ANADOLU EFES İŞ İLANLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

ANADOLU EFES İŞ İLANLARI

ANADOLU EFES İŞ İLANLARI


ANADOLU EFES İŞ İLANLARI:
Şirket Kuruluş Yılı: 1969

Anadolu Grubu bünyesinde 1969 yılında İstanbul ve İzmir’de iki fabrika ile yola çıkan Anadolu Efes, 2015 itibariyle 6 ülkeye yayılan 15 bira ve 6 malt fabrikası ile 1 şerbetçiotu işleme tesisiyle dünyanın 12’inci ve Avrupa’nın 6’ncı büyük bira üreticisi konumundadır. SABMiller ile stratejik iş ortağı olan Anadolu Efes, 300 milyondan fazla bir nüfusu barındıran coğrafyada, 8.000’den fazla çalışanı ile 80’den fazla ülkeye ihracat yapan sektörünün en büyük oyunculardan birisidir.

Türkiye bira pazarına pek çok ilki kazandıran Anadolu Efes, Türkiye’deki 4 bira ve 2 malt fabrikası ile 1 adet şerbetçiotu işleme tesisiyle sektöründe lider konumdadır. 2016 itibariyle portföyündeki 21 markayla öncü olan Anadolu Efes, kazandığı pek çok kalite ve lezzet madalyasıyla uluslararası alanda adını tescillendirmiştir.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel gelişimin önemine inanan ve bu sebeple topluma uzun soluklu katkı sağlayan Anadolu Efes, 39 yıldır spora, 35 yıldır tarıma, 28 yıldır sinemaya, 26 yıldır müziğe, 23 yıldır tiyatroya, 19 yıldır arkeolojiye ve 8 yıldır turizme destek olmaktadır.

Anadolu Efes, Türkiye bira pazarında en büyük pay sahibi olarak liderlik sorumluluğunun ve değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmenin temel şartlarından birinin tüketici mutluluğu olduğunun bilinci ile kalite ve gıda güvenliğini, müşteri odaklı çalışmayı bir yaşam biçimi olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile enerji verimliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi konularını yasal zorunluluklarının ötesinde, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi
ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi

Vizyonumuz:
Faaliyette olduğumuz pazarlarda en beğenilen içecek şirketi olmak.

Misyonumuz:
İnsanları, markalarımızı keyif ve sorumlulukla tüketerek hayatın anlarını paylaşmaları için biraraya getirmek.

Değerlerimiz:
Tutku ve Gurur: Markalarımızla ve geçmişimizle gurur duyarız. Karşımıza çıkan zorluklara olumlu bakış açısıyla ve “başarabiliriz” diyerek yaklaşırız.
Profesyonellik: Doğruluğa, şeffaflığa ve profesyonelliğe değer veririz.
Girişimcilik: İleri görüşlülük, yenilikçilik ve sürekli gelişim kültürünü teşvik ederiz.
Birlikte Çalışma: Yetki ve sorumluluk sahibiyiz. Başarmak için birlikte çalışırız.
Sürdürülebilirlik: İçinde bulunduğumuz topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunuruz.

Fabrikalarımız:
Bira Fabrikalarımız: İstanbul, İzmir, Ankara, Adana
Malt Fabrikalarımız: Konya (Çumra), Afyon
Şerbetçiotu İşleme Tesisi: Bilecik

Satış Müdürlüklerimiz:
İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Muğla, İzmir, Samsun, Antalya, Lüleburgaz

Faaliyet gösterdiği sektörler: Hızlı Tüketim Malları

Firma web sitesi: www.anadoluefes.com.tr


Çalışma Şekli
Haftaiçi Çalışma Şekli: 08.00 - 17.30

Açıklama: Fabrikalarımız 08:00-18:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.


Sosyal ve Yan Haklar

Diğer: Yan haklar pozisyonlar bazında farklılık göstermektedir.


Anadolu Efes Türkiye İş İlanları

Açık pozisyon sayısı: 3         
                                  
Pozisyon         Şehir/Ülke       Firma Adı
SATIŞ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL İstanbul(Avr.), ...        Anadolu Efes Türkiye
SATIŞ TEMSİLCİSİ - BURSA       Bursa   Anadolu Efes
MAĞAZALAR SATIŞ VE PAZARLAMA SAHA SORUMLUSU-GEÇİCİ    Trabzon           Anadolu Efes Türkiye

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

İnsan kaynakları misyonumuz; Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır. İnsan kaynakları stratejimiz internet sitemizde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

(1) Organizasyonel verimliliği arttırmak
(2) Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
(3) Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
(4) Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
(5) İnsan kaynağımızı Grubumuza rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, 2010 yılından beri “Academia Efes” bünyesinde kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Ayrıca internet üzerinde bir e-öğrenim platformu ile çalışanların kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır. Bu e-öğrenim platformu aracılığı ile kısa sürede geniş hedef kitlelere interaktif olarak dizayn edilen eğitimler ile ulaşılabilmektedir. Eğitimlere katılım durumu sistem üzerinden takip edilebilmekte olup ayrıca bilgi ölçümüne yönelik olarak sınavlar da gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizde uygulamakta olduğumuz, çalışanlarımızın kendi çalışma alanlarındaki işleri ile ilgili problemleri gönüllü olarak ele alıp çözdükleri “Efes Kalite Çemberi” projesi ile Şirket içinde çalışanlar için daha iyi iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik ortamı sağlanmakta, çalışanların motivasyonunun artırılması ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Maddi faydalara ve iç geliştirmeye paralel olarak Efes Kalite Çemberi faaliyetleri, sorumluluk, kendini kanıtlama, yenilik ve yaratıcı düşünce gelişimi ile iş tatmini gibi çeşitli soyut faydalar da getirmektedir.

Yönetim Kurulumuzda alınan kararların hassasiyetle faaliyet alanına uygulanması esastır. Bu uygulamaların takibi, belirlenen Temel Performans Kriterleri çerçevesinde yürütülmekte ve sadece faaliyet performansına odaklanmakla kalmayıp kârlılığa da eşit derecede önem verilmektedir. Söz konusu kriterler çerçevesinde çalışanlarımız için yıllık olarak belirlediğimiz performans hedefleri, yönetim politikalarımızın niteliksel ölçümlemenin ötesinde, göstergelere bağlı olarak nicel bazda da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketimizde çalışanlara yönelik hisse senedi edindirme planı bulunmamaktadır.

Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan “şirketin çalışanlarına karşı sorumlulukları”ndan birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

Şirketimizde Mavi Yakalı personel ile ilişkiler Toplu İş Sözleşmesine göre düzenlenmekte olup sözleşme kapsamında yer alan Türkiye’deki 5 Bira ve 2 Malt Fabrikalarımız nezdinde toplam 7 adet Baş Temsilci ve 12 adet Sendika Temsilcisi faaliyet göstermektedir. Bahse konu Temsilciler, Toplu İş Sözleşmesi ve Kanunlar tarafından belirlenen sınırlar dahilinde Mavi Yakalı çalışanlarımızın talep, şikayet ve sorunlarını Üst Yönetime iletmek, sonuçlarını takip etmek ve İş Güvenliği Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi uygulamalarda çalışanları temsil etmek ve yasal haklarını gözetmekten sorumludurlar. Ek olarak hem Mavi Yakalı hem de Beyaz Yakalı Çalışanlarımız için İnsan Kaynakları yapımız dahilinde merkezimizde konuşlandırılmış İş Ortağı organizasyonu ve bu organizasyona bağlı toplam 10 bölge İnsan Kaynakları Yöneticisi bulunmaktadır. Bahse konu İş Ortağı ve bölge İnsan Kaynakları Yöneticileri, görev tanımları gereği, kendilerine çalışanlarca iletilen talep, şikayet ve sorunları değerlendirmek ve Üst Yönetimle koordinasyon içerisinde gelen talep, şikayet ve sorunlar ile alakalı sürecin sonuçlarını takip etmekten sorumludurlar.

Beyaz yakalı çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların temsil edilmesi amacıyla “Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi” seçilmiştir. İşyerinde çalışan işçiler tarafından seçilen söz konusu temsilcinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi görev ve yetkileri şöyledir:

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

Mavi yakalı çalışanlar için de Toplu İş Sözleşmemizde de belirtildiği üzere “İşyeri Sendika Temsilcisi” bulunmaktadır. Temsilcilerin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

İşyeri sendika temsilcileri iş barışını sağlamak, iş ve işveren arasındaki dengeyi korumak ve gözetmek amacıyla kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirirler:
a) İşyerinde, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma barışını sağlamak,

b) İşçiler tarafından yapılan talep ve şikâyetleri inceleyerek, makul olmayan talep ve şikâyetlerde işçiyi ikna etmek, işverene kendi takdirine göre, makul bulduğu talep ve şikâyetleri yansıtmak (Bu şikâyetlerde kullanılan takdir hakkı sebebiyle temsilci cezalandırılamaz.),

c) İşçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların dostça çözülmesine çalışmak,

d) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda çıkabilecek pürüzlerin çözüm yollarını bulmak ve gerekirse işçilere danıştıktan sonra meseleyi işverene getirmek,

e) Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi yetkisi dahilinde önlemeye çalışmak, bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamak,

f) Sendikalı işçilerin sendika ile ilişkilerini düzenlemek,

g) Sözleşme uygulamasının aksaksız yürütülmesine çalışmak,

h) İşyerinde halledemediği konuları yazılı olarak bağlı bulunduğu şubesine ulaştırmak,

i) Mevzuatın kendisine verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla organize edilmektedir.

Şirket çalışanları tüm görev tanımlarına kurumsal portal üzerinden erişebilmektedir. Performans değerlendirmesi online bir sistem üzerinden yürütülmekte ve sistemde değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri ile beklentiler sene başından itibaren çalışanların bilgisine sunulmaktadır.
Anadolu Efes yapmış olduğu açıklamada büyüme hedefleri doğrultusunda çok sayıda personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak. Anadolu Efes açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları ve bu ilanlara dair iş başvuru formu, iş başvuru şartları gibi bilgiler haberimizdedir.
Anadolu Efes, Efes Pilsen biralarının da üretimini gerçekleştiren Anadolu Grubu’na bağlı bir şirkettir.  1969 yılında İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 farklı şehirde 2 fabrika ile yola çıkan Anadolu Efes bugün ayrıca Ankara, Adana, Konya, Afyon ve Bilecek illerinde de fabrikalara sahiptir.  Ayrıca İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Muğla, İzmir, Samsun, Antalya, Lüleburgaz’da satış müdürlükleri bulunmaktadır. Anadolu Efes 3000’in üzerinde çalışanı ile müşterilerinin isteklerine cevap vermek için çalışmalarına devam etmekte ve günümüz itibariyle 80 ülkeye ihracat yapmaktadır.  Anadolu Efes faaliyet gösterdiği alanda en beğenilen içecek şirketi olmak ve büyüme hedeflerine ulaşabilmek için çalışmalarına ara vermeksizin devam etmektedir. Bu bağlamda 2017 yılı içerisinde çok sayıda personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek olan Anadolu Efes, bu alımlar için güncel olarak iş ilanları yayınlamaktadır. Anadolu Efes güncel iş ilanları, açık iş pozisyonları ile bu ilanlara dair iş başvuru formu, iş başvuru şartları gibi detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Anadolu Efes Güncel İş İlanları 2017

Anadolu Efes bünyesinde çalışan kişilere oldukça değer vermekte ve bu kişileri yarınlara hazırlamak amacı ile her düzeyde, eğitimine büyük önem vermektedir. Verilen bu önem oluşturulmuş olan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Anadolu Efes çalışanlarının eğitimi konusunda öncü şirketlerden bir tanesidir. Şayet sizler de gelişiminize değer veriyorsanız, öğrenmeye açık kişilerseniz ve kariyer hedefleriniz bulunuyorsa, Anadolu Efes bu sebeplerden doğru tercih olacaktır. Anadolu Efes iş ilanları ihtiyaç duyulduğu takdirde yayınlanmaktadır. Bu iş ilanlarını takip etmek istiyorsanız vermiş olduğumuz bağlantıdan düzenli olarak açık iş ilanı var mı diye kontrol etmeniz gerekmektedir. www.elemanuzman.com olarak bu ilanların yayınlandığı vakit, güncel olarak duyurularımızı da sizlerle paylaşacağız.

Anadolu Efes her sene engelli, sözleşmeli, geçici, ilkokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu herhangi bir KPSS gibi sınav şartı aramadan, sadece sözlü mülakat ile çok sayıda personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı gerçekleştirmektedir. Anadolu Efes, güvenlik görevlisi, şoför, elektrik bakım mühendisi, insan kaynakları ortak hizmetler uzmanı, işçi, gibi çok sayıda personeli istihdam etmektedir. Ayrıca deneyimsiz personeller ile staj başvurularını da kabul etmektedir. Peki Anadolu Efes iş başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Efes İş Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Anadolu Efes iş başvurusu kendi insan kaynakları departmanı ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Anadolu Efes personel ihtiyacı duyduğunda kendi web adresi üzerinde yer alan açık iş pozisyonları sekmesinde bu ilana dair iş başvuru formu, iş başvuru şartları ve tarihleri gibi detaylı bilgileri burada paylaşmaktadır. Adaylar internet ortamından veya ilgili fabrikaya bizzat giderek iş başvurusu yapabilmektedirler. Yapmış olduğunuz iş başvuruları Anadolu Efes insan kaynakları tarafından detaylıca incelenir ve başvurusu olumlu bulunanlar görüşme için mülakata çağrılırlar. Bu aşamayı da geçmeniz durumunda bir Anadolu Efes çalışanı olmaya hak kazanırsınız. Anadolu Efes şirketinde çalışanlar 08:30 ile 17:30 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme