BSH - B/S/H ÇALIŞAN YORUMLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

BSH - B/S/H ÇALIŞAN YORUMLARI

BSH - B/S/H ÇALIŞAN YORUMLARI:BSH - B/S/H ÇALIŞAN YORUMLARI: Çalışan ve Aday Profili

Kurum olarak biz;

Uluslararası çalışma anlayışına sahip
Kültürel çeşitliliğe duyarlı
Uzlaşmacı ve çözüm odaklı
Sürdürülebilirliğe önem veren
Müşteri ve toplam kalite odaklı düşünüp hareket edebilen
Verimli kaynak kullanımına duyarlı
Takım çalışmalarında gerektiğinde lider gerektiğinde takım üyesi olabilen
Kurumsal çalışma kurallarına önem veren
Öğrenmeye ve değişime açık
Vizyon sahibi
Teknoloji ve yenilikleri takip eden
Sorumluluk duygusuna sahip kişileriz.

İşe Alım Sürecimiz

Çalışanlarımızın potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri sistemleri hayata geçirerek, BSH Türkiye’nin sektörde örnek alınan bir şirket olmasını sağlamak vizyonundan hareketle BSH Türkiye ailesine değer katacak potansiyel kişileri ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimize kazandırmak temel amaçlarımızdan.

İşe Alım sürecimiz, ilgili departmanın sorumlu yöneticisinin işe alım talebi oluşturması ile başlar. Talebin ulaştırılmasının ardından İK ilgili mecralarda pozisyonun gereklilikleri ve görev tanımını içeren bir ilan yayınlar. Şirket içinden veya dışarıdan gelen başvurular özgeçmiş üzerinden değerlendirilerek ilk eleme yapılır.

İK ile ilk görüşmesi olumlu sonuçlanan adaylar, kişilik envanterine ve gerekli durumlarda çeşitli testlere tabi tutulurlar. Test sonuçları olumlu olan adaylar ilgili bölüm yöneticisi ile görüştürülürler. İlk yöneticinin olumlu bulduğu adaylar, gerekirse sonuç mülakatı için ilgili bölüm direktörüyle de görüştürülür. Personel seçimi, prensip olarak ilgili bölümdeki müdür/ direktör ve İK' nın ortak sorumluluğudur.

Mülakatlar sonucunda işe alınması düşünülen aday hakkında İK tarafından referans araştırması yapılır. Referans araştırması da olumlu olan adaya yazılı iş teklifi yapılır.Ücretlendirme

BSH Türkiye, performansa, kıdeme ve yetkinliklere bağlı ücretlendirme sistemini esas alır. Toplam yıllık gelir, sabit (maaş) ve değişken (prim) gelirlerden oluşur ve ücret bantları ile yönetilir.

Ücret bantları;

Gelişim Bölgesi
Pazar Bölgesi
Pazar Üstü Bölge

olmak üzere 3 kademeden oluşur.

Gelişim Bölgesi; yeni işe başlamış veya işinde henüz gelişim ihtiyacı olan çalışanlar ile görev ve sorumlukları açısından kendisinden beklenen performansı yansıtamayan çalışanlar için hedeflenen gelir bölgesidir.

Pazar Bölgesi; gerekli deneyim ve yetkinliklerini kullanarak görev ve sorumlulukları açısından kendisinden beklenen performansı tam anlamıyla yansıtan çalışanlar için hedeflenen gelir bölgesidir.

Pazar Üstü Bölge; yüksek deneyim ve gelişmiş yetkinlikleriyle sürekli kendisinden beklenin çok üzerinde performans gösteren çalışanlar için hedeflenen gelir bölgesidir. Kademelere göre oluşturulan ücret bantları pazar verileriyle karşılaştırılarak piyasaya göre denge sağlanır. Ücretlendirme yapılırken departman içi dengeler de göz önünde bulundurulur.
Sosyal İmkanlar

Sağlık sigortası, yemek ve ulaşım hizmetleri BSH Türkiye tarafından tüm çalışanlara sunulur. Kurum içerisinde yer alan fotoğraf, yüzme, havacılık, takı klüpleri ve benzeri faaliyetler; çevre gezileri, piknikler, happy hour gibi etkinlikler yaşamımızı renklendirir.

Çalışma Düzeni

BSH Türkiye’de esnek çalışma saatleri sayesinde zamanımızı daha iyi kullanabiliyor, verimliliği destekliyoruz. Genel çalışma saatleri haftada 45 saattir. Mesai saatleri Pazartesi-Cuma olmak üzere sabah 8:00 akşam 18:00 arasıdır.

Ücretli izinler için şirket politikası:
1-5 yıl: 15 işgünü
5-15 yıl: 19 işgünü
15 yıl ve üzeri: 22 işgünüdür

Değerli okuyucularım, Bildiğiniz üzere yaklaşık 5 ay önce BSH bünyesinde Satış Kanalları Analiz ve Geliştirme departmanında yeni görevime başladım. Yeni işime alışma sürecinde bir dizi satış eğitiminde katılımcı ya da gözlemci olarak yer alma fırsatım oldu. Bu eğitimlerden birinde Johari Penceresi adlı bir kişilik değerlendirmesiyle tanıştım
Johari Penceresi’ni kısaca özetlemek gerekirse, 1955 yılında Joseph Luft ve Harry Ingram tarafından geliştirilmiş bir dört çerçeveli model olduğunu söyleyebiliriz. Model, bireyin kendini başkalarına açmaya, tanıtmaya, anlatmaya ne kadar istekli olduğu ile ilgili. Bu isteğe bağlı olarak bireyin kendini nasıl tanıdığıyla başkalarının söz konusu bireyi nasıl tanıdığı arasında farklar doğuyor.

50 soruyla hangi alana ait olduğunuzu tespit edebileceğiniz bu testte kişiliğinizle ilgili ifadeleri tamamen, epeyce, çok az açıklıyor veya hiç açıklamıyor diye değerlendirmeniz isteniyor. Sorulara “Hakkımdaki eleştirileri dinlerim”, “Fikir ve görüşlerimi hemen açıklarım”, “Konuşmalarımda ses tonumu rahatça kullanırım” vb. örnek olarak gösterebiliriz.

Sorular tamamlandıktan sonra verdiğimiz cevapları farklı ağırlıklandırarak bir koordinat hesaplıyoruz ve bu koordinat yardımıyla çerçevemizi dörde bölüp aşağıdaki gibi adlandırıyoruz
Johari Penceresi

Grafiğe göre açık alanın genişliği, kişinin kendisi hakkında bildiklerinin ve diğerleri tarafından bilinen özelliklerinin çok olduğunu gösterir. Açık alanı geniş olan bireylerin bilinçli, ilişkilerinde açık, duygusal zekaları ve özgüvenleri yüksek, paylaşımcı ve iyi bir takım insanı oldukları söylenir.

Kör alanı geniş bireyler ise, kendisinin bilmediği fakat diğerleri tarafından bilinen özelliklere sahiptirler. Kör alanı geniş olan bireyler, açık alanı geniş olanların aksine, şüpheci, benmerkezci, tek yönlü iletişimi tercih eden, savunmacı ve eleştirilere kapalıdırlar. Bu tipteki yöneticiler baskın, otoriter ve hiyerarşik yapıyı benimsemiş yapıdadırlar.

Gizli alanı geniş olanlardaki fark ise, kişi tarafından bilinen ancak diğerleri tarafından bilinmeyen özellikleri içermekte olmasıdır, yani kişi paylaşmak istemediği ve bilinçli olarak gizlemek istediği bilgileri bu şekilde saklayabiliyor. Risk almamak,  bilinmeyenle baş edememek, hakkını arayamamak, kendine odaklı, özgüveni eksik, paylaşıma kapalı olmak, iletişim kurmakta zorluk çekmek bu alanın başlıca özelliklerindendir.

Son olarak Bilinmeyen Alan geliyor: Kişinin hem kendisi hem de başkaları tarafından bilinmeyen özellikleri içeren alan. Bu alanı geniş olan bireylerin ne yapacaklarını kestirmenin güç olduğu iddia ediliyor. Kuralcı ve mesafeli olmalarının yanı sıra, birer kapalı kutu olduklarından ve çatışmadan kaçındıklarından bahsediliyor.

Bu testin işverenin çalışanlarını seçerken ve takım kurarken büyük rol oynaması gerektiğini düşünüyorum – çünkü farklı karakterlerle farklı problemler daha hızlı çözülebilir.

Johari Penceresi’nden kendi alanınızı görmek için linke tıklayıp testi çözmeniz yeterli.

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Konuyla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.

Sevgiler,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme