AKÇANSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

17 Ocak 2017 Salı

AKÇANSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI

AKÇANSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:


AKÇANSA İŞE GİRİŞ ŞARTLARI: Akçansa İnsan Kaynakları olarak misyonumuz, Vizyoner bir Liderlik anlayışının var olduğu, kurumsal ve bireysel Gelişime Odaklı, Etkin Yönetim Sistemleri ve Yöneticileri ile rakiplerinden ayrışan, tüm çalışanları için Anlamlı Bir İş ve Mutlu Bir İş Ortamı sunan bir şirket iklimi oluşturabilmektir.

Vizyoner Liderlik
Akçansa’nın geleceğine yönelik sürdürülebilir liderliği için kılavuzumuz; vizyonumuzla şekillenen hedeflerimiz ve onun arkasındaki misyon ve değerlerimiz.
“İlham veren liderlik” misyonu ile iş ve ekiplerini yönetirken, AKÇANSA Ailesinin gelişimine odaklanmak, güven yaratarak şeffaf ve sürekli bir iletişim içinde  olumlu bir çalışma ortamı sağlamak yöneticilerimizin en önemli önceliğidir . Yöneticilerimizin bu amaçla çıktıkları Liderlik yolculuğunda sürekli gelişimleri hedeflenmektedir.
Kurumsal ve Bireysel Gelişim Odaklılık
Akçansa, “sınırların ötesinde büyüme” öngörüsü doğrultusunda tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim olanağı yaratmayı ilke edinmiştir.

“Benim Gelişimim öncelikle Benim Sorumluluğum” sloganıyla çalışanlarına gelişimlerini sağlamaları için gerekli imkanları sunmaktadır.

Kişilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçları, bireysel gelişim planları ile takip edilmektedir.

Çalışanlarımız Akçansa bünyesinde organize edilen eğitimlerin yanı sıra ortaklarımız tarafından sunulan kaynaklardan da faydalanabilmektedirler.

Akçansa,  gelişim ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarını  Yüksek Lisans  ve Yabancı Dil  alanlarında teşvik ederek maddi olarak da desteklemektedir.

Akçansa’nın organizasyon yapısı düzenli olarak gözden geçirilmekte, Yetenek Yönetimi (Yetenek Hareketliliği – Farklı Kariyer Gelişim Yolları) bu çalışmaların temel girdisini oluşturmaktadır.

Yetenek yönetimi ile ilgili hem davranışsal hem de teknik anlamda gelişime önem verilmekte ve buna yönelik olarak sürekli daha iyiye ulaşma bakış açısıyla  çeşitli programlar organize edilmektedir.

Sadece Beyaz Yaka değil Mavi Yaka çalışanlarımızın da kariyer hareketleri şirketimiz ihtiyaçları ve çalışanlarımızın nitelikleri dikkate alınarak takip edilmekte ve  organizasyonel gelişim desteklenmektedir.
Çok yönlü ve bireysel Pusula Gelişim Değerlendirme Çalışması’yla, her bir bireyin potansiyelini ve gelişimini kuvvetlendiriyoruz.
Performansı bir kültür olarak içselleştiriyoruz.  Bu yolda önemli girdiler sağlayan performans yönetim sistemini, şirket hedeflerinin birey ve ekip hedeflerine indirgenerek entegre edildiği, bireysel yetkinlikleri de çatısı altına alan bir süreci kapsamaktadır.

Her yıl kişisel ve kurumsal hedeflerin, çalışan ve yöneticilerin katılımıyla belirlenmesiyle başlayan performans yönetim süreci hedef takip çalışmaları ile yıl sonuna kadar devam eder.

Etkin yönetimin bir diğer önemli unsuru olan geri bildirim ve koçluk yaklaşımının  etkin kullanılması için çalışanlar sürekli gelişim programları ile desteklenmektedir.

Performans, gelişim ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve diğer İK uygulamaları ile entegrasyonunu arttırmak amacıyla kullandığımız  bulut uygulamamız “MozaİK”  ile çalışanlarımıza ofis bağımsız erişebilecekleri bir ortam olanağı sunulmaktadır.
Anlamlı Bir İş
Amacımız, işini bizim kadar seven, Akçansa’nın bir parçası olmak isteyen potansiyel adaylarla tanışmak ve güçlü bağlar kurarak gücümüze güç katmaktır.

Çalışanlarımız, Akçansa’nın sunduğu eşitlikçi çalışma ortamıyla işe alım=yetenek kazanımı sürecinde tanışmaktadır.

“Doğru Görev, Doğru Seçim” ilkemiz doğrultusunda Adayların ilgili görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına,  çoklu gözlem ve objektif ölçütlere dayalı bir tespit süreci (yetkinlik bazlı mülakatlar, profil  envanterleri ve yabancı dil sınavları) sonunda karar verilerek işe alım yapılmaktadır.

İşe alım süreçlerimiz farklı platformlar (Üniversite Kariyer Günleri ve Kariyer Merkezleri, Sosyal Medya, Kariyer siteleri, Dijital İş Görüşmesi Platformu) kullanılarak, sistematik ve objektif yaklaşım esası ile yönetilmektedir.

Aramıza yeni katılan çalışanlarımız, süreçlere ve kurum kültürüne hızla adapte olabilmeleri için bireysel ve genel oryantasyon programlarının yanı sıra, Çalışan Koçu (Buddy) uygulaması ile desteklenmektedir.
Mutlu Bir İş Ortamı
İş=Yaşam Dengesi

Akçansa’da çalışanlarımıza, aileleri ile birlikte faydalanabilecekleri sportif, kültürel ve sosyal faaliyet fırsatları sunulmaktadır.

Akçansa Kulüpler Dünyası  çatısı altında faaliyet gösteren  Sualtı, Fotoğrafçılık, Bisiklet ve Gezi Kulüpleri ile Bahar ve Güz dönemlerinde  etkinlikler düzenlemektedir. Aynı çatı altında gerçekleştirilen “Aile Atölyeleri” nde ise çalışanlarımızın çocukları ile birlikte katılabilecekleri atölye aktiviteleri yapılmaktadır.

Sosyal yardımlaşma amacıyla hayata geçirilen “Bir Kıvılcım Kulübü” ise  öncelikle ilköğretim okullarının eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklı faaliyetlerini yürütmektedir.

Eşitlik&Çeşitlilik

İş hayatında cinsiyet eşitliğini destekleyen, çeşitliliğin değerini bilerek iletişim ve sinerjiyi arttıran uygulamalarla kurum kültürünü güçlendirmek en önemli önceliklerimizdendir.

İmzacısı olduğumuz ”İşte Eşitlik Bildirgesi» ile iş hayatında cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına destek vermekteyiz. “Anne Bana Süt Getir” ve “Ladik Cam Atölyesi” bu kapsamda hayata geçirdiğimiz  projelerimizden bazılarıdır.

Takdir ve Tanıma

Akçansa çalışanlarına belirlenmiş ücret politikası dahilinde, sorumluluk düzeyi ve görev kapsamları dikkate alınarak adil bir baz ücret ödenmektedir. Ücret politikamız adil, rekabetçi, yüksek performansı ödüllendiren ve ülke genel ücret seviyeler ile uyumlu olarak tanımlanmıştır. Çalışanlarımıza, BFlex ile ihtiyaçları doğrultusunda maksimum faydayı sağlayacak  esnek yan haklar sistemi sunulmaktadır.

Yüksek performans gösteren çalışanların ve ekiplerin ayrıca ödüllendirilmesi amacıyla çeşitli  takdir ve tanıma uygulamalarımız yer almaktadır.

Çalışan Katılımı

Çalışanlarımıza üst yönetimle bir araya gelerek, karşılıklı bilgi, fikir ve öneri paylaşımı yapabileceği ortamlar sağlanmaktadır. Bu fikir ve öneriler doğrultusunda  sürekli gelişim için Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ve Öneri Sistemi gibi araçlar kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın gönüllülük esasına göre katılım sağladığı  “Çalışan Elçileri Konseyi” bu anlamda karşılıklı iletişimi sürekli kılmak için çalışmalarını yürütmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme