ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 MAYIS 2019: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. Atanacakların 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 ve 24 (e) maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına; 3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. 4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 5 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 7 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır. 8 - Başvuru adresi: (Doçent kadroları için) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doçent 2 1 Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak, destek vektör regresyon, destek vektör kümeleme ve biomedikal işaret işleme alanlarında çalışmaları olmak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Dr. Öğretim Üyesi 1 1 İnşaat Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Uydu verisi ve Kalman filtresiyle düzeltilmiş radar yağış verilerinin karşılaştırılması ve doğallaştırılmış akımlara hidrolojik kuraklık indeksi uygulaması konularında çalışmış olmak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak. SERS ve fotonik tabanlı nanosensörler, kütle spektroskopisi ve tanı kitleri ile ilgili çalışma yapmış olup, boya duyarlı (DSSC) ve perovskit güneş hücreleri ile ilgili çalışıyor olmak. Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Ofset Baskı Sistemleri üzerine doktora yapmış olmak, Görüntü İşleme ve Dijital Baskı Teknolojileri konularında çalışmaları olmak. 4501/1 - 1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar