AKBANK İŞE GİRİŞ ŞARTLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

AKBANK İŞE GİRİŞ ŞARTLARI

AKBANK İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:Kariyer yö​netimi prensiplerimiz:
​Din ve mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve felsefi inanç ve benzeri sebepleri gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit yaklaşım,
İnsan kaynakları uygulamalarında şeffaf yönetim, bilgilendirme ve etkin iletişim,
Performansa ve geribildirime dayalı, adil ve tutarlı yönetim,
Tüm çalışanların taleplerinin ve önerilerinin tek bir kontakt noktadan alınıp değerlendirilmesi,
Sürdürülebilir başarının desteklenmesi amacıyla değişime ve gelişime açık insan kaynağı yetiştirilmesi,
Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun gelişme imkanlarını en iyi ve en üst düzeyde kullanmasını sağlayabilecek ortamın yaratılması,
Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin sürekli arttırılması.


Kariyer yönetimi sistemi, bankamıza aşağıdaki alanlarda katkı sağlamayı amaçlar.​
Organizasyonun etkin işleyişinin devamlılığını sağlamak,
Kaliteli çalışan profilini kuruma çekebilmek,
Kuruma bağlılık ve motivasyon sağlamak,
İletişimi geliştirmek,
Çalışanlar için dikey ve yatay kariyer olanakları sunmak,
Çalışan beklentilerine cevap vermek ve çalışan tatminini sağlamak,
Çalışanların kendi değer, beceri ve ilgi alanlarını keşfedeceği kişisel kariyer yolları önermek,
Kişisel gelişim imkanı sağlamak,
Kritik pozisyonları yedekleyen altyapı oluşturmak.
Bankada kariyer yönetim araçları olarak; nakil (yer değiştirme), terfi (görevde yükselme), iş rotasyonu, kariyer fırsatları, deneyimli işe alım ve yönetici adayı yetiştirme uygulamaları kullanılır.
Bankada terfi, aynı görevde seviye yükselmesi veya görev grubu değişikliği olarak 2 türlüdür:
Seviye yükselmesi; çalışanın aynı görevde, görevin kapsadığı seviyeler dahilinde yetkinliklerinin artması sonucu gerçekleşir. (Görev: Gişe Yetkilisi; Seviye Yetkili 4 veya Yetkili 3 veya Yetkili 2 gibi) Performansı olumlu olan çalışanların aynı görevde deneyim ve yetkinliklerini arttırarak uzun süre görev yapmaları durumunda, işlerine olan katma değerlerindeki artışı tanıma ve  motivasyonlarını sağlama amaçlıdır.
Görev grubu de​ğişikliği; çalışanın görev tanımı kapsamında yetki ve sorumlukların değişmesidir. Görev grubu değişikliğinde pozisyonun gerektirdiği görev seviyesine geçiş yapılır. Çalışanın yetkinlik düzeyinin yeterli, performans düzeyinin olumlu olması gerekir.​
Bankada görevler arası geçişler ve bunun için gerekli deneyim, bilgi ve beceri düzeyi tanımlamak adına Kariyer Haritaları​ kullanılır. Bankada Genel Müdürlük kariyer haritaları iş ailesi bazında tanımlanırken, saha için görev bazlı kariyer haritaları bulunur.
Banka çalışanları oluşturulan kariyer haritaları doğrultusunda ilgi duydukları görevlere istinaden tercihlerini ve/veya taleplerini İK Kariyer Yönetimi'ne iletebilirler.
Etkin kariyer yönetimi açısından segmentler arası geçişlerde Kariyer Sistematiği kullanılır ve birimler arası geçişler desteklenir.
Bireysel Şube – Karma Şube
Karma Şube – Ticari Şube
​Ticari Şube – Kurumsal Şube
Bireysel/Karma Şube – ÖB Şubesi
Şubeler – Genel Müdürlük​
Bölge Müdürlüğü – Şubeler
Bölge Müdürlüğü – Genel Müdürlük
Tüm​ görevlerde, çalışanlara, kendilerini geliştirebilecekleri kariyer imkanları ve yaratıcılığı destekleyen, cesaretlendiren bir iş ortamı sağlanır. Yetkinlik Gelişim Programları, Mentorluk Programları ve Koçluk Programları ile kariyer gelişimleri desteklenir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme