurutma teknolojileri ile zeytin konularında çalışmaları olmak. BİRİMİ : ORMAN FAKÜLTESİ 9 Orman Mühendisliği Yaban Hayatı Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Yaban hayatı konusunda çalışmaları olmak. 10 Orman Mühendisliği Orman Entomolojisi ve Koruma Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Orman entomolojisi konusunda çalışmaları olmak. 11 Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kentsel uygulamaları konularında çalışmaları olmak. BİRİMİ : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 12 Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doçent 3 1 Yüksek lisans eğitimini mantık alanında, doktorasını din felsefesi alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Çağdaş batı ve İslam düşüncesi konularında çalışmaları olmak. 13 Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Bulgaristan Türkleri ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 14 Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Profesör 1 1 Yüksek lisans derecesini siyaset bilimi, doktora derecesini uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Küresel yönetişim, uluslarötesi sorunlar ve NATO konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 15 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lojistik Doçent 3 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini uluslararası iktisat alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ticaret alanında almış olmak. Uluslararası lojistik ve taşımacılık, ithalat ve ihracat yönetimi konularında çalışmaları olmak. Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar