Eczacı Maaşları - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Eczacı Maaşları

Eczacı Maaşları:


Eczacı Maaşları: Eczacılık maaşları Türk Eczacılık Birliği’ne verilen yetki ile bu kurum tarafından belirlenmiştir. 2017 yılı için eczacılık maaşları asgari olarak aylık net 3000(Üç bin) TL olarak belirlenmiştir. 2015 yılında imzalanan sözleşmeye göre 2017 yılı eczacı maaşları Ocak ve Temmuz aylarında yani yılın ilk 6 ayı Yüzde 3 oranında Temmuz ile Aralık ayı yani yılın son 6 ayı yüzde 4 lük bir zam oranı belirlenmiştir. Temmuz ile Ocak yani yılın ilk 6 aylık maaşlarına ayrıntılı olarak ele alınırsa; Eğitim durumu lisans olan hizmete yeni başlayan eczacıların maaşı net maaşı 3.245 TL ( Üç Bin İki Yüz Kırk Beş ) olarak belirlenmiştir.
Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 3 yıl olan eczacıların net maaşı ise 3.307 TL ( Üç Bin Üç Yüz Yedi ) olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 6 yıl olan eczacı net maaşları ise 3.317 TL ( Üç Bin Üç Yüz On Yedi ) olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu lisans olup hizmete başlayalı 25 yıl ve üstü olan eczacı net maaşları ise 3.770 TL ( Üç Bin Yedi Yüz Yetmiş ) olarak belirlenmiştir. Eczacılık maaşları hesaplanırken lisans mezunu olanlar, bekar ve çocuksuz olan eleman ve personeller dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev Memurlar ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme 2015 yılı Ağustos ayında imzalandı. Buna göre Memurlara 2017 yılı için ilk 6 ay (Ocak-Temmuz) % 3 oranında, ikinci 6 ay (Temmuz-Aralık) için de % 4 oranında zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca enflasyon, verilen zam oranını aşması halinde aradaki fark kamu çalışanlarına ödeneceği yönünde toplu sözleşmede yer aldı.
2017 Yılı Ocak – Temmuz Dönemi Eczacı Maaşları:
D/K
Hizmet Yılı
Eğitim Durumu
Net Maaş
9/1
Yeni Başlayan
Lisans
3.245 TL
8/1
3 yıl
Lisans
3.307 TL
7/1
6 yıl
Lisans
3.317 TL
1/4
25 yıl ve üzeri
Lisans
3.770 TL

Eczacı nasıl olunur?
Eczacılık geçmişten günümüze etkisini ve önemini yitirmemiş bir sektördür. Günümüzde ilaç sanayinin gelişmesi ile birlikte eczacılık okuyan ve bu işi meslek edinen kişiler gittikçe artmaktadır. İnsan var olduğu müddetçe bu sektör önemini yitirmeyecektir.

Eczacılar doktor tarafından hastalara yazılan ve hastalıkların iyileşmesi için gerekli olan ilacın teminini sağlayan meslektir. Bu meslek ülkemizde çok tercih edilen bir eğitim dalıdır.

Eczacılar reçeteyle istenen ilacın teminini sağlamaktadır. Ayrıca temin edilen ilaçlarla ilgili ve nasıl kullanılması gerektiğiyle alakalı kişilere bilgi vermesi gerekmektedir. İlaçların satışı ve tüm stok kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Eczacı olmak isteyen kişi üniversite sınavından önce bu alan için tercih yapmış olmalıdır. Eczacılık fakültelerine MF -3 Puan türü tabanlı(Matematik –Fen)öğrenci almaktadır. Eczacılık eğitimi devlet üniversiteleri başta olmak üzere vakıf üniversitelerinde de bulunmaktadır. Her iki türden üniversitede bu eğitimi alma şansınız bulunmaktadır. Eğitimi alan kişi artık bir eczane açmak için ilgili işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme