KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 22.05.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA 4634 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (1) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişini dosyaları haricinde getirmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna başvuranlar; Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD/DVD/USB ile birlikte 4 takım dosya sunacaklar. Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar; Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve bu bilgileri içeren CD/DVD/USB ile birlikte 4 takım dosya sunacaklar. AÇIKLAMALAR 1- Doçent kadroları devamlı statüdedir. 2- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler. 3- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 4- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 5- Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 6- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 7- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. 8- Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar. 9- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 22.05.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA 4634 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (2) 22.05.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA 4634 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (3) 22.05.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA 4634 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (4) 22.05.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA 4634 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (5) 4634/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar