SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı) Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. -Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar. -(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.) -(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) -(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.) -(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.) -Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz -Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir. -Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir. UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ALANI: Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları/Tezhip, Minyatür ve Ebru Tezhip, Minyatür veya Ebru alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji/Toplumsal Yapı ve Değişme Sosyal Taklit Teorisi üzerinde çalışma yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet/Sosyal Hizmet Hasta ailelerine verilen psiko eğitimin bakım yüküne etkisi alanında çalışma yapmış olmak. 2/3 SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Elemanı Alım İlanı) Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır. 6-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 7-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. MUAFİYET 1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. SINAV TAKVİMİ İlan tarihi : 20/05/2019 Başvuru başlangıç tarihi : 20/05/2019 Son başvuru tarihi : 12/06/2019 Ön Değerlendirme tarihi : 21/06/2019 Giriş sınav tarihi : 28/06/2019 Sonuç açıklama tarihi : 05/07/2019 İnternet adresi : www.sinop.edu.tr İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ BİRİM ADI ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / Sinop 0 368 315 0101 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı - Sinop 0 368 271 5516 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 / Sinop 0 368 271 4151 BOYABAT İİBF Esentepe Mah. Fakülte Cad. No: 4 Boyabat/Sinop 0 368 333 0014 EĞİTİM FAKÜLTESİ Korucuk Mahallesi Trafo Mevkii No:35 57000 - Sinop 0 368 271 5526 İLAN DETAY NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI /PROGRAM UNVAN DERECE ADET ALES YABANCI DİL ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 201912 Boyabat Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Mimari Restorasyon Öğr. Gör. (Ders Verecek) 4 1 70 - İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Yapı Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans sonrası en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 201913 Boyabat Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 70 - Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 201914 Gerze Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 MUAF - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. 201915 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Arş. Gör. 6 1 70 50 Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerin Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapıyor olmak. 3/3 İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen özel şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.) 1- Başvuru Formu. (http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-9 web adresinden temin edilebilir.) (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.) 2- Özgeçmiş. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf. 5- ALES sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı) 6- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı) 7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora mezuniyet belgeleri 8- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora transkript belgeleri 9- Yüksek Lisans/ Doktora Öğrenci Belgeleri 10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi 11-Hizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) 12-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır) AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 2- Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.) 3- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. 4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 5- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 6- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 7- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 9-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 10-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 11-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 12-İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir 201916 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Arş. Gör. 6 1 70 50 Fakültelerin Arkeoloji veya Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Sanatı alanlarından birinde doktora yapıyor olmak. 201917 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Nükleer Enerji Mühendisliği Arş. Gör. 7 1 70 50 Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Nükleer Enerji Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 201918 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Arş. Gör. 6 1 70 50 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak. 201919 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Arş. Gör. 6 1 70 50 Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 201920 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Arş. Gör. 7 1 70 50 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar