TEB İŞE GİRİŞ ŞARTLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Ocak 2017 Salı

TEB İŞE GİRİŞ ŞARTLARI

TEB İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:


TEB İŞE GİRİŞ ŞARTLARI: TEB’DE POTANSİYELİNİZ EN ÜST SEVİYEDE KULLANILIR, HEDEFLERİNİZ TEB’DE KARİYERE DÖNÜŞÜR
TEB Grubu’nda fikirleriniz değerlidir, tüm çalışanlarımız yenilikçi ve yaratıcıdır, işiniz çalışmaya ve yaşanmaya değerdir. TEB Grubu, bilgi ve deneyimlerinizi sektörde fark yaratmanızı sağlayacak şekilde kullanmanıza olanak sağlayan, sıra dışı bir çalışma ortamına sahiptir. Bu nedenle yetenekli, yeniliğe ve değişime açık profesyonelleri kurumumuza kazandırmaya devam ediyoruz.
Sürekli öğrenme ve gelişim programlarımız ve iş zenginleştirmeye yönelik rotasyon uygulamalarımız ile çalışanlarımızın deneyerek öğrenmelerini ve potansiyellerini açığa çıkararak kariyerlerinde emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz.
TEB’de Yetenek Yönetimi, Bankamızda farklı kademelerde çalışan, yetkinlik ve performansı ile başarısını kanıtlamış ve gelecekte Grubumuzda kilit rollerde yer alabilecek, bize rekabet avantajı sağlayabilecek çalışanların belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir.
TEB’de Yetenekler
İleride kilit pozisyonlara aday olabilecek, potansiyeli yüksek ve performansı ile fark yaratan çalışanlarımızın yetkinlikleri ve performansları, performans yönetim sistemi ve onlara özel hazırlanan “Değerlendirme Merkezleri” aracılığıyla objektif bir şekilde değerlendirilir. “Yetenek” olarak değerlendirdiğimiz bu çalışanlar, güçlü ve gelişime açık yanlarını ortaya çıkaracak ve onları üst pozisyonlara hazırlayacak teknik ve kişisel gelişim programlarına/akademilere katılırlar. Bu grup için tasarlanan özellikli eğitimlerin yanı sıra, TEB’de Yeteneklere rotasyon, iş başı eğitim ve kurum içi mentorluk gibi gelişim araçları ile de destek verilir.
TEB’de her yıl, Yetenekleri TEB ve BNP Paribas’ın üst yönetimi ile bir araya getirmek, birbirleri ile olan iletişimi güçlendirmek, kurum içerisinde bilinirliklerini arttırmak amacıyla TEB Yetenek Günü de düzenlenir.
TEB’de Global Kariyer İmkanları
Bankamızda kariyer hedefleri doğrultusunda yurt dışında çalışmaya hazır, uluslararası platformlarda görev alabilecek nitelikteki Global Yeteneklere BNP Paribas Grubu bünyesinde kariyer imkânları sunulur.
BNP Paribas Grubu'nun faaliyet gösterdiği pek çok ülkede ve iş kolunda görev yapan çalışanlarımız Grubumuzun global sinerjisine katkı sağlamaya devam etmektedir.
BNP Paribas Learning Tour
BNP Paribas bünyesindeki Global Yeteneklerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve farklı ülkelerdeki Bankacılık modellerini, en iyi uygulama örneklerini görerek, o ülkelerdeki üst düzey yöneticilerle çalışma imkanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında BNP Paribas Learning Tour hayata geçirilmiştir.
Özellikle yönetici adayı yeteneklerimizin katıldığı 1 ay süreli bu global program yılda 4 kez düzenlenmektedir.
TEB’de Genç Yeteneklerin Yönetimi
Stratejik İK planlamasının bir parçası olarak, her yıl çok aşamalı bir işe alım sürecinden geçerek başarılı olmuş belli sayıda Genç Yetenek TEB’de göreve başlar. Çalışanlarımız, Genç Yetenek Gelişim Programı adını verdiğimiz 2 yıl süren bir özel eğitim gelişim sürecine tabii olur. Gelişim Programı, teknik bilgi becerinin arttırılmasının yanı sıra, bireysel yetkinlik gelişimine ve profesyonel hayata ve çalışanlarımızın görevlerine ilişkin farkındalıklarını yükseltmeyi hedefler.
Genç Yeteneklerin işe başlangıçlarını takip eden 6. ayda, Proje Çalışması ve Mentorluk Uygulaması başlar. Bankamız gündeminde yer alan proje başlıkları üzerinde çalışan yeteneklerimize Bankamız deneyimli üst düzey yöneticileri proje sürecinde mentorluk desteği verir.  Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda yeteneklerimiz projelerini Bankamız üst yönetimine sunarlar.
Geleceğin Bankacıları olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz Genç Yeteneklerin görevlerindeki performansları düzenli olarak izlenir, ileriye yönelik gelişim planları yakından takip edilir.
TEB Mentor Programı
Bu program ile amacımız, Bankamız çalışanlarının bireysel yetkinliklerini ve iş becerilerini geliştirmek üzere kendilerinden daha deneyimli çalışanların tecrübelerinden yararlanacakları profesyonel bir gelişim platformu yaratmaktır.
2009 yılından bu yana devam eden, tüm çalışanlarımıza açık olan Mentor Programımız kapsamında kurum içinden 400 mentorumuz menteelerimize destek vermiştir.
Bankamızda hedeflere dayalı, hedeflerin dengeli dağılımını sağlayan (Balanced Score Card), 1 tam yılı kapsayan, üstün astını yıl içinde yönlendirmesini; yıl sonunda değerlendirmesini sağlayan "Açık Performans Sistemi" uyguluyoruz. Performans Yönetimi çerçevesinde kurumsal hedeflerimizi en üst düzeyden alt kademelere doğru, birey düzeyine kadar indirgiyoruz.
Performans Yönetimi ile, performansı güçlendiriyor, geliştiriyor ve üstün performans gösteren çalışanlarımızı diğerlerinden farklılaştırıyoruz. Bu çerçeve içinde, çalışanlarımıza yönetsel ve profesyonel gelişim olanakları sağlayarak onları ödüllendiriyoruz.
Performans Yönetimi sayesinde, Bankamız hedefleri ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini bütünleştirerek, çalışanlarımızın bireysel olarak yarattıkları değeri, kurumumuzun ortak amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendiriyoruz.
NEYİ HEDEFLİYORUZ?
Performans Yönetimi ile Genel Müdürlük ve Şubelerimizin insan kaynakları gereksinimlerini belirlemeyi, sürekli olarak kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle birey ve takım performansını geliştirmeyi, çalışanlarımızın performans ve yetkinliklerini geliştirerek kendilerine daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmayı hedefliyoruz.
Performans Yönetimi ile;
Sürdürülebilir yüksek performans ile çalışmayı teşvik etmeyi,
Tüm çalışanlarımız için bireysel ve takım performansını arttırmayı,
Buna bağlı olarak üstün performans gösteren çalışanlarımızı farklılaştırarak ödüllendirmeyi hedefliyoruz.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZA NE KAZANDIRIYOR?
Performans Yönetim sistemimiz ile çalışanlarımız;
Hedefleri konusunda açıklık kazanıyorlar.
Yöneticileri ve takım arkadaşlarıyla daha etkin ve sürekli iletişim kurabiliyorlar.
“Sorumluluğu altındaki konularla ilgili önceliklerin belirlenmesi ve bunların nasıl yerine getirileceği” konusunda yetkinlik, yetki, destek ve geribildirim alıyorlar.
Profesyonel gelişme fırsatlarına sahip oluyorlar.
Sergiledikleri üstün performans her açıdan ödüllendiriliyor.
Bankamız vizyon ve stratejisini net bir şekilde anlayıp sahipleniyorlar.

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ!
Performans Yönetimimiz;
Objektiftir
Güvenilirdir
Yönetim desteklidir
Gelişme odaklıdır
Görüş birliğine dayalıdır
Dinamiktir
Anlamaya odaklıdır
Şeffaftır
Kariyer Yönetimi ile çalışanlarımızı, mevcut ve gelecekte rol alabilecekleri görevleri konusunda, bir plan çerçevesinde yönlendiriyoruz. Stratejik İK Planlamasının bir parçası olarak Kariyer Yönetimi ile, çalışanlarımızın yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda TEB Grubu olanakları çerçevesinde uygun olabilecek kariyer yollarını belirliyoruz.
KARİYERİNİZİ NASIL YÖNETİYORUZ?
Çalışanlarımızın performanslarına ve yetkinliklerine bağlı olarak, kariyer yollarında yatay ve dikey ilerleme fırsatları sunuyoruz. Bu fırsatları "Kariyer Haritaları" aracılığıyla çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız kendilerine uygun olan kariyer yolunu seçebiliyor ve belirledikleri hedefe ulaşmak için gerekli planlamayı yapabiliyorlar.
Kariyer geliştirmede temel yaklaşımımız; belli bir süre içinde kesin bir görev saptanması değil, çalışanlarımız için TEB Grubu olanakları çerçevesinde uygun olabilecek kariyer yolunun belirlenmesidir.
KARİYERİNİZİ NASIL YÖNLENDİREBİLİRSİNİZ?
TEB Grubu’nda tüm çalışanlarımız bir üst unvana ya da farklı bir göreve gelebilecekleri süreyi; yetkinliklerini ve performanslarını geliştirme gayretleri ile kendileri belirleyebilirler.
Kariyerinizin Her Aşamasında Gelişim İmkanları Sunuyoruz!
Eğitim ve Gelişim yaklaşımımız çerçevesinde, çalışanlarımıza kariyerlerinin her aşamasında sürekli olarak eğitim ve gelişim programlarına katılma fırsatı sunuyoruz. TEB’de, gelişime açık olduğunuz sürece eğitim ve gelişim fırsatlarından daima yararlanabileceksiniz.
Yeni Giriş Oryantasyon ve Temel Eğitim Programları
Yetenek Yönetimi Gelişim Programları
Yönetim Becerileri Geliştirme Programları
Yurt İçi / Yurt Dışı Seminer ve Konferanslar
Özel Sertifikasyon Programları
Lisanslama Programları
Dijital Öğrenme (e-öğrenme, video öğrenme, sosyal öğrenme, webinar…)

TEB Formasyon Akademisi Saklıköy
Ihlamur ve gürgen ormanlarıyla çevrili 70 dönümlük bir oksijen cenneti içinde yer alan Akademimiz, tüm çalışanlarımıza keyifli ve verimli bir eğitim ortamı sunarken, aynı zamanda sosyal ve sportif bir aktivite merkezi olarak hizmet veriyor.
Tüm çalışanlarımız için düzenlenen çok amaçlı gelişim ve eğitim programları,
Çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geleceğimiz bölüm organizasyonları,
Ailelerimiz ile birlikte keyifli zaman geçirebileceğimiz, doğanın insana gülümsediği yeşillikler içinde havuz, futbol, çim voleybolu, basketbol, tenis kortu, binicilik, spor salonu imkanları
ÜCRETLENDİRME POLİTİKAMIZ
Ücretlendirme yönetimine ait uygulama esaslarımız Bankamızın organizasyonel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
Bu amaca yönelik olarak, sektörde uygulanan standartlar doğrultusunda ücret politikamız oluşturulur.
Temel ücretlendirme ilkelerimiz;
Yasal şartların yerine getirilmesi,
Ücretlendirmenin karlılık, risk ve sermayeye göre ayarlanması,
Çalışanlarımızın ve Bankamızın performansının en üst düzeye çıkarılması,
Yetenekli çalışanların Bankaya kazandırılması  ve elde tutulması,
Ücretlerin farklı Bölüm ve sorumluluk seviyelerine göre ayarlanması,
Basit ve şeffaf ücretlendirme politikası oluşturulması
Bu politikanın uygulanmasından İnsan Kaynakları departmanımız sorumludur.

ÇALIŞANLARIMIZI NASIL ÖDÜLLENDİRİYORUZ ?
Grubumuzda başarılı performansın ödüllendirilmesi ana ilkedir. Performans Yönetimi çerçevesinde sistemli olarak performansları izlenen çalışanlar, başarıları ve katkıları oranında  ödüllendirilirler.
TEB Grubu olarak ödüllendirme sistemimiz  kapsamında; çalışanlarımızın başarılı projeleri, beklenen üstü başarıları, mezuniyet / kişisel gelişim faaliyetleri ile ilgili katkılarını farklılaştırıyor ve ayrıca kıdem yılları ile güzel günlerini  de önemsiyor ve ödüllendiriyoruz.
TEB Grubu'ndaki çalışanlarımıza özel çeşitli yan haklar sunuyoruz.
Sağlık ve Hayat Sigortası
Çalışanlarımız bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun (SGK) sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine ek olarak, Bankamız çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının teşhis, tedavi, klinik muayene ve laboratuvar tetkikleri için Özel Grup Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır. Çalışanlarımız, teminat limitleri belli kriterler dahilinde belirlenen "Hayat Sigortası" kapsamından da yararlanabilirler.
TEB Formasyon Akademisi Saklıköy
Ihlamur ve gürgen ormanlarıyla çevrili 70 dönümlük bir oksijen cenneti içinde yer alan Akademimiz, tüm çalışanlarımıza keyifli ve verimli bir eğitim ortamı sunarken, aynı zamanda sosyal ve sportif bir aktivite merkezi olarak hizmet veriyor.
Tüm çalışanlarımız için düzenlenen çok amaçlı gelişim ve eğitim programları,
Çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geleceğimiz bölüm organizasyonları,
Ailelerimiz ile birlikte keyifli zaman geçirebileceğimiz, doğanın insana gülümsediği yeşillikler içinde havuz, futbol, çim voleybolu, basketbol, tenis kortu, binicilik, spor salonu imkanları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme