KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 6 takım dosyalarını bu bilgileri içeren CD de ekleyerek (başlıca araştırma eserinin belirtilerek) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 2. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyalarını ve bu bilgileri içeren CD de ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını,

nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS ,eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir. Fakülte Bölümü Ana Bilim Dalı/Pr. Unvanı Derece Adet Açıklama İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları bulunmak. Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 1 1 İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak. Osmanlı-Rus ilişkileri konusunda çalışmaları bulunmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak. 4990/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar