TÜBİTAK İŞ İLANLARI

 

TÜBİTAK İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TTSBY) VE MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ: 10.06.2019 BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR * ARANAN ÖZEL KOŞULLAR BİLGEM/TTSBY TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2 TBTK.BİLGEM.

TTSBY.2019-2.1 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak. 5 KOCAELİ BİLGEM/TTSBY TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2 TBTK.BİLGEM. TTSBY.2019-2.2 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Endüstriyel Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.01 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Veteriner Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Antikor üretimi ve/veya antikor tabanlı tanı sistemlerinin geliştirilmesi alanında, deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.02 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, KimyaBiyoloji Mühendisliği, Biyokimya veya Biyomühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Kantitatif PCR konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje veya çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.03 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Eczacılık Fakültesi, Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyomühendislik ve Genetik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya- Biyoloji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Analitik Enstrüman (HPLC/MS, FPLC, LSMS/MS, GC/MS, ICP/MS, UV- VIS, XRF vb.) kullanma becerisine sahip olmak, Bu enstrümanlarla test ve deney düzeneği kurabilme, yöntem geliştirme tecrübesine sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje veya çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.04 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Gıda Mühendisliği bölümlerinden veya Veteriner, Tıp, Eczacılık Fakültelerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ Mikrobiyoloji alanında en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Mikrobiyal karakterizasyon (bakteri, maya veya küf örneklerinin tanımlanması) konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.05 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyoinformatik ve Genetik, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyokimya veya Biyomühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak 1 KOCAELİ Alanında en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Moleküler modelleme konusunda deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ilebelgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.06 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik bölümlerinden veya Veteriner, Tıp, Eczacılık Fakültelerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. Rekombinant genprotein dizaynı, üretimi, saflaştırması ve karakterizasyonu konularında deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.07 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümlerinden veya Veteriner, Tıp Fakültelerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak. İmmünoloji alanında deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.08 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoloji bölümlerinden veya Veteriner, Eczacılık Fakültelerinin birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Pre-klinik fazdaki ilaç ve aşıların farmako-kinetik, farmako- dinamik ve farmako-güvenlik konularında deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.09 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, KimyaBiyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya bölümlerinden veya Eczacılık, Veteriner Fakültelerinin birini bitirmiş olmak. 3 KOCAELİ Biyoproses (Biyosüreç) konusunda bilgi sahibi ve/veya biyoreaktörlerde üretim konusunda deneyim sahibi olmak (İlgili alanda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.10 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans BölümleriBiyoinformatik ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Yanda belirtilen bölümlerin birinde en az yüksek lisans (tezli) derecesine sahip olmak.Biyoenformatik alanında deneyime sahip olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.11 AR-GE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Veteriner Fakültesini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ Küçük veya büyük hayvanların sağlık kontrolleri ve tedavisi konularında deneyim sahibi olmak (İlgili alanlarda tez, yayın, bildiri, proje, çalıştığı kurumdan yazı vb. ile belgelenmesi istenecektir). MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.12 AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) Ön lisans Bölümleri Biyokimya, Kimya Teknolojisi, Eczane Hizmetleri, Laboratuvar Teknolojisi veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.13 AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) Ön lisans Bölümleri Biyokimya, Kimya Teknolojisi, Eczane Hizmetleri veya Laboratuvar Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.14 AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) Ön lisans Bölümleri Biyokimya, Eczane Hizmetleri, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 KOCAELİ MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.15 AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) Ön lisans BölümleriLaborant ve Veteriner Sağlık veya Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ MAM/GMBE TBTK.MAM. GMBE.2019-1 TBTK.MAM. GMBE.2019-1.16 AR-GE PERSONELİ (TEKNİSYEN) Ön lisans Bölümleri Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi veya Makine bölümlerinin birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ *NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta : bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon : (262) 648 10 00 – 2434-3580-3548-1696-3520 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Adres : Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta : mam.ik@tubitak.gov.tr Telefon : 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74 4562/1/1-1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE MEMUR, MEMUR (KORUMA) VE TEKNİSYEN ALINACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2019 İLAN NO İŞYERİ PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR UNVAN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI KİŞİSEL DURUMU ARANILAN NİTELİKLER TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM Yetkinlik Özeti 1 MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KOCAELİ MEMUR 1 NORMAL 1 YIL ÖN LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EN AZ İKİ YILLIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ 1) T.C. Vatandaşı olmak. 2) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. 3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 4) Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. 5) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak. 6) Ekip çalışmasına yatkın olmak. 7) İletişim becerisi yüksek, insan ilişkileri güçlü ve diksiyonu düzgün olmak. 8) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak. 9) MS Ofis Programlarını (word,excel, outlook vb) kullanabilmek. 10) En az 1 yıl Danışma Memuru olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 2 MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KOCAELİ MEMUR (KORUMA) 4 NORMAL 2 YIL ÖN LİSANS ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA SAVUNMA VE GÜVENLİK MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 1) T.C. Vatandaşı olmak. 2) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. 3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 4) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak. 5) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı sahibi olmak. 6) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak, 7) En az 2 yıl Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 8)Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, 9) İşe alınacak personelin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca ilçelerinden birinde ikamet etmesi istenecektir. 3 ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER 1 ENGELLİ - ÖN LİSANS *ELEKTRİK *ELEKTRONİK *ELEKTRİK - ELEKTRONİK *ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1) T.C. Vatandaşı olmak. 2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. 3) Fazla mesai yapmaya engel bir durum olmamak. 4) Tercihen Elektrik kuvvetli akım veya zayıf akım sistemlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak. 5) Auto -Cad kullanabilmek ve proje okuyabilmek. 6) Temel düzeyde Microsoft Office programlarını (Word, Excell vs.) kullanabilmek. 7) Ofis araç gereçlerini (faks, fotokopi vs.) kullanabilmek. 8) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak. 9) İstanbul veya Kocaeli’nde ikamet ediyor veya edebilecek olmak. 10) Elektrik sistemleri, zayıf akım, mevcut otomasyon sistemlerinin kontrolünü yaparak işletilmesini sağlamak. 11) Sorumluluk alanındaki sistemlerde oluşan arızalara ivedilikle müdahale etmek. 12) Planlı bakım faaliyetleri kapsamında talimat ve prosedürlere uygun bakım/onarım çalışmalarını eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek. 13) Tercihen EKAD belgesine sahip olmak. *NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi P.K. 54 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr Telefon: (0262) 679 50 00-/2501-2513 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Adres: Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74 4562/2/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar