ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: 20 Mayıs 2019: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)


1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar. MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI 1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doç. Dr. 1 1 Alanında doçent olmak, atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliği ve tannin reçineleri ile ağır metallerin adsorbsiyonu konularında çalışmış olmak. 2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doç. Dr. 1 1 Alanında doçent olmak. 3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doç. Dr. 1 1 Brucella türleri ve tedavisinde kullanılan antibiyotikler ve Acinetobacter ile ilgili çalışmış olmak. 4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 1 Epistaksisli çocuklarda vitamin D düzeyleri konusunda çalışmış olmak. 5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 1 Hasta çocukların çocuk acil servis gözlem odasında kalış süresi üzerine çalışmış olmak. 6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doç. Dr. 1 1 Alanında doçent olmak, nörodejenerasyon konusunda çalışmış olmak. 7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doç. Dr. 1 1 Kadın ruh sağlığı alanında ev içi şiddet ve konversiyon bozukluğu konularında çalışmış olmak. 8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 1 Obez hastalarda oküler perfüzyon değişiklikleri ile insülin direncinin bu değişiklikler üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak. 9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doç. Dr. 1 1 Pelvis ve asetabulum cerrahisi konusunda deneyimli olmak. 10 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doç. Dr. 1 1 Karaciğer ve böbrek nakli alanında deneyim sahibi olmak. 11 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 1 Tüberküloz, brusella ve antibiyotik direnci konularında çalışmış olmak. 12 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Ebelik lisans mezunu olmak, halk sağlığı hemşireliği alanında çalışmış olmak. 13 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Ebelik lisans mezunu olmak, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği alanında çalışmış olmak. 4599/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar