TÜRK TELEKOM ÇALIŞAN YORUMLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

TÜRK TELEKOM ÇALIŞAN YORUMLARI

TÜRK TELEKOM ÇALIŞAN YORUMLARI:TÜRK TELEKOM ÇALIŞAN YORUMLARI: Türk telekom 1840 yılından beri hizmet vermekte olan bir firmadır. İlk başlarda daha çok sabit hatlar üzerinde yoğunlaşılsa da bugün gsm de, ev internetlerinde ve mobil internette önde gelen firmalardan bir tanesidir. Bizlere kesintisiz hizmet sunabilmek için bugün bünyesinde çalışan 34000 adet personeli vardır. Bunun yanı sıra bir çok projenin sponsoru ve öncüsüdür. Özellikle çevreyi korumak için yaptıkları kampanyalar sonrasında büyük miktarlarda tasarruf sağlandığı bilinmektedir. Türk telekom bünyesinde bir çok farklı departman ve bu departmanlarda birçok farklı bölüm mezunları ya da lise mezunları çalışmaktadır. şİmdi türk telekom maaşları 2015 yılını inceleyelim.
Türk telekom çalışanları ne kadar maaş alıyor?
Enerji sistemleri mühendisi 2000 ile 3000 tl arası,
İK uzman yardımcısı 1650 tl ile 2400 tl arası
Ürün yönetim uzmanı 2750 tl ile 4950 tl arası,
Stajyer 200 ile 450 tl arası,
Teknik personel 1000 tl ile 2500 tl arası
Satış yöneticisi 3100 tl ile 4750 tl arası,
AR-GE uzmanı 4650 tl 4750 tl arası
Saha mühendisi 2300 tl ile 2450 tl arası,
Muhasebe uzman yardımcısı 1550 tl ile 2200 tl arası,
Finansal kontrol analisti 2500 tl ile 2650 tl arası,
Yönetici asistanı 2200 tl ile 2300 tl arası,
İdari işler uzmanı 2150 tl ile 2250 tl arası maaş almaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz bütün maaşlar net maaşlardır.
Türk Telekom Maaşları
Türk telekom maaşları 2015
Türk telekom işçileri ne kadar maaş alıyor?
Türk telekom mühendis maaşları
Türk Telekom Avukat Maaşları
Türk Telekom’da bugünlerde bir yandan sayısı 2000’i bulan tekniker ve mühendis alımı ile ilgili çalışmalar devam ederken, diğer yandan eski elemanlara yönelik emekliliğe teşvik programı duyuruldu. 2000 yeni personelin işe alımında sona gelindiği ve Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek işe alım töreni ile çalışanların işe başlayacakları belirtiliyor…
Türk Telekom’da bugünlerde bir yandan sayısı 2000’i bulan tekniker ve mühendis alımı ile ilgili çalışmalar devam ederken, diğer yandan eski elemanlara yönelik emekliliğe teşvik programı duyuruldu. 2000 yeni personelin işe alımında sona gelindiği ve Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek işe alım töreni ile çalışanların işe başlayacakları belirtiliyor…

Bu arada şirketin, kamu şirketi olduğu dönemden kalan 15’inden 15’ine maaş ödeme sistemi de değiştirilerek, diğer özel sektör firmaları gibi ayın 1’ine alındı. Bunun nedeni; şirketin halka açılması sonrası, borsaya vermesi gereken düzenli raporlar.

Gelelim emekliliğe teşvik programına; uygulamaya başlanılan bu program personel arasında kapsamiçi, kapsamdışı ya da güvence süreli ya da güvence süresiz sözleşme imzalamış gibi bir ayrım gözetilmeden uygulanıyor. Ayrıca Tip-2 personel de, devlet memurluğundan vazgeçmesi durumunda bu teşvikten yararlanabiliyor. Özetle Tip-1 yada Tip-2 olması veya yakın tarihte imzalatılan ve personel arasında Tip-3 olarak adlandırılan güvence süresiz sözleşmeyi imzalayıp imzalamaması önemli olmadan, ya da kapsamiçi olmasına bakılmadan uygulanan bir program bu.

Teşvik çeşitli faktörlere göre % 30 ila 40 oranları arasında değişen ve bazı personele yapılan teklif şeklinde geldi. Şu anda personel arasında dalgalanmalara ve söylentilere yol açmakla birlikte, görüştüğüm kişilerin yorumlarında, genel anlamda olumlu karşılandığını da söyleyebilirim.

Şimdi teşvik uygulamasının detaylarına geçmeden önce geçmişe bir bakalım..

Türk Telekom’da Emekliliğe Teşvik Son 5 Yılda 3.Kez Yapılıyor

Türk Telekom’da teşvik kararı 3 eylülde yapılan İcra Kurulu’nun aldığı bir karar olarak anons edildi. Buna göre; emekliliğine hak kazanmış ya da kazanmasa da en az 12 yıl hizmet süresi olan Türk Telekom personelinden 30 ekim tarihine kadar başvuruda bulunanlar yıllara göre % 30-40 ilave tazminat alarak ayrılabilecek.

Şirket bu yılın (2008) mart-nisan ayları civarında, öncelikle emekliliğini hak etmiş personele, daha sonrasında da eğitim düzeyi düşük personele yönelik adımlar atmış ve halka açılma öncesinde 4000-5000 arasında personel azalması yaşanmıştı [1].

Aslında bu Türk Telekom’da açıklanan ilk “ayrılma teşviği” değil. Üçüncü teşvik. İlk ve ikinci teşvik, özelleştirme sürecine hazırlık olarak Türk Telekom bir devlet şirketiyken uygulanmıştı. İlki 2003’de, ikincisi 2005’de yapılan her iki duyuruda da ayrılacaklara % 30’luk ilave ödemeler yani teşvikler önerilmişti.

Şirketin PTT döneminde 120.000’lere varan personel sayısı, bahsettiğimiz 2003’lerde 70.000’ler civarındaydı. İlk teşvik, özelleştirmeye doğru giden firmanın personel sayısını rahatlatma amacını taşıyordu, şu anda kesin sayıyı veremeyeceğiz ama binlerle ifade edilen sayıda kişinin bu ilk % 30’luk teşvikten yararlandığı belirtilmişti.

2005 yılında ise ihalenin yapılıp, Oger’e devir öncesindeki dönemde, yine Türk Telekom bir devlet şirketiyken, ağustos sonuna kadar dilekçeyi verip, eylül 15’e kadar ayrılma şartıyla birlikte yine % 30’luk teşvik verilmişti. O dönemde de bundan yararlananlar oldu ve her 2 teşvik sonucunda, şirket kasım 2005 ortalarında, 54.000 kişilik bir personel sayısı ile Oger Telekom’a devroldu.

Münferit ayrılmalar dışında, her 2 teşvik ile toplam 16.000 civarı personelin ayrıldığını belirtebiliriz (Aynı dönemlerde Türksat’a ve Telekomünikasyon Kurumu gibi başka devlet şirketlerine geçişler olduğunu da hatırlatalım).

Bu sefer önerilen emekliliğe teşvik programı için, daha önce 2 kere daha önerilmesi nedeniyle, personel arasında en çok konuşulan hususlardan birisi ; bu teşviklerin adeta geleneksel hale geldiği, bu sefer olmasa da yine çıkarılacağı ve hemen ayrılmaya gerek olmadığı şeklinde..

Ancak Türk Telekom kaynakları bunun aksini söylüyor. Teşvik uygulamasının “iyi niyetli bir adım” olduğuna işaret eden kaynaklar, şirketin istediği elemanı tazminatını ya da güvence süresini ödeyerek zaten çıkarabileceğini ama el sıkışarak ayrılmayı tercih ettiklerini belirtiyorlar.

Belirtilen bir başka husus; teşvik uygulamasının “özelleştirme sonrasında ilk kez yapıldığı” ve “tekrarlanmasının düşünülmediği” şeklinde. Başka bir deyişle teşviğin yönetimin olumlu ve iyi niyetli bir adımı olduğu ama tekrar tekrar olamayacağının altı çiziliyor..

 İşe alımlarımızda, Turkcell kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Turkcell’e kazandırmayı hedefleriz.
Şirketimize yapılan tüm başvurular Turkcell veritabanına kaydedilir. Açık pozisyonlar için bu veri tabanından veya danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.
İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra temel yetkinliklerimiz olan; müşteri odaklılık, işini sahiplenme, yenilikçilik, ilişki geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme yetkinlikleri ile değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir. Yönetsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir.

İşe alım uzmanlarımız adaylarla pozisyonun ilgili yöneticilerinin de katıldığı en az iki görüşme yapar. Adaylara ilk görüşmelerinde "kişilik envanteri" uygulanır. Liderlik, iletişim becerileri, analitik düşünce, takım çalışmasına yatkınlık vb. yetkinlikler bazında adayları değerlendiren envanterin çıktıları, karar verme aşamasında önemli rol oynar.

Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre "Değerlendirme Merkezi" çalışmaları da uygulanır. Çeşitli simülasyon araçları kullanılarak, adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenir.
Görüşmeler, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapılır. Bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara işe alım ekibimiz tarafından iş teklifi yapılır.


Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca veritabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.
 Vodafone Performans Yönetimi Sistemi ile yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak, iş hedeflerine ulaşmak, yatırımcıları için karlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanlarının gelişimine maksimum derecede odaklanılmaktır.
Bu sistem tüm çalışanlarımızın şirket hedeflerine paralel açık ve net bireysel hedefler koymasını sağlayan ve bu hedefleri gerçekleştirirken izledikleri yolun Vodafone'un çalışma ilkelerine uygun olması için kılavuzluk eden global bir uygulamadır.

Vodafone Performans Yönetimi süreci hedef belirleme, yarı-yıl değerlendirme ve yıl-sonu değerlendirme olarak üç temel aşamadan oluşmaktadır ve şirketin "hedeflerle yönetim" prensibini desteklemektedir. Çalışanlar ve yöneticiler yıl boyunca düzenli aralıklarla bir araya gelerek, çalışanların güçlü oldukları yönleri ve kendilerini geliştirmeleri gereken yönler gözden geçirilmekte, uzun vadeli kariyer hedeflerine yönelik kişisel gelişim planları belirlemekte ve sene başında belirlenen hedefler paralelinde bireysel performansı değerlendirilmektedir.

Performans sürecinin çıktıları eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, kariyer yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır
Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerimiz 8.00-17.00 arasındadır.

Çalışma Ortamı
Plazalarımızda çalışanlarımızın "kuaför, kuru temizleme, lostra " gibi günlük ihtiyaçlarını zaman kaybetmeden karşılayabilecekleri hizmet alanları sunuyoruz.

Sosyal Ortamlar
- Yemekhane
- Lavazza Cafe

Sağlık ve Bakım
- Fitness
- Kuaför
- Şirket Doktoru
- Kuru Temizleme
- Lostra

Ulaşım
- Personel Servisi
- Otopark

Diğer Olanaklar
- Toplantı ve Eğitim Odaları
- Vodafone Cep Merkezi

- Market

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme