KOÇ SİSTEM POZİSYONU NE İŞ YAPAR - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Ocak 2017 Salı

KOÇ SİSTEM POZİSYONU NE İŞ YAPAR

KOÇ SİSTEM POZİSYONU NE İŞ YAPAR:
KOÇ SİSTEM POZİSYONU NE İŞ YAPAR:

Hakkında   İnsan Kaynakları
İşe Alım Süreci

BüyütKüçültYazdır

​​​​​​​​​​​​​​Koç Topluluğu hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürer. Koç Topluluğu olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olması önemlidir.

Koç Topluluğu Yetkinlikleri:​

• Yön Belirleme
•​​ Takım Çalışması
• İletişim
• İşbirliği Geliştirme
• Sonuç Odaklılık
• Yaratıcılık ve Girişimcilik
• Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
• Farklılıklara Uyum ve Yönetme
• Müşteri Duyarlılığı ​

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:


• Yetkinlik Bazlı Mülakat
• Mesleki Kişilik Envanteri
• İngilizce Seviye Tespit Sınavı​
• Değerlendirme Merkezi Uygulamaları - Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde                                ​gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.​

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili Koç Topluluğu şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.
Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci

BüyütKüçültYazdır

​​​​​Koç Topluluğu bünyesinde yer alan tüm şirketlerin kendi içlerinde çalışma alanlarına özel birçok eğitim ve gelişim uygulamasını hayata geçirmesinin yanı sıra , Topluluk ​genelinde KoçAkademi altyapısı kullanılıyor. KoçAkademi, Koç Topluluğu çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin planlandığı bir öğrenme, gelişim ve paylaşım platformu. Çalışanlarımızın gelişim planlama süreci de bu altyapı üzerinde yönetiliyor.

Gelişim planlamada ilk olarak, öncelikli gelişim ihtiyaçları belirleniyor. Bu süreçte işin gerektirdiği ya da yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen öncelikli alanlarla birlikte kariyer planları doğrultusunda geleceğe yönelik gelişim alanları da planlamaya dahil ediliyor. Sonrasında belirlenen gelişim ihtiyaçlarından yola çıkılarak gelişim planları oluşturuluyor. Gelişim planlarında sınıf ve benzeri ortamlarda gerçekleşen, elektronik olarak uzaktan alınabilen, iş başında uygulanan, bireysel, bire bir ya da takım olarak yürütülen, sosyal ortamlardan beslenen gelişim faaliyetleri yer alabiliyor. Bu faaliyetler kısa süreli nokta eğitimler olabileceği gibi, uzun soluklu programlar şeklinde de olabiliyor.​

​Her şirketimizin kendi içinde sunduğu ek eğitim olanakları ile çalışanlarımızın gelişimini sürekli olarak desteklemenin önemine inanıyor ve bu bağlamda KoçAkademi 'nin sunduğu olanakları ve öğrenme kaynaklarını her geçen gün zenginleştiriyoruz.

Hakkında   İnsan Kaynakları   İç İlan Sistemi
İç İlan Sistemi

BüyütKüçültYazdır

​Topluluk şirketlerimizde, 2 yılın üzerinde deneyim gerektiren boş pozisyonlar için Topluluk çalışanlarına öncelik veriliyor. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği Koçkariyerim portali, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunuyor.

Hakkında   İnsan Kaynakları   Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Planı
Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Planı

BüyütKüçültYazdır

Koç Topluluğu bünyesindeki Kariyer Planlama ve Yedekleme sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanması.

Topluluk şirketlerimizde, her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirleniyor. Potansiyel havuzuna alınan adaylar Lider Geliştirme Programları ile geleceğe hazırlanıyor. Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip ediliyor.

Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise "Değerlendirme Merkezi Uygulaması" ile tespit edilerek özel bir yetenek yönetimi programına katılıyor ve yakından takip edilerek, ileride görev alacakları üst yönetim pozisyonlarına hazırlanıyor.

Bu süreç sayesinde şirketlerimizdeki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde yedekleniyor ve böylece sürdürülebilir performans sağlanıyor.​
Endüstri İlişkileri

BüyütKüçültYazdır

​​​Koç Topluluğu, hedeflerini, insan kaynağından aldığı güçle gerçekleştiriyor. Çalışanların sürekli gelişiminin yanında, haklarının korunması ve geliştirilmesi de temel önceliklerden. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de tarafı olan Koç Topluluğu'nda, çalışanlar ve sendikalarla sürekli, sağlam ve yapıcı sosyal diyaloğun korunması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu amaçla, İnsan Kaynakları yapılanmasında endüstri ilişkileri yönetimi önemli bir yer tutuyor. Topluluk kapsamındaki endüstri ilişkileri anlayışının ve organizasyon yapısının çalışanlara temel yansımalarından biri, çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına gösterilen saygıdır. Sendikaların örgütlenmiş olduğu farklı iş kollarındaki şirket ve işletmelerimizde toplu sözleşmeler imzalanıyor ve çalışanların hakları ve sosyal gelişimleri bu sözleşmeler aracılığıyla korunuyor, her toplu görüşme döneminde ilerletiliyor. Ayrıca endüstri ilişkilerinin tüm Topluluk kapsamında gelişiminin sağlanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen endüstri ilişkileri koordinasyon toplantıları ile iyi uygulamalar yaygınlaştırılıyor. ​
Topluluk şirketlerimizde, 2 yılın üzerinde deneyim gerektiren boş pozisyonlar için Topluluk çalışanlarına öncelik veriliyor. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Topluluk içinden yapılan başvuruların yönetildiği Koçkariyerim portali, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunuyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme