ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (1) Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel+5 dijital, CD veya Flash Bellek) ekleyerek

Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi),Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Telf.:0478 211 75 19 BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Bölümü/Halk Bilimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Türk Halk Bilimi alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Profesör 1 1 Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (2) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı Profesör 1 1 Tefsir Anabilim Dalında doçentlik belgesine sahip olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Doçent 1 1 Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında doçentlik belgesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Tarım ürünlerinin biyolojik özellikleri, buğdayın valsli değirmenlerde öğütülmesi, tarım ürünlerinde kurutma işlemi konularında çalışmalar yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü/Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü/Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü/Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Fiziki Coğrafya alanında doktora yapmış olmak. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Fıkıh Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Postprandial lipemi alnında çalışmış olmak. Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Atom ve molekül fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak. Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü/İnşaat Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü/Gıda İşleme Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Nanopartiküller ve biyosensör uygulamaları, alanında çalışmalar yapmış olmak. 4685/1/1-1 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (3) Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur. GENEL ŞARTLAR 1- 657 Sayılı Kanunun 48. inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. ÖZEL ŞARTLAR Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR Başvuruda İstenen Belgeler: 1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y. Okulunu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz). 2- Özgeçmiş. 3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) (Resmi Kurum veya Noter Onaylı). 5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri.(Resmi Kurum veya Noter Onaylı). 6- ALES Belgesi. 7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili). 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 9- Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (1 adet) 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (4) 10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) Önemli Notlar: 1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. 2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 5- Yüksek Lisans yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 6- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir. 7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. SINAV TAKVİMİ İlk Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihtir. Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi: Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin www.ardahan.edu.tr. adresinden duyurulacaktır. Başvuru yeri ve şekli: Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN Telefon: 0478 211 7519 MUAFİYET Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (5) No Kadronun Alınacağı Birim Kadronun Aktarılacağı Birim Kadro Adedi Kadro Derece Kadro Unvanı ALES YDS veya Eşdeğeri Özel Şart 1 Rektörlük Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. 2 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 Hemşirelik, Ebelik Bölümü veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 2 Rektörlük Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/Yaşlı Bakım Pr. 3 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik bölümü veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 3 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü /Evde Hasta Bakımı Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Bölümü, Hemşirelik veya Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 4 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /İlk ve Acil Yardım Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 5 Rektörlük Çıldır Meslek Yüksekokulu/ Sosyal Hizmetler Bölümü/ Sosyal Hizmetler Pr. 2 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Psikoloji, Evde Hasta Bakımı, Sosyal Hizmetler Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 24.05.2019 “CUMA” SEDA 4685 “CD” “Çeşitli İlanlar” (6) 6 Rektörlük Rektörlük 1 5 Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 70 50 Kimya bölümü lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak. ICPMS, GC-MS, GC-FID, LC-MSMS, FT-IR, DTA/DTG, DSC, iyon kromatografisi, AAS, kullanıyor olmak. (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilecektir.) 7 Rektörlük Rektörlük 1 5 Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 70 50 İlgili fakültelerin gıda mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, gıda mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Gıdalarda fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analiz konusunda tecrübeli olmak, ICP-MS, HPLC, GC-MS, FT-IR, DSC vb kromatografik analizler konusunda tecrübeli olmak (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilecektir.) 8 Rektörlük Rektörlük 1 5 Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 70 70 Proje ofisi veya teknoloji transfer ofislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. İyi derecede İngilizce veya Rusça biliyor olmak.(Proje geliştirme ve koordinasyon ofisinde görevlendirilecektir.) 9 Rektörlük Rektörlük 1 5 Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 70 70 Proje dili ve proje süreçleri hakkında belgelendirmek şartıyla yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak. İyi derecede İngilizce veya Rusça biliyor olmak.(Proje geliştirme ve koordinasyon ofisinde görevlendirilecektir. 4685/2/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar