AKADEMİK PERSONEL MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

23 Nisan 2019 Salı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞLARI

AKADEMİK PERSONEL MAAŞLARI:
Akademik Personel Kimdir?
Akademik personel, bir üniversitenin her kademesindeki, eğitimden sorumlu akademik unvana sahip kişilere verilen isimdir. Akademik kademelerine bağlı olarak; Profesör, Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi gibi unvanlar taşırlar. Akademik personelin birçoğu, araştırma, öğretim ve idari sorumlulukları birleştiren bir role sahiptir.


Akademik Personelin Sorumlulukları Nelerdir?
Akademik personelin kademelerine göre sorumlulukları değişmektedir. Ancak, akademik personelin tüm üyelerinin ortak sorumluluğu; hangi kademede olursa olsun, her zaman görev ve iş yükü beklentilerinin yeterli ve etkili bir şekilde yerine getirilmesidir. Diğer sorumlulukları ise şu başlıklar altında toplanabilir;

Sorumlu olduğu uzmanlık alanında öğrencilere eğitim vermek,
Etkileşimli bir eğitim ortamı oluşturmak,
Eğitim ve öğretim yöntemlerini güncel tutmak,
Öğretim materyallerini çağın gereklerine göre düzenlemek,
Öğrencilerin bilgisi ve gelişimini ölçmek için projeler hazırlanmasını sağlamak ve bunları değerlendirmek,
Öğrencilerin, kaynaklara ulaşma ve kaynak araştırması yapma hakkında temel bilgileri edinmelerini sağlamak,
Tez yazım süreçlerine danışmanlık yapmak,
Yurt dışı sempozyumlarda akademik temsil sağlamak,
Meslektaşlarıyla iletişim içerisinde olmak ve fikir alışverişinde bulunmak,
Nasıl Akademik Personel Olunur?
Akademik personel olma şartları, akademik unvana göre değişiklik göstermektedir. Akademik personel kariyerine başlangıç için atılacak adımlar şöyle özetlenebilir;

Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek ve ilgili departman için belirtilen sınav not ortalamasını yakalamak,
Yabancı dil sınavına (YDS) girmek,
Ales, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata girmek,
Akademik unvan kademesinde yükseliş için ilgili mevzuatta belirtilen akademik yeterlilik şartları yerine getirmek,
Akademik Personelin Nitelikleri Nelerdir?
Eleştirel yaklaşım gösterebilmek,
Farklı düşünsel yaklaşımlara açık olmak,
Çalıştığı sahadaki akademik gelişmelerden haberdar olmak,
Disiplinlerarası çalışmaya açık olmak,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
Başlangıç maaşları 2800TL olsa da her yıl tecrübeye göre 500 TL eklenmektedir. 10 yıllık çalışan 7800TL 20 yıllık bir çalışan ise 12800TL civarında bir maaş almaktadır ve bu pozisyonun maaşı sektör ortalamasına göre iyi olarak değerlendirilebilir