BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2019 Son Başvuru Tarihi : 10.06.2019 Ön Değerlendirme Tarihi : 14.06.2019 Sınav Giriş Tarihi : 19.06.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 26.06.2019 Başvuru Tipi : Şahsen / Posta Sonuçların Açıklanacağı  * Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. BAŞVURULAR; Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru için Gerekli Belgeler: 1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.), 2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi, 3. Resmi transkript (Lisans), 4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, 5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.), 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge), 7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_ gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. BİRİM BÖLÜM ABD KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ ALES YDS / EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Görevlisi 2 4 80 85 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü - Biyomedikal Elektronik Araştırma Görevlisi 1 4 75 - SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü - Biyomekanik ve Biyosibernetik Araştırma Görevlisi 1 4 75 - SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü - Protez Malzemeleri ve Yapay Organlar Araştırma Görevlisi 1 4 75 - SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Çevre Bilimleri Enstitüsü - Çevre Teknolojisi Araştırma Görevlisi 1 4 70 - EA 80 Çevre Teknolojisi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Çevre Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 4 70 - EA 80 Çevre Bilimleri anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Fen – Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji Araştırma Görevlisi 1 5 75 - SAY 85 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak. Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1 5 70 - SÖZ 85 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak. Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1 5 70 - SÖZ 85 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak. Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Araştırma Görevlisi 1 4 70 - SAY 85 Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Araştırma Görevlisi 1 5 70 - SAY 85 Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Araştırma Görevlisi 1 4 75 - EA 85 İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Araştırma Görevlisi 1 5 75 - EA 85 İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Araştırma Görevlisi 1 4 70 - EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Araştırma Görevlisi 2 5 70 - EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Araştırma Görevlisi 1 5 70 - EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Araştırma Görevlisi 1 5 70 - EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Araştırma Görevlisi 2 6 70 - EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - Jeodezi Araştırma Görevlisi 1 4 70 - SAY 80 Jeodezi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Araştırma Görevlisi 1 4 85 - SAY 85 Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Araştırma Görevlisi 1 5 85 - SAY 85 Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Enerji Araştırma Görevlisi 1 5 85 - SAY 85 Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 1 4 85 - SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Araştırma Görevlisi 1 5 85 - SAY 85 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 4564/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar