ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

16 Şubat 2017 Perşembe

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MAAŞLARI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Kurulların yönetici ve çalışanlarının yüksek ücretler aldığı şeklindeki görüşlere karşılık, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), internet sayfasında yer verdiği rakamlarla konuya açıklık getirdi. EPDK'nın duyurusuna göre, Ağustos ayı itibariyle başkan 4 milyar 34 milyon 171 bin lira, üyeler ise 3 milyar 476 milyon 83 bin lira net maaş alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda, biri başkan 7 üyeden başka, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak 4 Daire Başkanı, 1 Başkan Danışmanı, 1 Grup Koordinatörü, 35 Grup Başkanı, 87 Enerji Uzmanı, 18 Enerji Uzman Yardımcısı, 5 Avukat, 1 Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı, 1 Özel Büro Müdürü, 4 Özel Büro Md. Yardımcısı, 1 İrtibat Büro Müdürü, 1 Hemşire, 1 Savunma Uzmanı, 18 İletişim Görevlisi, 48 Büro Görevlisi, 10 Şoför toplam 236 personel görev yapıyor. Genel Müdür seviyesinde olan Daire Başkanı'na Ağustos ayı itibariyle en yüksek net 3 milyar 39 milyon 875 bin lira ödeniyor. Diğer personele ise daire başkanından aşağı olmak üzere unvan, nitelik ve dereceleri göz önünde bulundurularak daha düşük ücret ödeniyor. Ayrıca EPDK'da, 45 yerli uzman istihdam ediliyor. Yerli uzmanlara görevleri, nitelikleri ve sorumlulukları dikkate alınarak en yüksek net 1 milyar 300 milyon lira ödeniyor. İlave olarak yerli uzmanlara yılda 4 kez bir tam maaş tutarında ikramiyede ödeniyor. Kurum'da görev yapan personele, bu ödemelerin dışında yemek yardımı, lojman, personel servisi ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, çeşitli mühendislikler ile hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, ekonometri, maliye, uluslararası ilişkiler alanlarında lisans mezunu 35 enerji uzman yardımcısı alacak.

EPDK, enerji uzman yardımcıları almak üzere bir sınav açtı. 15-26 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak sınava katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nda yer alan genel şartları taşımak gerekiyor.

Adayların 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları, geçerlilik süresi dolmamış ve (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor.

Adaylar her öğrenim dalına göre en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak. Her bir dal için ayrılan kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılacak. Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacak.

Adayların en az dört yıl süreli eğitim veren ve ilgili fakülte veya bölümlerden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış okullardan mezun olmaları şart.

Giriş sınavı başvuruları 21 Aralık 2015 tarihinde başlayacak. Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte en geç 5 Ocak 2016 Salı günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`na şahsen veya en geç bu tarihte Kuruma ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları istendi.

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 20 Ocak 2016 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini sınavdan önce Kurumdan alacaklar. Sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekecek. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak.

Giriş sınavı yapılacak 35 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı ile KPSS puan türleri şöyle:

KPSS Puan Türü

Elektrik Mühendisliği 4 kişi - KPSSP5
Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği
4 kişi - KPSSP5
Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği
4 kişi - KPSSP5
Enerji Sistemleri Mühendisliği
1 kişi - KPSSP5
Kimya Mühendisliği (3 kişi - KPSSP5)
Harita Mühendisliği (1 kişi - KPSSP5)
Hukuk (5 kişi - KPSSP103)
İstatistik (2 kişi - KPSSP69)
İktisat/İşletme/Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/Ekonometri/Maliye (11 kişi - KPSSP82)

SÖZLÜ SINAVA

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nda yapılacak. Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklar.

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılacak. Mühendislik ve istatistik bölümleri haricindeki fakülte veya bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları şöyle:
a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,
ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,
d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.
Mühendislik ve istatistik fakülte veya bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecek.
Kurumun görev alanına ilişkin konular ise şöyle: Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şart. Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecek. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecek.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerli. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek.

Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecek.

Sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecek. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecek. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesin olacak.
EPDK’nın yeni yayınladığı ilan da birçok kişi alacağını belirledi.

EPDK’nın yeni yayınladığı ilan da birçok kişi alacağını belirledi. Yeni alımlarında toplamda 25 kişilik alım yapacak olan EPDK, bu alımlarına sürekli devam edecek. Alımları için birçok şartı da öne süren ve belirleyen EPDK, bu alımları ile ilgili olarak KPSS puanı da belirlemiştir. KPSS üzerinden en az 75 puan isteyen EPDK alımları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şartları istemektedir.


ALINACAK PERSONEL

– Çözümleyici: 5 Kişi,

– Mütercim-Tercüman: 1 Kişi,– Yönetim Görevlisi: 13 Kişi,

– İletişim Görevlisi: 6 Kişi.

ŞARTLAR

* Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen Lisans ve Ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmaları ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 25/11/2015 itibarıyla taşımaları gerekmektedir.
* Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU

Giriş sınavı başvuruları, 12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak 25 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir. Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

– Diploma,

– 3 adet vesikalık fotoğraf,
– 2014 KPSS sonuç belgesi,

– T.C Kimlik numarası beyanı ilk istenen belgelerdir.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üst kurullarda görev yapan ve aldıkları maaşları tartışma konusu olan bürokratların yıllık ortalama gelirlerini açıkladı.
Şimşek’in açıkladığı rakamlar, üst kurullarda çalışan bürokratların maaşlarının aylık 8 bin TL’ye kadar çıktığını ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre üst kurul başkanları arasında en yüksek maaşı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanı Fethi Şimşek 7 bin 669 TL ile alıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer 6 bin 850 TL, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük 6 bin 931 TL, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun 6 bin 374 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray 6 bin 316 TL ve BDDK Başkanı Tevfik Bilgin 6 bin 258 TL ücret alıyor. Ek ödemeler, bazı kurul üyelerinin başkandan bile fazla ücret almasını sağladı.

Üye başkandan çok alıyor
CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin soru önergesini yanıtlayan Şimşek, aldıkları maaş sıkça tartışmalara konu olan üst kurul bürokratlarının yıllık ortalama gelirini açıkladı. Verilen ek ödemelerle bazı kurul üyelerinin, kurul başkanlarından daha fazla gelire sahip olduğu da dikkati çekti.
Açıklanan rakamlara göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Rekabet Kurumu (RK) ve Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi kurumlarda üst kurul bürokratlarının aldığı aylık ücretler:


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme