ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇALIŞAN YORUMLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

6 Ocak 2017 Cuma

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇALIŞAN YORUMLARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇALIŞAN YORUMLARI:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇALIŞAN YORUMLARI: Öğretim görevlisi, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişidir. Doktorasını tamamlamış olanlar ilgili uzmanlık alanında doçentlik sınavına başvurabilmektedir. Öğretim Görevlisi olmak için Herhangi bir alanda Yüksek Lisans yapmış olmak gereklidir. Herhangi bir alanda Tezli ya da Tezsiz Yükseklisans yapmış olan kişiler Öğretim Görevlisi olabilirler. Ancak Lisans Mezunu olduğu halde özel bir uzmanlık seviyesinde bulunan kişilerde Öğretim Görevlisi olabilirler. Öğretim Görevlisi hakkında yorum yapmak gerekirse, olan kişiler çoğunlukla İlçelerde kurulu bulunan Meslek Yüksekokullarında ya da bölümleriyle ilgili fakülte veya enstitülerde görev yapabilirler. Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi birbirinden farklı mesleklerdir. Öğretim Üyeleri çoğunlukla Doktora yapmış ve Akademik Unvan almış kişilerdir. Öğretim Görevlisi olmak için Yaş sınırı bulunmamaktadır. Üniversitelerde ders veren Öğretim Görevlileri Öğr.Gör. kısaltmasıyla yazılırlar. Yabancı Dil bilme şartı bulunmamaktadır ancak yabancı dili iyi olanlar olası bir dil sınavında başarılı sayılırlar. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış kişiler gündüz farklı bir sektörde çalıştığı halde akşam saatlerinde yürütülen ikinci öğretim derslerinde ders verebilirler. Örneğin Bir Avukat, Özel sektörde çalışan Yönetici, İdareci ya da uzman bir Muhasebeci gündüz saatlerinde kendi işlerinde çalışıp ikinci öğretimde ders verebilirler.
Öğretim görevlisi, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere geçici veya daimi olarak görevlendirilen kimsedir. Doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi, ilgili uzmanlık alanında doçentlik sınavına başvuruda bulunabilirler.


Öğretim görevlileri aynı zamanda başka bir resmi görev almış veya serbest meslek sahibi kişiler de olabilir. Öğretim görevlisi fakülte profesörler kurulunun teklifi ve üniversite senatosu tarafından verilen onay ile esas veya yardımcı öğretim üyesi kadrolarından boş olan birisine tayin edilir. Yine aynı yol izlenerek görevlerine son verilebilir. Nakil ile gelen öğretim görevlileri kendi derelerinde aylık alırken, serbest meslek sahibi olan öğretim görevlilerine ise belirli bir aylık ödenir.

Akademisyen,  üniversitelerde ders verme,  araştırma yapma, bilimsel gelişmeleri inceleme, gözlem ve deneyler yapma,  konferans, kongre, sempozyum ve panel gibi faaliyetlere katılma görevlerini yürüten  kişilere denir.

Akademik  Kadrolar ve İlgili  Terimler


Öğretim Elemanları

Tüm akademik personele verilen genel isimdir.  Öğretim Görevlisi , Araştırma Görevlisi, Uzman,  Yardımcı Doçent, Doçent ,  Profesör kadrolarının tümü birden nitelenmek istediğinde “öğretim elemanları” terimi kullanılır.

Öğretim üyesiYardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrosunda  olan kişiler öğretim üyesidir.  Doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşur.

Öğretim Görevlisi

Genellikle yüksek lisans yada doktora aranmaz Üniversitelerde bünyesinde , özellikle Meslek Yüksek Okullarında  ders vermek görevini yürütürler.
Araştırma Görevlisi    Yüksek lisans yada doktora aşamasındaki  kişilere tanınan bir kadrodur.

Uzman

Üniversitedeki çeşitli birimlerde, uzmanlık gereken işlerde (laboratuvar vb.) görev alırlar.


Akademisyen olmak içim öncelikle lisans düzeyinde eğitim yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Not ortalamasını yüksek tutmak ve
Yabancı dil öğrenmek
 İLK ADIM  : YÜKSEK LİSANS 

Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimi almak akademisyenlik için başlangıç adımıdır.
Yüksek lisansa başvurmak için ALES, YDS sınavlarına  girmek gereklidir. Talep edilen puanlar üniversitelere göre değişir.
Başvuru tarihleri için yüksek lisans yapmak istediğiniz üniversitelerin ilgili enstitüsünün duyurularını takip etmeniz gerekir . Başvuru tarihleri de üniversitelere göre değişir.
Seçim sırasında ALES, YDS ve mezuniyet ortalamanız hesaplanır. Ayrıca her üniversite de kendisi bir sınav yapar.
 Araştırma Görevlisi olmak

Yüksek lisans eğitimi için  üniversiteye Araştırma Görevlisi olmak üzere başvuru yapabilirsiniz.  Bu durumda üniversiteden  maaş almaya başlarsınız ve Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleştirilirsiniz. Ancak her yüksek lisans yapan Araştırma Görevlisi olmaz. Gerekli başvuru şartlarını yerine getirmesi ve seçilmesi gereklidir. Araştırma Görevlisi kadrolarını YÖK’ün aşağıdaki sayfasından takip edebilir ve başvurabilirsiniz:

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/

YLSY ( Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme)

Bir diğer seçenek ise Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemidir. 2006 yılında başlatılan bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülür. MEB Bursu olarak da anılan bu program ile öğrenciler devlet bursu ile yurtdışında Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Programı tamamlayarak Türkiye’ye dönen araştırmacılar, görev yapacakları üniversitede genellikle yardımcı doçent olarak göreve başlarlar. YLSY başvurusu için yalnızca ALES puanı dikkate alınır. Başvuranlar arasından en yüksek ALES puanı alan adaylar değerlendirmeye alınır. MEB bursu dahilinde yurtdışındaki masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

http://yyegm.meb.gov.tr/www/2015-ylsy-basvuru-ve-tercih-kilavuzu-guncellenmis-tercih-tablosu/icerik/94#

 Öğretim Görevlisi olmak 

Üniversiteye adım atmak için diğer bir alternatiftir.   Öğretim Görevlileri üniversitelerde bünyesinde, özellikle Meslek Yüksek Okullarında  ders vermek görevini  yürütürler.  ALES ve YDS istenir, yüksek lisans zorunluluğu yoktur ancak  genelde deneyim talep edilir. Bu kadrolara ile ilgili detaylar / ilanlar  aşağıdaki adreste yayınlanır.

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/İKİNCİ ADIM : DOKTORA

Akademisyen olarak kariyer yapmak için yüksek lisans sonrasında doktora çalışmanıza devam etmeniz gerekir.   Doktora  başvuruları, yukarıda detaylı olarak anlatılan  yüksek lisans başvuruları ile aynıdır.

ÜÇÜNCÜ ADIM : YARDIMCI DOÇENTLİK

Doktora çalışması bitiminde Yardımcı Doçent ilanlarını takip etmeniz ve başvurmanız gerekir.  İlanlar her üniversitenin kendi sayfasında yayınlanır. Yardımcı Doçent olarak üniversitede ders verme, araştırma yapmak,  makale vb. yayınları yayınlama faaliyetlerinde bulunursunuz.

DÖRDÜNCÜ ADIM : DOÇENTLİK 

Yardımcı Doçent kadrosunda iken üniversitede ders verme, araştırma yapmak,  makale vb. yayınlamak gibi  faaliyetlerinin her biri  belli bir puan kazandırır. Yeterli  puana erişildiğinde,  Doçent olabilme talebiyle  faaliyetlerinizi içeren dosya  üniversite Rektörlüğüne gönderilir, Doçentlik  Komisyonu önce dosyayı inceler, , uygun ise adayı mülakata çağırır. Mülakatta başarılı olan Yardımcı Doçentler YÖK tarafından kadrosu açılması durumunda Doçentlik için başvuru yapabilir.

BEŞİNCİ ADIM : PROFESÖRLÜK

Doçent olarak  ders verme, araştırma ve yayın yapma etkinliklerine devam edilir ve gerçekleştirilen etkinliklerden puan toplanır.  Gerekli puanı  edildiğinde  Profesörlük kadrosu   için üniversite Rektörlüğüne başvurulur. Dosyası incelenir, YÖK tarafından Profesörlük kadrosu açıldığı taktirde, kadroya başvuru yapılır.   Bu aşama mülakat içermez.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme