AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 4- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 5- Profesör ve

Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. *PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz internet sitesinde Personel Dairesi Başkanlığının Belgeler ve Formlar sekmesinde bulunan dilekçe), 2) Özgeçmiş, 3) Yayın Listesi, 4) (2) iki adet fotoğraf, 5) Nüfus cüzdanı suretinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği, 6) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini, 7) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır. Aday tarafından imzalı.) 9) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, 10) İlan metni, 11) Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; - 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir. Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine ise taranmış (ıslak imza gereken yerlerin imzalı olması şartıyla) şekilde yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir. Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere, yukarıda belirtilen tüm belgelerin (11.madde hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. ***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; 1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz internet sitesinde Personel Dairesi Başkanlığının Belgeler ve Formlar sekmesinde bulunan dilekçe), 2) Özgeçmiş, 3) Yayın Listesi, 4) (2) iki adet fotoğraf, 5) Nüfus cüzdanı suretinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği, 6) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini, 7) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır. Aday tarafından imzalı.) 9) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, 10) İlan metni, 11) Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; - 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine ise taranmış (ıslak imza gereken yerlerin imzalı olması şartıyla) şekilde yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir. GENEL NOTLAR:  İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.  Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. DUYURULUR. BAŞVURU TARİHLERİ Başlangıç Tarihi: 02/06/2019 Bitiş Tarihi: 24/06/2019 BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR 1 1 İktisat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Uluslararası Ekonomi Alanında Çalışmaları Olmak. TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Acil Serviste İlaç Zehirlenmelerinde Uygulanan Tedavi Yöntemleri İle İlgili Çalışması Olmak. VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ PROFESÖR 1 1 İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. DNA Hasarları Konusunda Çalışmaları Olmak. VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK PATOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 İlgili Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak. Hayvanlarda Karaciğer ve Böbrek Patolojisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar