NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır. İlan başvuru süreci 28.05.2019 tarihinden itibaren başlayıp, 18.06.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla; PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı

(Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesi'ni (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçentlik sözlü sınavına girecek olan adaylar için sözlü sınav tarihi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. İlanen Duyurulur. İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/PROGRAM KADRO UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 2019.01.16 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Tefsir alanında doçent unvanı almış olmak. İmam Şafii ve Tefsir anlayışı üzerine çalışma yapmış olmak. 2019.01.17 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 3 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Borlu çelik üretimi konusunda çalışmaları olmak. 2019.01.18 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dini kavramların öğretimi ile semantik üzerine çalışmaları olmak. 2019.01.19 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kur’ani kavramlar hakkında çalışmaları olmak. 2019.01.20 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler konusunda çalışması olmak. 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (3) 2019.01.21 Avanos Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Entomolojide (böcek bilimi) nanotoksikoloji, ekotoksikoloji ve biyolojik mücadele alanlarında çalışmaları olmak. 2019.01.22 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyometri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Farklılık ve ötekileştirme üzerine çalışması olmak. 2019.01.23 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Meslek Yüksekokullarında programlama dili öğretim yöntemleri geliştirme ve görsel programlama ortamları üzerine çalışmaları olmak. 2019.01.24 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Otel işletmelerinde sosyal sermaye ve moleküler gastronomi alanlarında çalışmaları olmak. 2019.01.25 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Bilgilerde etkinlik uygulamaları, motivasyon ve bilimsellik konularında çalışmaları olmak. 2019.01.26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Yaşlılık sosyolojisi ve kentlerde yaşlılara yönelik yerel yönetim hizmetleri ile ilgili çalışmaları olmak. 4840/1/1-1 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (4) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan olunur. A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER İLAN NO BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN KADRO ADEDİ KADRO DERECE ALES YABANCI DİL ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ 2019.02.06 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 6 70 50 Alman Dili Eğitimi lisans mezunu olmak. Alman Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2019.02.07 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 6 70 50 Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2019.02.08 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 5 70 50 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2019.02.09 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 5 70 50 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Kelam Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2019.02.10 Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim ) 1 3 Muaf 50 (Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeofizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak. Personel Daire Başkanlığı 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (5) 2019.02.11 Kozaklı Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 3 70 --- Seyahat İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2019.02.12 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 1 3 70 80 Alman Dili Eğitimi veya Almanca Öğretmenliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 2019.02.13 Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 70 ---- Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası matematik alanında en az 10 (on) yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü B-SINAV TAKVİMİ İlanımız Resmi Gazete’de 28.05.2019 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir. Başvuru Başlangıç Tarihi : 28.05.2019 Son Başvuru Tarihi : 18.06.2019 (Salı günü mesai bitimine kadar) Ön Değerlendirme Tarihi : 21.06.2019 Giriş Sınavı Tarihi : 25.06.2019 Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 27.06.2019 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.) 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (6) C-BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ Eğitim Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi Eğitim Fakültesi 50300 Nevşehir 0384 228 10 00 https://egitim.nevsehir.edu.tr/tr Mühendislik Mimarlık Fakültesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir 0384 228 10 00 https://muh.nevsehir.edu.tr/tr İlahiyat Fakültesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 –Nevşehir 0384 228 10 00 https://ilahiyat.nevsehir.edu.tr/tr Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 50300 Nevşehir 0384 228 10 53 https://personel.nevsehir.edu.tr/tr Kozaklı Meslek Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu Bağlıca Mah. 825. Sokak No:14d Kozaklı / Nevşehir 0384 471 45 75 https://kozaklimyo.nevsehir.edu.tr/tr Yabancı Diller Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 -Nevşehir 0384 228 10 00 https://ydyo.nevsehir.edu.tr/tr Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Zir Mahallesi Prof. Dr. Rıza Ayhan Cad. 50800 Hacıbektaş/ Nevşehir 0384 441 34 32 https://hbmyo.nevsehir.edu.tr/tr 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (7) Ç-GENEL ŞARTLAR 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. D- ÖZEL ŞARTLAR 1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. 3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. E- MUAFİYET 1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. F- İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 1) Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler: 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (8) 1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.) 3- Özgeçmiş. 4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.. 6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) 7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.) 8- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) 9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi 11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.) 2) Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler: 1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.) 3- Özgeçmiş. 4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi. (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir. 28.05.2019 “SALI” SEDA 4840 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (9) 6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) 7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) 8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.) 10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir. Önemli Notlar: 1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 4- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 7- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir. 8- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansütü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır. 4840/2/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar