ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, dereceleri ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. Başvuru Tarihleri :

20/05/2019 - 10/06/2019 Birimi Bölümü Anabilim Dalı / Programı Unvanı Derece Açıklama MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK PROFESÖR 1 LİSANS VE DOKTORASINI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK. YERBİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME DOÇENT 2 YURT DIŞINDA TÜRKİYELİ GÖÇMENLER HAKKINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ DOÇENT 2 BOŞANMA NEDENLERİ ÖLÇEĞİ, ÇOCUKLARIN BOŞANMAYA CAYDIRICI ETKİSİ, DİNDARLIK AİLE DEĞERLERİ İLİŞKİSİ VE DİNDARLIK-ZİHNİYET İLİŞKİSİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ FIKIH DOÇENT 2 DOÇENTLİĞİNİ İSLAM HUKUKU ALANINDA ALMIŞ OLMAK. İSLAM HUKUKUNDA YETİMİN MAL VARLIĞI, İSLAM HUKUNDA HAKSIZ FİİLLER VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI OSMANLI TÜRKÇESİ VE İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 2 DOÇENTLİĞİNİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ALANINDA ALMIŞ OLMAK. SON DÖNEM OSMANLI KURUMLARI VE TARİHÇİLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BULUNMAK. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI İSLAM SANATLARI VE DİNİ MUSİKİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 İSLAM SANATLARI VE DİNİ MUSİKİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. NOT: Geniş bilgiye ilanın yayın tarihi itibariyle Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir. 4615/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar