TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI 2019

 

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI İLANI Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. İlan Tarihi 22.5.2019 Son Başvuru Tarihi

14.06.2019 (Mesai bitimine kadar) Ön Değerlendirme Tarihi 18.6.2019 Sınava Giriş Tarihi 20.6.2019 Sonuçların Açıklama 21.6.2019 SIRA NO BİRİMİ KADRO ÜNVANI ADET NİTELİK ARANILAN YABANCI DİL 1 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği bölümü mezun olmak, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce 80 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. - İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak İngilizce bildiklerini belgelemeleri istenilmektedir. - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Ders Verecek Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. İSTENİLEN BELGELER: 1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 2- Özgeçmiş 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- Öğrenim Belgeleri ve transkript 5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri 6- Yabancı Dil Belgesi Öğretim Görevlileri (Yabancı Diller Yüksekokulu) (İngilizce: en az 80) 7- Ales Belgesi (en az 70) 8- 2 adet fotoğraf 9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) - Başvurunun şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir. - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. - Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. - Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Yabancı Diller Yüksekokulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz/ İSTANBUL E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83 4607/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar