BAT- BRITISH AMERICAN TOBACCO POZİSYONU NE İŞ YAPAR - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Ocak 2017 Salı

BAT- BRITISH AMERICAN TOBACCO POZİSYONU NE İŞ YAPAR

BAT- BRITISH AMERICAN TOBACCO POZİSYONU NE İŞ YAPAR:


BAT- BRITISH AMERICAN TOBACCO POZİSYONU NE İŞ YAPAR: British American Tobacco Türkiye, gerek operasyon gerekse satış ve pazarlama alanları başta olmak üzere pek çok farklı iş olanağı sunmaktadır. Şirketimiz bünyesinde yer alan departmanlar hakkında özet bilgiler için soldaki menü'yü veya aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Pazarlama
British American Tobacco Türkiye olarak tüketici faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Tütün sektöründe pazarlama, diğer ürünlere kıyasla daha büyük bir beceri gerektirmektedir. Pazarlama girişimlerimizi farklılaştırmak, sorumluluk bilinciyle pazarlama yapma ilkesine bağlı kalarak yenilikçiliğe önem vermek, pazarlama çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

British American Tobacco Türkiye'deki pazarlama çalışmaları aşağıdakileri içermektedir:

Tüketiciyi tanımak
Hem tüketicinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini, hem de satın alma davranışlarını tam olarak anlayabilmek, işimiz için büyük önem taşımaktadır. Başlıca faaliyetlerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Uygun pazar araştırma araçlarının ve tekniklerinin geliştirilmesi
Uygun araştırma projelerinin tasarımı ve uygulamaya geçirilmesi
Marka ve ticari pazarlama stratejilerinin ve planlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması
Pazarlama personelinin, araştırma verilerinin yorumlanması konusunda eğitilmesi
Marka oluşturmak
Marka geliştirme alanındaki çalışmalarımız, hedef kitleyi belirleme ve yeni yaklaşımlar ortaya koymayı kapsar. Marka bölümündeki çalışanlarımızın pazarı iyi tanımaları, tüketicilerin tütün ürünlerini nereden ve nasıl satın aldıklarını bilmeleri de önemlidir. Başlıca marka geliştirme faaliyetleri şunlardır:

Genel marka stratejisinin geliştirilmesi
Marka portföyü yönetimi
Ürün geliştirme sürecine liderlik edilmesi
Marka konumlandırması ve marka modeli
Hedef kitlenin belirlenmesi
Marka kârlılığının yönetilmesi
İş kanallarını yönetmek
İlgili iş kanallarını etkin bir şekilde yönetmek, başlıca pazarlama faaliyetlerimizden biridir. Faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Kanal stratejisi geliştirme
Zincir mağazalarlayapılan anlaşmalar
Kategori yönetimi
Müşteri portföyü yönetimi
Müşteri hizmetleri
Fiyatlandırma, tanıtım denetimi ve değerlendirmesi
Ürünlerin bulunurluğunu ve dağıtımı yönetmek
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri istedikleri yerde ve zamanda satın alabilmelerini sağlamak işimizin en önemli kısmını oluşturuyor ve pazar payımızı geliştirmede büyük bir rol oynuyor. Bu alandaki faaliyetlerimiz:

Dağıtım stratejisinin geliştirilmesi
Dağıtım planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Stokta olmayan ürünlerin denetlenmesi ve yönetimi
Satışa yönelik etkin bir organizasyon kurulması
Finans
Finans müdürlerimiz, karar alma mekanizmamızın bir parçasıdır ve raporlama ve bütçe belirleme görevlerinin ötesinde, her gün kendilerine danışılan ve görüşleri alınan çalışanlarımızdır.

Stratejik karar alma sürecinde destek aldığımız finans çalışanlarımızdan, rakamların domine ettiği dünyanın dışına çıkarak işimizin aslına hakim olmalarını, ticari bir zekaya ve entellektüel meraklara sahip olmalarını bekleriz.

İster vergi ve maliye konularında, isterse pazarlamaya, operasyonlara ve diğer birimlere destek veren bir iş ortağı konumunda çalışıyor olun, finans birimini ticari arenada temsil edebilmek için mükemmel düzeyde iletişim becerilerine ve etkileme gücüne sahip olmanız büyük önem taşır.

British American Tobacco Türkiye finans biriminin faaliyetleri şu alanlardan oluşur.

Mali hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak
Şirketi büyütmek ve hissedarların beklentilerini karşılamak amacıyla kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yönelik planlama ve bütçe hazırlama faaliyetleri
Yönetim kuruluna, mevcut ve gelecekteki ticari performansa ilişkin yönetim raporlarının sunulması
Yasal olarak zorunlu raporlar ve yatırımcı ilişkilerinin desteklenmesi
Denetim ve ticari risk yönetimi
Operasyon, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler ve Hukuk birimlerinde değer katan bir iş ortağı gibi hareket etmek
Doğru zamanda doğru bilgiyi sağlamak
İşin yapıldığı dış ortamı anlamak
İşin özünü anlamak
Kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesine yoğunlaşmak
Karmaşık durumları yönetmek ve maliyetleri düşürmek
Risk yönetimi
Doğru işleri teşvik eden ve ödüllendiren planlama ve kontrol sistemleri geliştirmek
Finans uzmanlarımızdan yüksek ileri düzeyde teknik beceriye sahip olmaları beklenir. İş konularında danışman olarak görev yapacak bu kişilerden yerel düzeydeki iş faaliyetlerini çok iyi anlamaları, ayrıca British American Tobacco'nun global stratejileri ve iş metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Dolayısıyla, teknik konulardaki uzmanlığın ötesine geçerek resmin tamamını görebilmek büyük önem taşımaktadır.
İnsan Kaynakları
Yetenekli insanları motive etmek, geliştirmek, şirkete kazandırmak ve onların şirkete sadakatlerini sağlamak İnsan Kaynaklarının sorumluluk alanına girmektedir.

Herkesin müşteri memnuniyetine odaklandığı, şeffaf, özgüveni yüksek ve kazanan  bir organizasyonun yaratılmasına katkıda bulunmak işimizin en önemli parçasıdır. İnsanların enerjilerini yapıcı ve odaklanmış bir şekilde kullanmaları için fırsat yaratmak bizim işimizdir. Çalışanlarımızın iş konusunda net bir vizyona sahip olmalarını istiyoruz ve onları performansı artıracak şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz.  Ayrıca, liderlerimizden ekipleriyle yakından ilgilenmelerini ve onları geliştirmelerini bekliyoruz.

Kültürümüz, sürekli geliştirmeyi teşvik etmektedir. Dolayısıyla, kişisel ve kurumsal öğrenmeyi en iyi düzeye getirerek hem şirketimizin hem de çalışanlarımızın kapasitesini yükseltmek ve böylece güçlü bir şirket vizyonu yaratmak da görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Kuruluşun ihtiyaçlarıyla bireysel amaçlar arasında uyum sağlamak ve kişisel tatmin duygusunu teşvik etmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla, başarı, kişilere bir anlam ifade edecek şekilde ödüllendirilmektedir.

British American Tobacco Türkiye'deki İnsan Kaynakları faaliyetleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Performans yönetimi
Performansı ölçmek ve düzenlemek
Performansı ödüllendirmek
Ödülleri yönetmek ve idare etmek
Organizasyonel öğrenme ve gelişimi yönetmek
Değişimi yönetmek
Organizasyonun planlanması ve geliştirilmesi
Organizasyonel ortamı yönetmek
Organizasyon içinde öğrenme
Kaynaklar
İşe alma
Seçme ve değerlendirme
İK planlaması
Kariyer ve gelişim yönetimi
Yeteneklerin ve potansiyelin değerlendirilmesi
Kariyer geliştirme sistemleri
Eğitmenlik ve koçluk
Mesleki eğitim ve geliştirme
Çalışan ilişkileri yönetimi
İstihdam mevzuatını yönetmek
İK müşteri hizmetlerini yönetmek
Üretim
Üretim, işimizin kalbidir. Bu nedenle, fabrikamızın son derece esnek olması ve hem müşterilerin hem de tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yeni teknolojilere çok büyük yatırımlar yapmaktayız.

Üretim alanında çalışmak; ürünün bulunabilirliği, kalitesi ve maliyeti arasında sürekli olarak bir denge kurma zorunluluğu anlamına gelmektedir. Çalışanlarımız, çok hızlı işleyen bir ortamda görev yapmaktadırlar.

Dolayısıyla, çok hızlı bir şekilde ve çoğu zaman kısıtlı bilgilere dayanarak karar alabilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, süreçlerimizi iyileştirerek arz ve talep dengesini sağlayacak ve işletme sermayesini en alt seviyede tutacak yenilikçi çözümlere de açık olmaları gerekir.

Ayrıca, dünya standartlarında üretim, teknolojiden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Küçük gibi görünen sorunlar, çok büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum, sadece süreçler ve hedefler için değil, fabrikadaki ekiplerimizin motivasyonları için de geçerlidir. Bu nedenle çalışanlarımızın etkili liderler olmaları, etkin ekipler oluşturma becerisi göstermeleri, üretim, kalite ve güvenlik konularında en yüksek düzeyleri korumaları büyük önem taşımaktadır.

British American Tobacco Türkiye'nin üretim birimi aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

Ürün bilgisi
Süreç ve kontrol
Teknoloji bilgisi
Kalite
Tedarik zinciri yönetimi
Yasal düzenlemeler çerçevesi
Çalışan ilişkileri
Dolaylı vergiler
Çevre, sağlık ve güvenlik
Proje yönetimi
Ticari bilinç
Kurumsal İlişkiler
Toplumun çokuluslu şirketlerden beklentilerinin giderek arttığı bir dünyada, pek çok şirket güven ve itibar kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu, bunların kendiliğinden oluşmadığını fark etmiştir. Şirketlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve bu şekilde algılanmaları da gerekmektedir.

British American Tobacco Türkiye'deki Kurumsal İlişkiler departmanı, tartışmalı bir sektörde faaliyet gösteren şirketin sorumlu bir yurttaş olarak tanınmasına katkıda bulunmaktadır. Kurumsal İlişkiler, aşağıdaki konularda şirketle birlikte çalışmaktadır:

Paydaşlarımızı dinlemek ve onlara yanıt vermek konusunda kapsamlı bir uygulama yaklaşımı geliştirmek.
Sorumlu bir tütün şirketi olarak tanınmak için kanun tarafından belirlenmiş çerçeveler dahilinde, kapsamlı, açık ve net bir iletişim faaliyeti yürütmek.
İçinde bulunduğumuz politik ve hukuki çerçeveyi anlamak, şirketimizin rekabet edebileceği ve gelişebileceği yasal ortamlarla ilgili beklentimizin karşılanması için devletle ve başlıca organlarla yapıcı ilişkiler kurmak.
British American Tobacco Türkiye'nin başlıca paydaşlarıyla, devletle, medyayla, bilim adamlarıyla, tüketicilerle, iş ortaklarıyla, yatırımcılarla, çalışanlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel halk örgütleriyle ve pek çok başka grupla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri yönetmek.
Yaklaşımımız, açık ve yapıcı diyaloglarla etkili ilişkiler kurmak şeklinde özetlenebilir.

Liderlik, iletişim ve strateji becerilerine, birçok birim hakkında iş bilgisine, proje yönetimi becerilerine, sosyoekonomik ve politik ortamla ilgili güçlü bir vizyona sahip deneyimli iş yöneticilerini tercih etmekteyiz. Kurumsal İlişkiler’de çok çeşitli genel ve özel görevler mevcuttur. Bütün üst düzey yöneticilerimizin de Kurumsal İlişkiler deneyimine sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ticari başarı ve liderliğin itici gücü olan kurumsal itibar yönetiminin etkinliğini artırmak son derece önemlidir. Kurumsal itibarın oluşturulması ve korunmasının, bütün birimlerin katılımını gerektiren bir konu olduğu ve bu nedenle tepeden yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz.
Bilgi İşlem
Bilgi İşlem (IT) fonksiyonumuzda kariyer, British American Tobacco Türkiye'ye sürekli yenilikçi bir bakış açısı sunarak katkıda bulunmanızı gerektirmektedir.

Dinamik ve dünya standartlarında bir kuruluş için sağlam bir bilgi işlem altyapısı vazgeçilmezdir. Ancak bizim çalışanlarımız, güncel teknoloji temelli çözümleri uygulayarak şirketimize değer katmanın yepyeni yollarını yaratacak hayal gücüne de sahiptir.

Bilgi İşlem fonksiyonumuz şunları içermektedir:

İş danışmanlığı
İş analizi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması
Uygulama/sistem tasarımı ve uygulaması
Müşteri/istemci ilişkileri yönetimi
Mimari ve hizmet yönetimi
E-iş platformları
Uygulama mimarisi
Hizmet sunumu
Bilgi İşlem yönetimi
Bilgi İşlem stratejisi ve planlaması
Proje/program yönetimi
Bilgi yönetimi
Hukuk 
British American Tobacco Türkiye, içinde bulunduğu sektörün hayli yoğun dinamikleri çerçevesinde büyük bir uluslararası oyuncu olarak hukukçuları için benzersiz kariyer imkânları yaratmaktadır.

Hukukçularımız, kurumsal ve finansal konular, satınalmalar, iş geliştirme, şirketin ticari markalarının ve diğer markalarının korunması, pazarlama, sosyal sorumluluk ve sosyal paydaşlar gibi hukuk ve ticaretle ilgili başka konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme