BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

21 Haziran 2017 Çarşamba

BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MAAŞLARI

BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MAAŞLARI:


BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MAAŞLARI: Ülkemizin, hemen her üniversitesinde bulunmayan, biyomühendislik bölümü sadece belirli üniversitelerde bulunmaktadır. Peki, biyoloji mühendisliği nedir?  Aslında, biyoloji mühendisliği ana bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Yani biyoloji mühendisliğinin alt bilim dalları vardır. Biyoloji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler biyoloji mühendisliği ve alt dallarında yer alan bütün dersleri görmüş demektir.

Biyoloji mühendisliği, temel tıp adı altında ki bilgiler ile mühendislik arasında bağlantı kurarak, çalışmalar yapan bölüme verilen isimdir. Biyoloji mühendisliği bölümünden mezun olan kişilere ise, biyomühendis olarak meslek ünvanı verilir. Biyoloji mühendisliği, diğer mühendislik bölümlerinden farklıdır. Tıp ve mühendislik biliminin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
abi ki, bu bölümü okuyup biyomühendis olmak istiyorsanız, sahip olmanız gereken bazı nitelikler vardır. Örneğin, fen bilimlerine, yani biyoloji kimya gibi derslere büyük bir ilginizin olması gerekmektedir. Ayrıca hayal gücü gerektiren tasarlama ve tasarladığınızı uygulamaya dökmeniz gerekmektedir. Araştırmacı ve meraklı bir ruha sahip olmanız ve bilimle yakından ilgilenmeniz gerekmektedir. Çalışma ortamınız genellikle laboratuvar olacağı için titiz ve dikkatli bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Bu gibi biyomühendis olmanın temel niteliklerini kendinizde buluyorsanız, ileride başarılı bir biyomühendis olabilirsiniz.
Biyomühendisin 3 ana görevi vardır. İlk olarak biyomühendis ortaya çıkaracağı ürünü zihninde kabataslak tasarlaması gerekir. Daha sonra, zihninde tasarladığı ürün için doğru ekip malzemelerini belirlemeli ve kendine uygun çalışma ortamını oluşturmalıdır. Daha sonra tasarladığı bu ürünü uygulamaya dökmeli ve gözle görülür bir sonuç elde etmelidir. Biyomühendisin temel amacı, biyoteknoloji alanındaki bilimi kullanarak refah düzeyi yüksek ortamları oluşturmaktır. Genellikle biyomühendislerinin çalışma alanları laboratuvar olmalıdır. Bazı sektörel değişiklikler yaşansa da genellikle çalışma ortamları düzenli ve temizdir.

Çalışma alanlarının artırılması, üniversitede açılan bölüm sayısının çoğalması gibi biyoloji mühendisliği bölümü için avantaj sayılabilecek birçok değişim her gün yaşanmaktadır. Ülkemizde, çok geniş iş olanaklarına sahip olmayan biyoloji mühendisliği bölümünün artık böyle bir sorun ile karşılaşmayacağını düşünüyoruz. Gerek özel sektör, gerekse de devlet tarafından sürekli biyomühendis atamaları yapılmaktadır. Ayrıca her geçen yıl biyomühendislik bölümünün kontenjan sayısı genişletilmektedir.
GÖREVLER

- Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, madde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler.
- Moleküler ve hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel özelliklerini inceler.
- Aminoasit ve nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, polisakkarit ve zarların yapıları ile özelliklerini araştırır.
- Enzim kinetiği ve mekanizmaları ile ana metabolizma olaylarını inceler.
- Kimyasal reaksiyonlar ve kinetik modeller ışığında malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.
- Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.
- Laboratuvar ortamında iyonik ve serbest radikal reaksiyonları inceler,
- Kimyasal denge kanunları içerisinde ideal ve gerçek gazların özelliklerini, birinci ve ikinci termodinamik kanunlarını saf malzemelerin ve basit karışımlarının fiziksel transformasyonlarını inceler.
- Kimya ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarını yapar.
- Kimyasal ve biyolojik süreçlerin simülasyonunu bilgisayar ortamında hazırlar.
- Hız ve denge temelli ayırma metotlarını, damıtma, absorpsiyon, ekstraksiyon, iyon-değişim, kromatografi ve membran ayırma yöntemlerini kimya ve biyoloji sistemlerine uygular.
- Polimer ve biyolojik sistemlerde çeşitli reaktör tasarımları yapar.
- Optimizasyon ve ekonomik analizler yapar.
- Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellemesini yapar.
- Biyolojik kontrol sistemlerinin incelemesini yapar.
- Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanmasını yapar.
- Endüstri ilişkili sorunlarda proje tasarımı yapar ve takım çalışmalarına katılır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çalışacağı kuruma göre değişiklik göstermektedir. Genellikle reaktör, bilgisayar, kontrol cihazları, santrifuj, fosforimager, ph metre, hassas terazi, inkubator, etüv, mikro pipetler, HPLC, atomic absorbsiyon, spektrometre, fermentörler, pompalar, filtrasyon, diyaliz, kromatografi, Mesleğe ait diğer araç ve gereçler vb aletler kullanırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya-Biyoloji Mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzey akademik yeteneğe ve düşünme gücüne sahip,
- Açık uçlu mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğine sahip,
- Matematik, fizik özellikle biyoloji ve kimya alanlarına ilgi duyan,
- Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
- Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi ,
- Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
- Etik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci yüksek
- Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
- İletişim yeteneği kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın,
- Yeni fikirlere açık ve kendini sürekli geliştirebilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Kimya-Biyoloji Mühendisleri genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışırlar.
- Çalışmalarını laboratuvar ortamında yürütebilecekleri gibi kapalı büro ortamında da yürütürler. Laboratuvarlar sessiz-sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur. Zehirli ve tehlikeli maddeler ya da radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda ortam biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışırken meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kimya Teknisyenleri kimyasal maddelerle mamul veya yarı mamul ürünler üreten (çimento, cam, kil, seramik, azot-gübre, demir-çelik, şeker, yağ, sabun, boya, selüloz, plastik elyaf, gıda, petrol, tekstil vb.) endüstri alanlarının araştırma, geliştirme ve kontrol laboratuvarlarında,
- Hastanelerde ve özel klinik laboratuvarlarında,
- İl hıfzısıhha kuruluşlarında,
- Belediye laboratuvarlarında,
- Kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında,
- Medikal firmalarda,
- Sağlık kuruluşu bulunan bankalarda çalışabilirler.
- Endüstriyel alanlar gelişme halinde olduğundan bugün ve gelecekte Kimya
- Teknisyenliği mesleğine olan talebin artacağı söylenebilir.
Kimya alanında her gün yeni gelişmeler ve buluşlar olmaktadır ve meslekte sürekli yenilikler mevcuttur. Ayrıca bu meslekte kullanılan araç-gereçlerde de değişiklikler olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni alet ve cihazların kullanıldığı gözlenmektedir. Bazı ölçüm ve testlerin bilgisayar yardımıyla yapılmasına başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,
- Koç Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi “Kimya-Biyoloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Kimya- Biyoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Kimya-Biyoloji Mühendisliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
- “Kimya-Biyoloji Mühendisliği” lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin fen, fen bilimleri, klasik fen, matematik ve tabii bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kimya-Biyoloji Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin;
Birinci Yılında;
Temel Yazma Teknikleri, Anlatı ve Kompozisyon, Yüksek Matematik, Genel Matematik, Genel Kimya, Genel Fizik, İleri Yazma Teknikleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Lineer Cebir,
İkinci Yılında;
Dünya Uygarlığı, Fiziksel Kimya, Diferansiyel Denklemler, Kimya-Biyoloji Mühendisliğine Giriş, Mühendislikte Olasılık ve İstatistik, Termodinamik, Organik Kimya, Biyokimya,
Üçüncü Yılında;
Türk Devrim Tarihi, Akışkanlar Mekaniği, Biyokimya, Ekonomi, Mikro Ekonomi Teorisi, Isı ve Kütle Transferi, Ayırma Süreçleri, Reaksiyon Mühendisliği,
Dördüncü Yılında;
Süreç ve Mühendislik Çıktılarının Tasarımı, Süreç Modellemesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tasarımı, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Laboratuarı, Proje ve Ürün Tasarımı, Polimer Mühendisliği, Biyoinformatik Biyometaller, Biyoteknoloji dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya-Biyoloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Kimya-Biyoloji Mühendisi ” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Petrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri kimya-biyoloji mühendislerinin çalışacakları alanlardan bazılarıdır. Mesleğin iş fonksiyonları; araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrol, üretim tesislerinin üretim departmanları ve teknik pazarlama-satış uzmanlığını da içeren geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle mezunların Pazarlama ve Satış Uzmanı / Satış Mühendisi olarak ta çalışma imkanı bulunmaktadır. Kimya-biyoloji mühendisliği alanında şu ana kadar ülkemizde mezun olmuş iş arayanlar bulunmadığından, iş arama sürecindeki zorlukların ya da avantajların hangi boyutta olduğu bilinmemektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi sırasında vakıf üniversiteleri hariç, şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanlar vardır.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 2 ile 3 katı düzeyinde beklenmektedir. Zaman içerisinde iş yerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak da kazançta artış söz konusu olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- Kimya-biyoloji mühendisleri meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle mümkündür. Yüksek lisans ve doktora programları ders yükümlülükleri ile birlikte bir tez hazırlanmasını içerir. Doktora programında ayrıca bir yeterlilik sınavı vardır. Araştırma konuları çok geniştir.
- Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi süresince öğrenci pratik eğitim yaptığı işletmede aylık olarak asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret alır. Bu ücret öğrencinin çalışması karşılığı olup, işveren tarafından ödenir. Bunun haricinde öğrenci eğitim süresince herhangi bir kazanç elde etmemektedir.
Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.
- Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.
- Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2–3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme