ENERJİSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Ocak 2017 Salı

ENERJİSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI

ENERJİSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:


ENERJİSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:

Enerjisa olarak ‘en yetkin insan kaynağıyla çalışma’ stratejimiz ve  fırsat eşitliği ilkemiz çerçevesinde işe alımlarımızda, gerekli yetkinlikler ve teknik bilgilerin yanı sıra, işin niteliklerine ve kurum kültürüne uygun özelliklere sahip kişilerin seçimini sağlamaya özen gösteririz.
Çünkü büyük Enerjisa takımına katılan arkadaşlarımızın, Enerjisa değerleriyle örtüşen kişisel özelliklere sahip olması bizler için pozisyonun gerektirdiği teknik ve davranışsal yeterlilik kadar önemli.

İşe alım sürecinde  mesleki deneyimin yanısıra  yetkinlik kriterine ayrıca odaklanırız. Bu süreçte kişilik envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, yabancı dil sınavı, vaka çalışması sunumu, değerlendirme merkezi uygulamaları gibi çeşitli araçlardan yararlanırız.
Sabancı Topluluğu şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Sabancı Topluluğu’nun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
Topluluğu geleceğe taşıyacak, Sabancı Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek
İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Şirketler üstü oluşturulan eğitim programlarında iş ortağı Sabancı Üniversitesi ve sektörün lider danışmanlık şirketleridir.

Bu alandaki uygulamalardan biri olan Future Forums programının amacı Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemektir. 2015 yılı için 5. dönemimizde 5 şirket, 17 çalışanla bu programa katılmıştır.

Sabancı Topluluğu’nun liderlerini geliştirmek için yürütülen SALT programı, yaklaşık 10 yıldır uygulanmaktadır ve 2015 yılında bu programa 12 yönetici katılmıştır.

Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler ile gerçekleşen geleceğin liderlerine yatırım yapılan ve simülasyon ile desteklenen SA-EXE programına 14 yönetici katılmıştır.

Topluluk şirketlerindeki potansiyeli yüksek genç çalışanlarımızın katıldığı, network imkanı sağlayan ve simülasyon eşliğinde firma yönetmenin deneyimlendiği Genç Sabancılılar programından 2015 yılında 43 yetenekli genç mezun olmuştur.

Yine lider gelişimine yönelik 7 yıldır devam edilen Mentorluk Programı’na 2015 yılı içerisinde 61 Mentor, 61 Mentee katılmıştır. Ayrıca 15 Topluluk yöneticisi Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile mentorluk programı kapsamında bir araya gelmiştir.

2015 yılında üst yönetime yönelik Kurumsal Yönetişim programına 31 Topluluk yöneticisi katılmıştır.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması
İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Toplam Ödül Yönetimi

Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek
İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak
İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Ayrıca Sabancı Altın Yaka Ödül programı ile Topluluk için kritik olan konuların tüm çalışanlara iletişiminin yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme