Ebe Maaşları - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Ebe Maaşları

Ebe Maaşları:


Ebe Maaşları: Kamu hastanelerinde ve aile sağlık merkezlerinde, doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev Memurlar ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme 2015 yılı Ağustos ayında imzalandı. Buna göre Memurlara 2017 yılı için ilk 6 ay (Ocak-Temmuz) % 3 oranında, ikinci 6 ay (Temmuz-Aralık) için de % 4 oranında zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca enflasyon, verilen zam oranını aşması halinde aradaki fark kamu çalışanlarına ödeneceği yönünde toplu sözleşmede yer aldı.
Ebe ve Hemşire unvanlı Devlet memurlarının aylık net maaşları, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli %3 oranındaki genel maaş zammı (enflasyon farkı zammı olursa bu da dahil edilerek) ve 15 Ocak 2017 tarihinden geçerli asgari geçim indirimi artışına bağlı olarak yükselecek.

Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2017 tarihinde alacak olan Ebe ve Hemşirelere, maaş zammından kaynaklı 1-14 Ocak maaş farkları ise ayrıca ödenecek.
Uzman Ebe ve Uzman Hemşire maaşı

Meslekleriyle ilgili alanda yüksek lisans yaparak diplomalarını Sağlık Bakanlığına tescil ettirmek suretiyle Uzman Ebe veya Uzman Hemşire unvanını alanların aylık net maaşları, özel hizmet tazminatlarının daha fazla olması nedeniyle, uzman olmayanlara göre daha fazladır. Ayrıca, yüksek lisans nedeniyle yararlanılan ilave 1 kademe ilerlemesi de net maaşı az da olsa artırmaktadır.

Uzman Ebe ve Uzman Hemşire unvanlı memurların 2017 yılı Ocak ayı net maaş tutarları, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlardan (ilave 1 kademeden kaynaklı fark hariç);
-1/9/2008 tarihinden önce işe girmişlerse 45 TL
-1/9/2008 tarihinden sonra işe girmişlerse 40 TL daha fazla olacak.
D/K
Hizmet Yılı
Eğitim Durumu
Net Maaş
9/1
Yeni Başlayan
Lisans
2.872 TL
8/1
3 yıl
Lisans
2.874 TL
7/1
6 yıl
Lisans
2.923 TL
1/4
25 yıl ve üzeri
Lisans
3.336 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme