TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. -Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. -Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Adresi: Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğüne. Doçent kadrosuna* başvuracaklar için: -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir. -Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. -Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. - Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracaklar için: -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir. -Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. -Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye veya Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. -Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. * Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Öğretim Üyesi Alınacaktır SIRA NO FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET NİTELİK 1 Fen Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Elektronik Malzemeler Doçent 1 Doktorasını ve doçentliğini Malzeme Bilimi ile ilgili bir alanda yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak. 2 Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 İlgili Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak veya bilgisayar destekli sistem modelleme ve sayısal simülasyon çalışmaları yapmış olmak. 3 Mühendislik Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora eğitimini Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, sinyal ve görüntü işleme konularında çalışmaları bulunmak. 4 Mühendislik Makine Mühendisliği Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, ilgili Anabilim Dalında bilimsel çalışmaları olmak. 5 Mühendislik Mekatronik Sistemler Mühendisliği ElektrikElektronik Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik veya Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, nanokompozit tabanlı sensörler alanında çalışmaları bulunmak. 6 Mühendislik Mekatronik Sistemler Mühendisliği Makine Dr.Öğr.Üyesi 1 Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ileri malzemeler ve nanoteknoloji alanında tamamlamış olmak, ilgili alanında bilimsel çalışmaları bulunmak. 7 Fen Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Elektronik Malzemeler Dr.Öğr.Üyesi 1 Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak. Doktora derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında Almanya’daki bir Üniversiteden almış olmak, Şekil Hafızalı Alaşımlar üzerine çalışmaları ve yayınları bulunmak. 8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora tezini Medeni Usul Hukuku alanında Almanca yazmış olmak. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 35 66-69 Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 31 09 – 0 216 333 31 04-07 Fen Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 31 40 – 0 216 333 31 44 Sosyal Bilimler Enstitüsü: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 - Beykoz/İSTANBUL Tel: 0 216 333 32 70 – 0 216 333 32 74

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar