İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine şahsen ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SIRA NO KADRO UNVANI DERECE ADET BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI AÇIKLAMA 1 Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı Makro iktisat alanında doçent derecesi almış olmak. Para politikası, döviz kuru, hisse senetleri ve yapısal var alanlarında çalışmış olmak. 2 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü/Pazarlama Anabilim Dalı İşletme alanında doktora yapmış olmak. Tüketici mahremiyeti, tüketici davranışları ile girişimcilik ve pazarlama ilişkisi alanlarında çalışmış olmak. 3 Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Osmanlı toplum yapısı ve din sosyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 4 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Geriatrik Fizyoterapi Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Baş, boyun ve prostat kanserlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 5 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Kamu hukuku alanında doktora yapmış olmak. Basın özgürlüğünün milli güvenlik kapsamında sınırları, milli güvenliğin hukuki boyutu konularında çalışmalar yapmış olmak. 6 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak. Doku mühendisliği ile biyomalzeme üretim ve karakterizasyonu alanlarında çalışmalara sahip olmak. 7 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Proses madenciliği ve davranışsal analitik uygulamaları ile zeki karar modelleri alanlarında çalışmalara sahip olmak. Başvuru için gerekli belgeler: 1- Başvuru formu 2- Özgeçmiş 3- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya: -Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet flash bellek içerisinde (PDF formatında) -Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet flash bellek içerisinde (PDF formatında) -Hazırlanan her flash bellek dosyasına yayın listesi çıktısı eklenecektir. -Profesör kadrosuna yapılan başvurularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin 2 nci bendi gereği yayınlardan birinin başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmesi gerekmektedir. 4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 5- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) 6- Nüfus cüzdanı fotokopisi 7- Hizmet belgesi (Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışmış olanlar) NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir. 2 - Adaylar, eser listelerini (yayın listesi) yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (flash bellekte) verebilirler. 3 – Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. İlan Başvuru Başlangıç Tarihi: 20/05/2019 İlan Son Başvuru Tarihi : 03/06/2019 * Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. * Başvuru yapacak adayların dosyalarını gönderdikleri kargo şirketinin Üniversitemize dağıtım yaptığını teyit etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru için gerekli iletişim adresi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: pdb@bakircay.edu.tr

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar