MERRILL LYNCH YATIRIM BANK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Mart 2017 Cuma

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK MAAŞLARI

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK MAAŞLARI:


MERRILL LYNCH YATIRIM BANK MAAŞLARI: Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin (“Banka”) Tat Yatırım Bankası A.Ş. olarak kurulmasına 7 Ağustos 1991 tarih ve 1991/2066 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 15 Ekim 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 6 Şubat 1992 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 12 Şubat 1992 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Banka’nın mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır ve yatırım bankası statüsündedir. Banka’nın merkezi İstanbul’dadır ve şubesi bulunmamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı kararı ile Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın, Tat Yatırım Bankası A.Ş’nin sermayesinin %99,999 oranında hissesini devralması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Bu karara bağlı olarak 7 Aralık 2006 tarihinde hisse devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 1 Şubat 2007 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Tat Yatırım Bankası A.Ş.'nin unvanı, Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Bank of America Corporation, 1 Ocak 2009 tarihi itibarı ile, Banka’nın % 99.99 payla ortağı olan Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın nihai ortağı Merrill Lynch & Co. Inc.’i satın almıştır. İşlemin gerçekleşmesi sonrasında Banka’nın direk hissedarlık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

1 Ekim 2013 tarihinde, Merrill Lynch Group Inc. ve Merrill Lynch & Co. Inc.’in Banka’daki dolaylı paylarının %0’a düşmesi ve NB Holdings Corporation’ın %100, Merrill Lynch International Incorporated’ın %99,999998 ve Bank of America Global Holdings, S.a.r.l.’nin de % 89,0000028 oranında dolaylı pay edinmesi sonuçlarını doğuran, Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’in Banka’daki doğrudan payının %99,999992’den %0’a düşmesine ve Bank of America Global Holdings, LP’nin Banka’da %99,999992 oranında doğrudan pay sahibi olmasına izin verilmiştir.

Vizyon: Müşterilerimizin finansal hayatlarını daha iyi bir konuma getirmek.

Misyon: Müşterilerimizi dinlemek, onları ihtiyaç duydukları finansal çözümlere ulaştırmak ve bunu yaparken de Kurumumuz bünyesinde bütünlüğü sağlamak.

Değerlerimiz:

Birlikte Hareket Etmek: Müşterilerimizin ve takım arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı değerlendirmenin önemine inanıyoruz. Disiplinli ve tutkulu bir şekilde bir işi sonuna kadar götürmeye çaba harcıyoruz. Empati kurarak ve anlayış göstererek insanlarla birebir iletişim kurmaya gayret gösteriyoruz. Müşteriler, takım arkadaşlarımız ve hizmet verdiğimiz toplum için yaptığımız her şeyin sağlam bir iş temeli üzerine inşa edildiğine inanıyoruz.

Sorumluluk Sahibi Olmak: Dürüstlük ve disiplinli bir risk yönetim anlayışının işimizin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Kararlarımızın ve aldığımız aksiyonların insanların yaşamlarını etkilediğinin farkındayız. Verdiğimiz kararların açık, adil ve başarının paylaşıldığı bir temele dayanan, topluma katkı sağlayacak ve toplum içi sorumlulukları yerine getirecek şekilde olması gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanların Gücünü Sahiplenmek: Çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyelin tamamını keşfetmeleri için kendilerini destekliyoruz. Farklılıkların Kurumumuzu güçlendirdiğinin farkındayız ve aramızdaki düşünce, tarz, kültür, etnik ve tecrübe anlamındaki farklılıklara değer veriyoruz.

Takımımıza Güvenmek: Kurum genelinde herkes birlikte hareket ettiğinde en iyi sonuçların elde edileceğine inanıyoruz. En iyi takımların karşılıklı güven, ortak sahiplenme ve sorumluluk temelinde oluşturulduğuna inanıyoruz. Bir bütün olarak hareket ediyoruz ve eğer birlikte çalışırsak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağımıza inanıyoruz.
Hizmet sektörü olarak ekonomilerde tartışılmaz bir konumu bulunan bankacılık sektöründe  çalışan işveren ilişkilerinin en hassas noktasını çalışan ücretleri oluşturmakta.
Ekonomik konjonktür kuşkusuz ücretlerin seviyesinin belirlenmesinde önemli noktalardan biri. Diğer taraftan bankacılık sektöründe çalışan ücretlerini etkileyen unsurlar arasında; sektörün büyüme potansiyeli, hedef pazarlar ve yeni pazar belirlemeleri, farklılaştırılmış ürünlerle pazar oluşturma çabaları sayılabilir.
Türk bankacılık sektörünün açıklanan son mali tablolarına göre Haziran 2007 tarihi itibariyle çalışan ücretleri ve sektörü oluşturan 46 bankanın sıralaması Tablo 1’de yer almaktadır.
2006 yıl sonuna göre Haziran 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısındaki artış % 3.3 iken, çalışanların aylık ortalama ücretlerinde  artış oranı % 1.6 olmuştur.

TABLO: 1  BANKA ÇALIŞANLARININ AYLIK ORTALAMA ÜCRETLERİ (TL)
 Banka Adı          06.2007                12.2006
Sıra        Personel Sayısı Aylık Ortalama Ücret TL                Sıra        Personel Sayısı Aylık Ortalama
Ücret TL
WestLB AG         1             44           17.845   1             41           21.374
ABN AMRO Bank             2             155         15.029   2             128         17.765
Merrill Lynch Yatırım Bank           3             36           14.310   6             26           10.494
Deutsche Bank 4             142         13.405   7             81           9.633
Calyon Bank Türk            5             35           12.857   3             34           14.387
JPMorgan Chase Bank  6             51           11.350   4             42           11.667
Société Générale            7             75           10.011   5             56           10.705
Çalık  Yatırım Bankası     8             31           9.806     8             30           9.342
Banca di Roma  9             28           7.661     12           29           6.494
Arap Türk Bankası           10           174         6.999     10           174         7.362
Millennium Bank             11           290         6.911     15           315         5.055
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  12           297         6.832     11           295         6.763
İMKB Takas ve Saklama Bankası               13           187         6.480     13           184         6.024
GSD Yatırım Bankası       14           38           6.136     14           28           5.884
Diler Yatırım Bankası      15           19           5.904     9             18           7.935
Taib Yatırım Bank             16           14           5.679     18           10           4.692
Citibank               17           2.235     5.571     22           2.228     4.246
Nurol Yatırım Bankası    18           42           5.087     16           41           5.039
HSBC Bank          19           5.099     5.085     20           5.018     4.437
Habib Bank         20           15           5.056     23           16           4.219
Turkland Bank   21           269         5.035     26           266         3.962
BankPozitif         22           238         4.879     19           179         4.523
Yapı ve Kredi Bankası     23           13.101   4.847     28           13.478   3.938
Türk Eximbank  24           404         4.781     17           368         4.709
Türkiye İş Bankası           25           18.909   4.714     24           18.729   4.169
Birleşik Fon Bankası        26           330         4.583     25           333         4.167
T. Vakıflar Bankası           27           7.828     4.563     27           7.679     3.946
Fortis Bank         28           4.755     4.495     21           4.335     4.299
Alternatif Bank 29           776         4.075     29           680         3.860
Türk Ekonomi Bankası   30           4.532     4.005     33           3.565     3.489
Türkiye Kalkınma Bankası            31           712         4.002     32           688         3.503
Denizbank          32           6.138     3.947     37           5.528     3.315
Akbank                33           12.832   3.845     31           12.333   3.715
Turkish Bank      34           225         3.801     38           218         3.213
Türkiye Garanti Bankası               35           12.919   3.771     30           11.907   3.723
Anadolubank    36           1.502     3.770     36           1.331     3.335
Finans Bank       37           8.456     3.733     44           7.751     2.884
T. Halk Bankası  38           10.538   3.631     41           10.860   3.067
Tekfenbank       39           559         3.626     39           567         3.124
Oyak Bank          40           5.756     3.620     43           5.403     3.021
Şekerbank          41           3.643     3.585     34           3.368     3.472
Bank Mellat       42           50           3.513     35           52           3.438
Tekstil Bankası  43           1.403     3.497     42           1.313     3.065
T.C. Ziraat Bankası           44           20.261   3.211     40           20.684   3.110
İller Bankası       45           2.630     3.099     45           2.672     2.859
Adabank             46           62           2.398     46           62           2.484
Türk Bankacılık Sektörü Toplam                               147.835                                               143.143               
Sektör Ortalaması                                          4.101                                    3.650

Tablo 1’de görüleceği üzere tüm bankaların arasında çalışan başına aylık ücret sıralamasında ilk sırada WestLB AG bulunurken, onu takip eden 3 bankanın da yabancı banka statüsünde olduğu görülmektedir.  Özel sermayeli bankalar grubunda sıralamada en öndeki banka olan Yapı ve Kredi Bankası 23. sırada yer alırken, kalkınma bankalarından sıralamada en önde yer alan Calyon Bank olup, 5. sırada bulunmaktadır.
Çalışan başına aylık ortalama ücretlere banka grupları bazında bakıldığında ilk sırada yer alan yabancı sermayeli bankalar olup, kamu bankaları son sırada bulunmaktadır.

TABLO: 2 BANKA GRUPLARI BAZINDA AYLIK ORTALAMA ÜCRETLER(TL)
                06.2007                12.2006
Personel Sayısı Aylık Ortalama     Ücret TL            Personel Sayısı Aylık Ortalama Ücret TL
Yabancı Bankalar             28.571   8.405     26.653   7.654
Kalkınma ve Yatırım        4.647     6.295     4.547     6.305
Fon        330         4.583     333         4.167
Özel Sermayeli 75.660   3.827     72.387   3.457
Kamu    38.627   3.802     39.223   3.374


Değerlendirmeye her bir banka grubu açısından devam edildiğinde, özel sermayeli bankalar Türk Bankacılık Sektörünün en büyük grubunu oluşturmaktadır. Haziran 2007 tarihi itibariyle 12 bankanın bulunduğu bu grupta, çalışan başına ücret açısından ilk sırada büyük ölçekli banka konumunda olan Yapı ve Kredi Bankası yer almakta, aktif büyüklüğü açısından sektörün en büyük bankası konumundaki en yakın takipçisi olan T. İş Bankası ile arasında çalışan başına ücret açısından % 3’lük fark yaratmaktadır.
2006 yıl sonuna göre bir karşılaştırma yapıldığında, 1. ve 2. sıradaki bankalar arasında bayrak değişimi yaşandığı, 6 aylık süreç içerisinde sıralamada iyileştirme gerçekleştirenler arasında ilk dikkati çeken Türk Ekonomi Bankası 2006 yıl sonunda 6. sırada iken Haziran 2007 sonunda 4. sıraya, Turkish Bank ise sıralamada 9.sıradan 6.sıraya yükselmiştir.. Sıralamada alt basamaklara doğru giden bankalar arasında 4. sıradan 7. sıraya düşen Garanti Bankası, 7. sıradan 10. sıraya gerileyen Şekerbank bulunmaktadır.
TABLO: 3 ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR ÇALIŞAN GİDERİ (TL)
Banka Adı           06.2007                12.2006
                Sıra        Aylık Ortalama Ücret     Personel Sayısı Sıra        Aylık Ortalama
Ücret
Personel Sayısı
Yapı ve Kredi Bankası     1             4.847     13.101   2             3.938     13.478
Türkiye İş Bankası           2             4.714     18.909   1             4.169     18.729
Alternatif Bank 3             4.075     776         3             3.860     680
Türk Ekonomi Bankası   4             4.005     4.532     6             3.489     3.565
Akbank                5             3.845     12.832   5             3.715     12.333
Turkish Bank      6             3.801     225         9             3.213     218
Türkiye Garanti Bankası               7             3.771     12.919   4             3.723     11.907
Anadolubank    8             3.770     1.502     8             3.335     1.331
Oyak Bank          9             3.620     5.756     11           3.021     5.403
Şekerbank          10           3.585     3.643     7             3.472     3.368
Tekstil Bankası  11           3.497     1.403     10           3.065     1.313
Adabank             12           2.398     62           12           2.484     62
Grup Toplamı                                   75.660                                  72.387
Sektör Payı                                        51,2                                      50,6

18 bankanın oluşturduğu Yabancı Sermayeli Bankalar grubunda sektör sıralamasında ilk sırayı alan WestLB AG en yakın takipçisi olan ABN AMRO Bank  ile arasında çalışan başına ücret açısından % 18,7’lik bir fark yaratmıştır.  WestLB AG’nin grup sonunda yer alan banka ile arasındaki çalışan başına gider farkı % 408 seviyesindedir. Bu grubun en büyük ölçekli bankası olan Finansbank ise sıralamada gerilerde yer almıştır.
2006 yıl sonuna göre sıralamada yerini iyileştiren bankalar arasında Merrill Lynch Yatırım Bank ve Deutsche Bank dikkati çekerken, yıl sonuna göre sıralamada gerileme yaşayan bankalar arasında ise JPMorgan Chase Bank . ve Société Générale  bulunmaktadır.


TABLO: 4 YABANCI SERMAYELİ BANKALAR ÇALIŞAN GİDERİ (TL)

        Banka Adı   06.2007                12.2006
Sıra        Aylık Ortalama Ücret TL                Personel Sayısı Sıra        Aylık Ortalama Ücret TL                Personel Sayısı
WestLB AG         1             17.845   44           1             21.374   41
ABN AMRO Bank             2             15.029   155         2             17.765   128
Merrill Lynch Yatırım Bank           3             14.310   36           5             10.494   26
Deutsche Bank 4             13.405   142         6             9.633     81
JPMorgan Chase Bank  5             11.350   51           3             11.667   42
Société Générale            6             10.011   75           4             10.705   56
Banca di Roma  7             7.661     28           8             6.494     29
Arap Türk Bankası           8             6.999     174         7             7.362     174
Millennium Bank             9             6.911     290         9             5.055     315
Citibank               10           5.571     2.235     12           4.246     2.228
HSBC Bank          11           5.085     5.099     10           4.437     5.018
Habib Bank         12           5.056     15           13           4.219     16
Turkland Bank   13           5.035     269         14           3.962     266
Fortis Bank         14           4.495     4.755     11           4.299     4.335
Denizbank          15           3.947     6.138     16           3.315     5.528
Finans Bank       16           3.733     8.456     18           2.884     7.751
Tekfenbank       17           3.626     559         17           3.124     567
Bank Mellat       18           3.513     50           15           3.438     52
Grup Toplamı                                   28.571                                  26.653
Sektör Payı                                        19,3                                      18,6

Kalkınma ve Yatırım Bankaları grubunda 12 banka yer almakta olup, bu bankalar sektörün % 3,1’ini oluşturmaktadır. Calyon Bank Türk A.Ş. grubun ilk sırasında yer alırken, çalışan ücretleri açısından en yakın takipçisi ile arasındaki fark % 31, grubun son sırasındaki banka ile ise % 313’dir.
2006 yıl sonuna göre sıralamasında önemli değişikliği yapan Diler Yatırım Bankası A.Ş. çalışan başına ücret açısından 3. sıradan 6. sıraya gerilemiştir.
TABLO: 5 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI ÇALIŞAN GİDERİ (TL)
                06.2007                12.2006
                Sıra        Aylık  Ortalama Ücret    Personel Sayısı Sıra        Aylık Ortalama Ücret     Personel Sayısı
Calyon Bank Türk            1             12.857   35           1             14.387   34
Çalık  Yatırım Bankası     2             9.806     31           2             9.342     30
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  3             6.832     297         4             6.763     295
İMKB Takas ve Saklama Bankası               4             6480      187         5             6.024     184
GSD Yatırım Bankası       5             6.136     38           6             5.884     28
Diler Yatırım Bankası      6             5.904     19           3             7.935     18
Taib Yatırım Bank             7             5.679     14           9             4.692     10
Nurol Yatırım Bankası    8             5.087     42           7             5.039     41
BankPozitif         9             4.879     238         10           4.523     179
Türk Eximbank  10           4.781     404         8             4.709     368
Türkiye Kalkınma Bankası            11           4.002     712         11           3.503     688
İller Bankası       12           3.099     2.630     12           2.859     2.672
Grup Toplamı                                   4.647                                    4.547
Sektör Payı                                        3,1                                         3,2

Kamu Bankaları grubunda 3 banka yer alırken, bu bankaların çalışan sayısı açısından sektör payı 2006 yıl sonuna göre gerilemiş ve Haziran 2007 sonu itibariyle % 26 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grubun ilk sırasında yer alan Vakıfbank kendisini takip eden bir diğer kamu bankası ile çalışan ücretleri açısından % 26’lık, grubun en sonunda yer alan banka ile ise % 42’lik bir fark yaratmıştır.
TABLO: 6 KAMU BANKALARI ÇALIŞAN GİDERİ (TL)
                06.2007                12.2006
                Sıra        Aylık Ortalama Ücret     Personel Sayısı Sıra        Aylık Ortalama Ücret     Personel Sayısı
Türkiye Vakıflar Bankası               1             4.563     7.828     1             3.946     7.679
Türkiye Halk Bankası      2             3.631     10.538   3             3.067     10.860
T.C. Ziraat Bankası           3             3.211     20.261   2             3.110     20.684
Grup Toplamı                                   38.627                                  39.223
Sektör Payı                                        26,1                                      27,4

Sonuç olarak, dış dünyanın yoğun ilgisini çeken sektörlerin başında gelen bankacılık sektörü, bir taraftan büyümeye çalışırken, diğer taraftan da yoğun rekabet ortamında hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya çalışmaktadır. Hizmet kalitesinin vazgeçilmez unsuru çalışanlar olduğuna göre, kuşkusuz çalışanlara sağlanan her türlü hak rekabette de avantaj yaratmada anahtar konumundadır.

Çalışan motivasyonunda ve etkinliğinde büyük öneme sahip olan çalışanların parasal hakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilginin yoğun olduğu konumu sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde şube sayısının ve rekabetin artmasıyla birlikte banka çalışanlarının ücretlerinin yükselmesi beklenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme