ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren başlayacak olup 13.06.2019 tarihinde sona erecektir. Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin “Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavına ilişkin; doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil

puanı başarı koşulunun sağlanması gerekmektedir. İSTENİLEN BELGELER Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, güvenlik soruşturması formu, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyasına bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel+4 dijital(Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. NOT: 2547 Sayılı Kanun’un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Duyurulur. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (2) SN BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET AÇIKLAMA EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ PROFESÖR 1 İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak ve sosyal bilgilerde kavram öğretimi konusunda çalışmaları olmak. 2 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ PROFESÖR 1 Müzik Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Enstrüman öğretiminde yaklaşım, strateji ve hedef yönelimi konularında çalışmaları bulunma 3 TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENT 1 Türkçe Eğitimi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretime giriş sınavları ile metin dilbilim konularında çalışmalar yapmış olmak. 4 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak ve matematiksel modelleme ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak. 5 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, matematiksel beceriler ve ders kitaplarının değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak. 6 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOÇENT 1 Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, çoklu zeka kuramının akademik başarıya etkisinin meta-analiz yöntemi ile incelenmesi ve öğretme-öğrenme anlayışları konularında çalışmalar yapmış olmak. 7 EĞİTİM BİLİMLERİ HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda makaleler yayımlamış ve yaşam becerilerine ilişkin çalışmalar yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (3) 8 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİN FELSEFESİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve toplumsal tabakalaşma ve eğitim, kültür ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapmış olmak. 9 ÖZEL EĞİTİM ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak ve çocuk ihmal ve istismarı, erken müdahale alanlarında çalışmalar yapmış olmak. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 10 TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ PROFESÖR 1 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi ve Şehir tarihi üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 11 KİMYA ANORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 Kimya Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Aminofosfinler ve kalkojen türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak. 12 MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK PROFESÖR 1 Matematik Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözümleri ve Farklı Fiziksel Sistemlere Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak. 13 MATEMATİK CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ DOÇENT 1 Lineer reküranslar ve diyafont üçlüsü üzerine çalışmalar yapmış olmak. 14 MATEMATİK TOPOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sürekliliğin Topolojik Uzaylarda Ayrışımı ve Alfa-I(alfa) İrresolute Fonksiyonlar Üzerine çalışmış olmak. 15 COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA DOÇENT 1 Fiziki Coğrafya Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, karst ve kıyı jeomorfolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 16 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI KUZEY-DOĞU (SİBİRYA) TÜRK LEHÇELERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Türk lehçelerinden birinde geçiş dönemi üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 17 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 Yeni Türk Edebiyatı Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Türk romanı ve II. Meşrutiyet Devri şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (4) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 18 İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal teknolojilerle psikolojik güçlendirme ve bir olma davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak. 19 İKTİSAT İKTİSAT TARİHİ DOÇENT 1 İktisat Tarihi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 20 MALİYE MALİ İKTİSAT DOÇENT 1 Makro İktisat Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak ve makro iktisadi değişkenler üzerine ampirik çalışmalar yapmış olmak. 21 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ DOÇENT 1 Üretim ve Operasyon Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak ve sürdürülebilir operasyon, lojistik, ve tedarik zinciri yönetimleri konularında çalışmalar yapmış olmak. İLETİŞİM FAKÜLTESİ 22 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER DOÇENT 1 İletişim Çalışmaları Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, siyasal halkla ilişkilerde seçim beyannameleri ve çevre eğitiminde kamusal halkla ilişkiler konularında çalışmalar yapmış olmak. 23 RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA SİNEMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sinema ve Televizyon Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, çağdaş sinemada öykü anlatıcılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak. 24 RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA SİNEMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sinema ve Televizyon Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve bilimkurgu sineması üzerine çalışma yapmış olmak. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 25 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Hadis Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Kavaiid-i Fıkhıyye ve Hadis Literatürü ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (5) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 26 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ PROFESÖR 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Atık yeniden kullanım teknolojileri, atıktan yapı malzemesi üretimi, ötrofikasyon, su ve deniz kirliliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 27 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Mikrobiyal sitrik asit üretimi ve endüstriyel atıksu arıtımında fungal membran biyoreaktör uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak. 28 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MAKİNELERİ PROFESÖR 1 Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Elektrik Makinelerinin hızalgılayıcısız kontrolü için gözlemleyici/kestirici algoritmalarının tasarlanması ve gerçek-zamanlı uygulamalarının yapılması konularında çalışmalar yapmış olmak. 29 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON DOÇENT 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Enerji Hattı Haberleşmesi ve Akıllı Şebeke Haberleşmesi Konularında Çalışmalar yapmış olmak. 30 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GENEL JEOLOJİ DOÇENT 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Neotektonik, Sedimantoloji ve Kuvaterner Jeolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak. MİMARLIK FAKÜLTESİ 31 PEYZAJ MİMARLIĞI BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİ PROFESÖR 1 Biyoloji Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak, Briyofit (Karayosunu) flora ve vejetasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak. 32 MİMARLIK BİNA BİLGİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İnşaat Mühendisliği Alanında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak. Yapıların performansı ve hasargörebilirliği ile betonun malzeme özellikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (6) TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 33 HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ HAYVAN BESLEME VE YEM TEKNOLOJİLERİ PROFESÖR 1 Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kanatlı beslemede enzimler, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yapmış olmak. 34 BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BİTKİSEL ÜRETİM DOÇENT 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Alanında Doçent unvanı almış olmak. Sebze yetiştiriciliği, sebzelerin besin içerikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak. 35 TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ GENETİK VE UYGULAMALI ISLAH DOÇENT 1 Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği, Islahı ve Moleküler Genetiği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 36 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ARAZİ VE SU KAYNAKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Küresel iklim değişikliğinin bitkiler üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak. Doktora öğrenimini anadili İngilizce olan bir ülkede yapmak veya YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarından en az 80 puan almış olmak. TIP FAKÜLTESİ 37 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ PROFESÖR 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kalp ve damar hastalıklarının genetik temelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 38 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOÇENT 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Doçent unvanı almış olmak. Gebelikte postural denge konusunda çalışmalar yapmış olmak. 39 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 Kardiyoloji Alanında Doçent unvanı almış olmak. Koroner anjioplasti başarısında ana damar açısının önemi konusunda çalışma yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (7) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 40 SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOÇENT 1 Spor Bilimleri Bilim Dalında Doçent unvanı almış olmak, spor seyirci güdüleri ve serbest zaman tatmini konularında çalışmalar yapmış olmak. 41 SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Spor Yönetimi Bilim Alanında Doktora yapmış olmak, spor hukuku ve yerel yönetimler konularında çalışmalar yapmış olmak. 42 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DOÇENT 1 Spor Bilimleri Alanında Doçent unvanı almış olmak, spor genetiği ve ace gen ilişkileri ve takım sporlarında hareket ve antrenman bilimi ile sporcu beslenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 43 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, izokinetik kuvvet ve fonksiyonel hareket taraması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 44 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ DOÇENT 1 Spor Bilimleri Alanında Doçent unvanı almış olmak, İzokinetik kuvvet, fonksiyonel hareket taraması ve motor beceri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU 45 SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sağlık Yönetimi Alanında Doktora yapmış olmak, performans, kalite, liderlik ve yenilikçilik alanında çalışmalar yapmış olmak. 46 SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sağlık Yönetimi Alanında Doktora yapmış olmak, hasta güvenliği kültürü, kalite ve sağlık okuryazarlığı konularında çalışmalar yapmış olmak. 47 HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Halk Sağlığı Alanında Doktora yapmış olmak ve yaşlılıkla ilgili çalışmalar yapmış olmak. 27.05.2019 “PAZARTESİ” SEDA 4839 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (8) ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 48 TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Bulanık (fuzzy) regresyon yöntemlerin uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 49 TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE ACİL YARDIM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Acil Tıp Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Yılan ve akrep sokmalarına hakkında çalışmalar yapmış olmak. 50 TERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Anatomi Alanında Doktora yapmış olmak ve Alkid Resin Metodu üzerine çalışmalar yapmış olmak. NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 51 OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ AŞÇILIK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora yapmış olmak, otel işletmeleri, seyahat motivasyonu ve algılanan sosyal destek konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 52 OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora yapmış olmak, birey-örgüt uyumu ve iş-aile çatışması konularında çalışmaları olmak, turizm ve otel işletmeleri üzerine ampirik araştırmalar yapmış olmak. 53 HUKUK ADALET DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Doktora yapmış olmak, demokrasi ve modernleşme konularında çalışmalar yapmış olmak. NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 54 GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Basın ve Yayın Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, sosyal medya ve gazetecilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 55 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Muhasebe-Finansman Alanında Doktora yapmış olmak, çağdaş finansal performans ölçütleri ve lojistik konularında çalışmalar yapmış olmak. 4839/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar