AKBANK POZİSYONU NE İŞ YAPAR - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

AKBANK POZİSYONU NE İŞ YAPAR

AKBANK POZİSYONU NE İŞ YAPAR:Kariyer yö​netimi prensiplerimiz:
​Din ve mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve felsefi inanç ve benzeri sebepleri gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit yaklaşım,
İnsan kaynakları uygulamalarında şeffaf yönetim, bilgilendirme ve etkin iletişim,
Performansa ve geribildirime dayalı, adil ve tutarlı yönetim,
Tüm çalışanların taleplerinin ve önerilerinin tek bir kontakt noktadan alınıp değerlendirilmesi,
Sürdürülebilir başarının desteklenmesi amacıyla değişime ve gelişime açık insan kaynağı yetiştirilmesi,
Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun gelişme imkanlarını en iyi ve en üst düzeyde kullanmasını sağlayabilecek ortamın yaratılması,
Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin sürekli arttırılması.


Kariyer yönetimi sistemi, bankamıza aşağıdaki alanlarda katkı sağlamayı amaçlar.​
Organizasyonun etkin işleyişinin devamlılığını sağlamak,
Kaliteli çalışan profilini kuruma çekebilmek,
Kuruma bağlılık ve motivasyon sağlamak,
İletişimi geliştirmek,
Çalışanlar için dikey ve yatay kariyer olanakları sunmak,
Çalışan beklentilerine cevap vermek ve çalışan tatminini sağlamak,
Çalışanların kendi değer, beceri ve ilgi alanlarını keşfedeceği kişisel kariyer yolları önermek,
Kişisel gelişim imkanı sağlamak,
Kritik pozisyonları yedekleyen altyapı oluşturmak.
Bankada kariyer yönetim araçları olarak; nakil (yer değiştirme), terfi (görevde yükselme), iş rotasyonu, kariyer fırsatları, deneyimli işe alım ve yönetici adayı yetiştirme uygulamaları kullanılır.
Bankada terfi, aynı görevde seviye yükselmesi veya görev grubu değişikliği olarak 2 türlüdür:
Seviye yükselmesi; çalışanın aynı görevde, görevin kapsadığı seviyeler dahilinde yetkinliklerinin artması sonucu gerçekleşir. (Görev: Gişe Yetkilisi; Seviye Yetkili 4 veya Yetkili 3 veya Yetkili 2 gibi) Performansı olumlu olan çalışanların aynı görevde deneyim ve yetkinliklerini arttırarak uzun süre görev yapmaları durumunda, işlerine olan katma değerlerindeki artışı tanıma ve  motivasyonlarını sağlama amaçlıdır.
Görev grubu de​ğişikliği; çalışanın görev tanımı kapsamında yetki ve sorumlukların değişmesidir. Görev grubu değişikliğinde pozisyonun gerektirdiği görev seviyesine geçiş yapılır. Çalışanın yetkinlik düzeyinin yeterli, performans düzeyinin olumlu olması gerekir.​
Bankada görevler arası geçişler ve bunun için gerekli deneyim, bilgi ve beceri düzeyi tanımlamak adına Kariyer Haritaları​ kullanılır. Bankada Genel Müdürlük kariyer haritaları iş ailesi bazında tanımlanırken, saha için görev bazlı kariyer haritaları bulunur.
Banka çalışanları oluşturulan kariyer haritaları doğrultusunda ilgi duydukları görevlere istinaden tercihlerini ve/veya taleplerini İK Kariyer Yönetimi'ne iletebilirler.
Etkin kariyer yönetimi açısından segmentler arası geçişlerde Kariyer Sistematiği kullanılır ve birimler arası geçişler desteklenir.
Bireysel Şube – Karma Şube
Karma Şube – Ticari Şube
​Ticari Şube – Kurumsal Şube
Bireysel/Karma Şube – ÖB Şubesi
Şubeler – Genel Müdürlük​
Bölge Müdürlüğü – Şubeler
Bölge Müdürlüğü – Genel Müdürlük
Tüm​ görevlerde, çalışanlara, kendilerini geliştirebilecekleri kariyer imkanları ve yaratıcılığı destekleyen, cesaretlendiren bir iş ortamı sağlanır. Yetkinlik Gelişim Programları, Mentorluk Programları ve Koçluk Programları ile kariyer gelişimleri desteklenir.
Bankalarda Hangi Pozisyon Ne İş Yapar ?

Gişe elemanı
Müşteri temsilcisi veya Satış danışmanı
Servis yetkilisi ve servis yetkili yardımcısı
Uzman ve/veya Uzman yardımcısı
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları4

Gişe elemanı: Genellikle üniversiten yeni mezun olmuş kişilerin istihdam  edildiği bu bölümde müşteriler adına hesap açma, hesap kapama, eft, havale, para yatırma ve para çekme, çek senet işlemleri, döviz kambiyo işlemleri gibi birçok operasyon işlemleri yapmaktadırlar. 2010 yılından itibaren bankaların su, elektrik ve diğer benzeri aylık fatura tahsilatlarını yapmaması ve sadece otomatik düzenli ödeme üzerine kabul etmeye başlamasıyla, gişe elemanları yani bankadan bankaya değişen gişe asistanı, gişe görevlisi gibi adlandırılan bankacılık personellerinin işi daha nitelikli bir hale gelmiştir. Yaygın bir şekilde Türkiye’nin her tarafında şubesi bulunan bankalarda asgari ücretle işe  başlayan gişe elemanları, görevini en iyi şekilde icra eden daha yüksek ücret almakta ve performansına  göre veya görev içi sınavla yükselme gibi durumlarla daha üst pozisyonlara yükselmektedirler. Bugün bankaların genel yapısına baktığımız zaman birçok müdür veya müdür yardımcısı olan personeller bankalarda gişe elemanı olarak başlayan kişilerdir. Üniversite okuyup mezun olanların yapamadığını, özel güvenliklerin hemen hallettiği bir bölümdür.Müşteri temsilcisi veya Satış danışmanı: Genellikle bankanın kredi hizmetleri ve diğer bankacılık ürünlerini pazarlamak maksadıyla birebir müşteri ile iletişime geçen ve müşterileri pazarlama yetenekleriyle ikna etmeye çalışan müşteri temsilcisi,satış danışmanı,müşteri temsilcisi kendi içinde bireysel ve kurumsal gibi ayrıldığı bir bölümdür. Bu yönüyle daha yeniliklere açık kendi geliştirebilen ve pazarlama gücü yüksek elamanlar istihdam edilmektedir.Servis yetkilisi ve servis yetkili yardımcısı: Gişe, kredi ve muhasebe gibi operasyon birimlerinde işlemleri yönetmek, yönlendirmek ve bu işlemlerin takibi ile görevli olan personellerdir. İmza yetkisine haiz olan ve yetkisi de o derecede büyüyen bu pozisyon için, bankalar elaman alırken üstün performans gösteren, eğitim dereceleri yüksek veya  banka içi görevde yükselme sınavında başarılı olan, uzman çalışanlar arasından istihdam edilmektedir.İngilizce bu bölümden başlamakla bankacılığın her alanında parasal olarak,mevki olarak etkin rol oynamaktadır.Uzman ve/veya Uzman yardımcısı: Bankaların hizmet verdiği alanlardaki konularda yetiştirilmek ve daha sonraki aşamada o alanlarda kullanılmak üzere istihdam edilen personellerdir. Kredi, portföy yönetim, pazarlama, istihbarat, mali ölçüm, insan kaynakları, stratejik planlama ve benzeri alanlarda bankalar genel müdürlükleri bu kadrolara ihtiyaç duyarlar. Tabi ki genel müdürlükler ihtiyaç duyduğu için daha çok genel müdürlüklerin veya bölge müdürlüklerinin  uzmanlık gerektiren kredi, portföy yönetim, insan kaynakları gibi vb. alanlarda istihdam edilebilirken aynı zamanda bankaların şubelerdeki  krediler departmanında veya pazarlama departmanında da çalışabilirler. Banka içinde yükselme şansları daha fazla olan bu personeller, operasyon yönetmeni veya pazarlama yönetmeni olarak yükselme olanakları vardır. İşte bir önceki bölümde bahsettiğim yabancı dil bilgisi bu bölüme girebilmek için önemli derecede önem arz etmektedir. İyi derecede yabancı dil bilen personeller uluslararası işlemlerde, görüşmelerde veya anlaşmalarda kullanılırlar.Müfettiş ve müfettiş yardımcıları: Bankanın tüm birimlerindeki gerçekleştirilen işlemleri denetlemekle görevli personellerdir. Genellikle şube denetimi yapmalarına rağmen genel müdürlük birimleri içinde de denetim yapabilme yetkileri vardır. Son dönemde, BDDK tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre iç denetim birimi teftiş kurulunun denetimle ilgili bazı işlemlerini yapmaya başlamıştır. Bu gerekçeyle birlikte, müfettişlerin eskiye göre kariyerlerinde ve banka içindeki konumlarında bir düşme olmasına rağmen halen saygınlığını koruduğu bilinmektedir. Belli bir çalışma yılından sonra isterlerse müdür yardımcılığı veya müdürlük gibi idari sabit bir göreve atanabilirler. Yabancı dil tamda burada asıl işlevini yerine getirmektedir. Bu kadar saygınlığı ve bir üst kademeye çıkması kolay olan ve  hatta bankanın personelini her türlü denetleme yetkisi olan bu personellerin yabancı dil bilmeden müfettiş olma şansları yoktur. Müfettiş veya müfettiş yardımcısı olabilmek için iyi derecede yabancı dil bilgisi şarttır. Bankaların en üst kademelerine baktığımız zaman birkaç genel müdür hariç geri kalan genel müdürler bankalarda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamışlardır.Günümüzün seçkin mesleklerinden olan bankacılık, gerek yükselme fırsatları, gerek özel sağlık hizmetleri , gerek maaş ve  gerekse emeklilik sonrası verilen emeklilik hakları açısından diğer birçok sektöre göre daha güzel avantajlar sunmaktadır. Ancak, bunun yanında bankacılık mesleği stresli ve yoğun bir iş temposunda sürdürülmektedir. Bunun için güçlü, yenilenmeye  açık ve esnek bir yapınızın olması gerekir. Aksi takdirde iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Yukarıda sayılan pozisyonları da göz önüne alarak bu mesleğe uygun olup olmadığınıza karar vererek başlayabilirsiniz.
Günümüzün en gözde meslek dallarından birisi de bankacılıktır. Peki, bankalarda hangi pozisyon ne iş yapar? Bankacı olmak isteyenler, bankalarda hangi pozisyonda ne gibi işlerin yapıldığını merak edenler bu yazımız tam olarak size göre. Gişe Elemanları, Müşteri Temsilcileri veya Satış Danışmanları,Servis Yetkilileri ve Servis Yetkilisi Yardımcıları, Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar hep birlikte bir göz atalım.

Bankalardaki Pozisyonlar ve Bu Pozisyonda Çalışanların Yaptıkları İşlerİşte tüm detayları ile bankalarda hangi pozisyon ne iş yapar:

Gişe Elemanları: Genel olarak üniversite mezunlarının tercih edildiği bu bölümde lise mezunları da çalışabiliyor. Temel bankacılık işlemleri olan hesap açma – kapama, para transferleri, para yatırma – çekme, çek senet işlemleri, fatura ödeme gibi iş ve işlemler gişe personelleri aracılığıyla yapılmaktadır. Bu alanda işe başlayan kişilerin önü açıktı ve şube müdürlüğüne kadar yükselmeleri mümkündür.
Müşteri Temsilcileri veya Satış Danışmanları: Bankaların kredi ve diğer ürünlerini müşterilere pazarlayan, onlarla iyi iletişim ve ikili ilişkiler kuran, ikna kabiliyeti yüksek kişilerdir.
Servis Yetkilileri ve Servis Yetkilisi Yardımcıları: Gişe, kredi ürünleri ve muhasebe gibi doğrudan müşterilerle muhatap olunan birimlerdeki iş ve işleyişleri yürüten ve yönlendiren personellerdir. Bu pozisyonda çalışan kişilerde imza yetkisi bulunur ve açılan sınavlarda başarılı olan personeller bu kadrolarda çalışmaya başlar.
Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları: Bankaların faaliyet alanlarında yetiştirilmek üzere istihdam edilen personellerdir. Kredi, portföy, mali analiz, pazarlama, bilgi işlem, planlama ve insan kaynakları gibi alanlarda uzmanlaşarak çalışırlar. Genel olarak genel müdürlükler ve bölge müdürlükleri bünyesinde bulunurlar. Bazı şubelerde kredi ve pazarlama birimlerinde de çalıştıklarına rastlamaktayız. Yabancı dil bilmek ve etkili bir biçimde kullanabilmek bu pozisyonda çalışan personeller için en önemli koşuldur.
Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları: Bankaların şube bazlı tüm birimlerinde yapılan işleri denetleyen personellerdir. Bazen de genel müdürlük bazında denetim yaptıkları görülür. Yapılan son yasal düzenlemelerde İç Denetim Kurulları müfettişlerin bazı görevlerini yapmaya başladılar. Buna bağlı olarak müfettişlerin görev ve yetkileri eskiye nazaran azaldı. Fakat saygınlıkları halen eski konumunu korumaktadır. İlerleyen yıllarda müdür yardımcılığı ve müdürlük sınavlarına girerek idari görevlere atanabilirler.
Bankalarda hangi pozisyon ne iş yapar yazımızı sonlandırmadan önce bu pozisyonlarda çalışan kimseler yoğun ve stresli bir iş hayatının beklediğini belirtmek isteriz. Mesai saatinin bitmesine rağmen pek çok bankacının daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarına dair şikayetlerini duymaktayız. Bu nedenle esnek çalışma saatleri, güçlü bir irade ve ikili ilişkilerde iyi olan kişiler bankacılık sektöründe çok daha başarılı olmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme