İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır. Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini, 2-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 3-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 4-Adli Sicil Kaydı, 5-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 7-Kimlik Fotokopisi 8-Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 2-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 3-Adli Sicil Kaydı, 4-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 6-Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. NOTLAR: 1-İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 2-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 3-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 4-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 5-Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır. 6-İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 8-Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 9-2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 10-Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir. 11-İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. DUYURULUR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları DOÇENT 1 Acil Dahiliye alanında deneyimli olmak. Kardiyoloji DOÇENT 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOÇENT 1 Yenidoğan, pediatrik anestezi ve renal transplantasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ortopedi ve Travmatoloji DOÇENT 1 Tümör Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Alkol madde bağımlılığı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji DOÇENT 1 Antibiyotik kombinasyonları ile Treponema pallidum konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi 1 Deneysel Nazal Septal Perforasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Göz Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Glokom ve kornea alanında klinik ve cerrahi deneyimli olmak. Tıbbi Genetik Dr. Öğretim Üyesi 1 HUKUK FAKÜLTESİ Milletlerarası Özel Hukuk PROFESÖR 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ Eski Türk Edebiyatı PROFESÖR 1 Yakınçağ Tarihi DOÇENT 1 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DOÇENT 1 İtalyan Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1 Bölgesel Coğrafya Dr. Öğretim Üyesi 1 Fars Dili ve Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi 1 Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Dr. Öğretim Üyesi 1 FEN FAKÜLTESİ Zooloji PROFESÖR 1 Zooloji DOÇENT 1 Genel Fizik DOÇENT 1 Atom ve Molekül Fiziği DOÇENT 1 İKTİSAT FAKÜLTESİ Teknoloji ve Sanayi İktisadı PROFESÖR 1 Uluslararası aktarım Mekanizması ve Finansal Kriz alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Teknoloji ve Sanayi İktisadı PROFESÖR 1 İnovasyon, Yaratıcılık Ekonomisi ve Nöro Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Siyaset Bilimi PROFESÖR 1 Siyaset Sosyolojisi alanında ve Nicel Araştırma Yöntemleri Konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Uluslararası İlişkiler DOÇENT 1 Orta Doğu, İslam Dünyası ve Enerji Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İktisat Politikası DOÇENT 1 Kadın Yoksulluğu ve Mikrofinansman alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon DOÇENT 1 Rekabet Stratejileri, Kurumsal İtibar, İnovasyon, İnovatif Girişimcilik, Stratejik İnovasyon, Örgüt Kültürü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Turizm İşletmeciliği Dr. Öğretim Üyesi 1 Turizm Girişimciliği ve KOBİ'leri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Su Ürünleri Hastalıkları DOÇENT 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Sosyolojisi DOÇENT 1 Türk İslam Sanatları Tarihi DOÇENT 1 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ Lojistik DOÇENT 1 Ekonomi, Finans ve Lojistik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. DEVLET KONSERVATUVARI Piyano PROFESÖR 1 Etnomüzikoloji ve Folklor DOÇENT 1 4622/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar