ACIBADEM ÇALIŞAN YORUMLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

ACIBADEM ÇALIŞAN YORUMLARI

ACIBADEM ÇALIŞAN YORUMLARI:


ACIBADEM ÇALIŞAN YORUMLARI: Acıbadem Mobil Sağlık değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli çalışan kadrosu oluşturmak; çalışanların mesleki ve kişisel becerilerini en üst düzeyde kullanıp, geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlamak temel ilkemizdir.

İşbirliğimiz süresince çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulup, onlara destek olmayı hedeflemekteyiz.

Birbirinden farklı meslek gruplarının aynı hedefe yönelik bir arada etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtan, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren “Değer Yaratan İnsan Kaynakları” sistemini uygulamaktayız.
Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, “Kariyer Planlamalarını” ve “Eğitim & Gelişim İhtiyaçlarını” belirlemek amacı ile 2006 yılında kurulan Performans Yönetim Sistemimiz, yetkinlik bazlı olarak yapılandırılmıştır. Yetkinlikler; “Temel”, “Yönetsel” ve “Mesleki” yetkinlikler olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır.

Tüm çalışanlarımız “Temel” yetkinliklere göre, yöneticilerimiz ” Temel” yetkinliklerle birlikte ” Yönetsel” yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Aşağıda sıralanan bölümlerde görev yapan çalışanlarımız “Temel ve Mesleki” , yöneticilerimiz ise “Temel, Yönetsel ve Mesleki” yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Hemşirelik Hizmetleri
Hasta Hizmetleri
Laboratuar
Anestezi
Radyoloji
Güvenlik
Eczane
Biyomedikal
Çağrı Merkezi
Pazarlama
Mevcut işleri daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla, hedefler ile kurumsal değer ve prensiplerimizin temelini oluşturduğu eğitim ve gelişim programları doğrultusunda çalışanlarımızın yetkinlikleri geliştirilmektedir.

Kurumumuzda Performans Yönetim Sistemi baz alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Bu analiz doğrultusunda senelik eğitim takvimleri hazırlanıp planlanan eğitimler yıl içinde ilgili hedef gruba verilmektedir. Tüm eğitim kayıtlarının takibi Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Eğitimlerimiz “Kurum içi, Kurum dışı ve Kurumsal Oryantasyon” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Kurum içi eğitimler kendi içerisinde “zorunlu ve seçimli eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, JCI tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticiler tarafından çalışanlarının gelişimi için önerdikleri eğitimlerden oluşturmaktadır.
Kuruma yeni başlayan çalışanlarımız, kurumsal oryantasyon çerçevesinde kurum tanıtımı, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitimlerin dahil olduğu toplam on iki başlıkta dört günlük bir programın ardından işbaşı yapmaktadırlar.
Kurumumuzda orta düzey yöneticilerimizin gelişimi için “Temel Yönetim Becerileri” ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için “Acıbadem Yönetici Geliştirme” programları uygula nmaktadır. Tüm eğitimler, hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilmek üzere çeşitlilik göstermektedir.
Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin yanı sıra sağlık hizmetinde mükemmelliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla, tüm çalışanların katılımları ile gerçekleşen proje ve kampanya gibi etkinlikler de kurumumuz bünyesinde belirli aralıklarla düzenlenmektedir.

Kişi başına düşen eğitim saatini 45 saat gerçekleştiren Acıbadem, çalışanların gelişimi için her geçen gün yeni yöntemler ve eğitim programlarını uygulamaya almaktadır.
Tanıtım

İlk hastanesi 1991 yılında kurulan Acıbadem Sağlık Grubu, yapılan marka değerlendirme sonuçları ve sektörde ulaştığı konum itibariyle Türkiye’nin en değerli özel sağlık kuruluşudur. Bugün Acıbadem Sağlık Grubu, bünyesinde bulunan 21 hastane ve 17 tıp merkezinde 2.600 doktor, 2.600 hemşire olmak üzere yaklaşık 17.000 çalışanıyla sağlık hizmeti vermektedir. Donanımlı çalışanları, ileri teknolojisi, modern altyapısı ve JCI akreditasyonu ile belgelendirilmiş sağlık standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bugün Acıbadem’i, yalnızca tanı ve tedavi hizmeti veren bir kurum olarak tanımlamak mümkün değildir. Acıbadem Sağlık Grubu, hastane ve tıp merkezlerinin yanı sıra destek hizmet şirketleri ile sağlığın her alanında “360 derece” hizmet üretmektedir. Özgün olarak geliştirilen entegre modelle hizmetlerini sürdüren Acıbadem, bu haliyle sağlıkta özel bir ekosistem yaratmıştır.
Sağlıkta büyüme yolculuğu

1991 yılında bir semt hastanesi olarak başlayan Acıbadem’in büyüme ve gelişme yolculuğu, 2012’de Uzakdoğu’nun en büyük gruplarından biri olan IHH Healthcare Berhad ile yapılan anlaşmayla artık dünya sahnesinde devam etmektedir. Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımları da bulunan IHH Healthcare Berhad, Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah, Japonya’nın Mitsui&Co. Ltd. şirketi ve Aydınlar Ailesi ortaklığından oluşan güçlü yapısıyla, dünyanın 2. büyük sağlık zinciri konumundadır. Acıbadem, 2012 yılından beri bu önemli zincirin bir parçasıdır.

Her yıl, büyük bir ivmeyle büyümeye devam eden Acıbadem, sağlık alanında geliştirdiği yeni iş modelleriyle dikkat çekmektedir. 2013 yılında Irak Süleymaniye’de Faruk Holding bünyesinde kurulan Faruk Medical City’nin 10 yıllık işletme ve yönetimini Acıbadem üstlenmiştir. Bu anlaşma, Acıbadem’in sağlık alanında yarattığı birikime duyulan saygı ve güvenin en iyi göstergelerinden biridir.

Acıbadem Sağlık Grubu, 2016 yılında Bulgaristan’ın sağlık sektöründe önde gelen oyuncularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u bünyesine katmıştır. İki gruba yapılan 125 milyon Euro’luk yatırımla bünyesine 4 hastane ve 4 tıp merkezini katan Acıbadem bu yatırımlarıyla Bulgaristan’ın en büyük özel sağlık hizmet sunucusu olmuştur. Acıbadem boylece, 4 ülkede toplam 21 hastane ve 17 klinikle hizmet verir hale gelmiştir.
Yeni markalar yaratıldı

Acıbadem, sağlık hizmetlerinde geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla yeni markalar yaratarak hizmet alanını genişletmektedir. 2014 yılında Acıbadem Sports adı altında, Acıbadem'in sporcu sağlığı alanındaki birikiminin daha yaygın ve farklı hizmetlerle sunulacağı bir çatı marka hayata geçirilmiştir. Bu yeni marka, 4000 m2 kapalı alan üzerinde, FIFA akreditasyonuna sahip Acıbadem Sporcu Sağlığı Merkezi ve Fitness Club ile hizmet vermektedir.
Dünyaya Örnek Entegre Sağlık Sistemi

Acıbadem, sadece bir hastane grubu olmanın ötesinde sağlık destek hizmet kuruluşlarıyla, dünyaya örnek olabilecek bir entegre sağlık hizmeti modeli oluşturmuştur. Bu kuruluşlardan biri olan Acıbadem Proje Yönetimi, Türkiye’de ve yurtdışında anahtar teslim hastane projeleri gerçekleştirmektedir. Bir diğer kuruluş olan Acıbadem Sigorta, sağlık ve hayat sigortası ile birlikte TPA (Third Party Administration-Üçüncü Parti Organizasyon) hizmetleri sağlamaktadır. Acıbadem Mobil Sağlık; acil sağlık ve evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra ambulans ve teletıp hizmetleri sunmaktadır. İştirak şirketlerinden APlus ise her ölçekte hastaneye catering, yıkama ve temizlik hizmetlerini içeren tesis yönetim hizmeti vermektedir. Grubun bir diğer güçlü yanını oluşturan Acıbadem Laboratuvarları; genetik, patoloji, kök hücre ve kordon kanı bankacılığı ile geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
Güncel Teknoloji Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu’nda güncel teknoloji tanı ve tedavi cihazlarıyla sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Günümüzün etkin görüntüleme tekniklerinden biri olan PET/CT; onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Epilepsi odağının belirlenmesinde, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da önemli rol oynar.

İntraoperatif 3 Tesla MR, tüm vücudun görüntülenmesinde kullanıldığı gibi beyin ameliyatlarında sağladığı hızlı görüntülerle, tümörün temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Ameliyat yapılırken görüntü elde edilebilmesi özelliği sayesinde cerrah, ihtiyaç duyduğu her noktada, hastayı uyandırmadan ve ameliyat bölgesini kapatmadan steril bir ortamda tetkik yapabilir.

Force CT, düşük radyasyon oranı, az seviyede kontrast madde kullanımı ve hızlı çekim yapabilme özelliğiyle özellikle çocukların tomografi çekiminde tercih edilebilen tomografi cihazıdır. Flash CT cihazının yaptığı tüm işlemleri yapabildiği gibi hareket dondurabilme ve 4D görüntüleme özellikleriyle klasik CT yöntemleri ile görülemeyecek patolojilerin de tanısını koyabilir.

Flash CT, hızlı ve düşük radyasyonlu bir tomografi cihazıdır. Başta kardiyak ve akciğer taraması olmak üzere vücudun hemen her alanında görüntü sağlayabilmektedir. Flash CT ile 4 saniyede tüm vücut tomografisi, 0.25 saniyede kalp anjiyosu ve 0.6 saniyede nefes tutmaya gerek kalmadan akciğer çekimi yapılabilir. Çekim esnasında hareket özgürlüğü sağlaması ve kısa çekim süresi sayesinde travma hastaları, çocuk hastalar ve obez hastalar için kullanım rahatlığı sunmaktadır.

Yeni görüntüleme teknolojilerinden biri olan Tüm Vücut MR, tümörlerin erken evrede saptanması amacıyla kullanılır. Bugüne kadar sadece şüphe edilen bölgeler için uygulanan MR, özel bir yazılımla, tüm vücudu tek seansta tarayabilecek bir hale getirilmiştir. Beyin, kas ve iskelet sistemi dahil birçok tümör türünün henüz klinik bulgu vermeden erken dönemde saptanabilmesine olanak sağlar. Meme, prostat ve gastrointestinal (sindirim sistemi) tümörlerinin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte yapılabilmektedir.

3 Tesla MR, ileri teknoloji çekim gücü sayesinde 1.5 Tesla MR’a benzer sürede daha yüksek kalitede görüntü sağlar. Özellikle nöroloji, ortopedi, kardiyoloji alanlarında ve tüm vücudun görüntülenmesinde kullanılabilmektedir.

Gerekli olan minimum doz ile iki boyutlu ve çok kesitli üç boyutlu tomosentez görüntüleme kapasitesine sahip 3 Boyutlu Tomosentez Özellikli Dijital Mamografi cihazıyla memeden ince tabakalar halinde bir dizi dijital görüntü alınır ve bu tabakalardan memenin üç boyutlu görüntüsü sentezlenebilir. Böylece problemli bölgeler ve meme tümörleri saptanabilir.

4 Boyutlu Meme Ultrasonografisi ile tüm meme standart pozlarda görüntülenebilir ve elde edilen görüntü setleri daha sonra hekim tarafından özel bir ekran üzerinde değerlendirilir. Görüntüler ekran üzerinde istenilen her kesit düzleminde yeniden oluşturulabilmekte, yeniden ölçümler yapılabilmektedir.

Prostat kanserinin erken tanısında kullanılan Prostat Biyopsisi için 3D Görüntüleme ve Navigasyon Sistemi, MR ve biyopsi işleminde kullanılan ultrason görüntülerini 3 boyutlu olarak birleştirir. Bu şekilde, prostat dokusu içinde bir çeşit 'navigasyon' yardımıyla kanserli dokuya ulaşılıp biyopsi yapılabilmektedir.

Işıklı Tarama Yöntemi, rahim ağzı kanseri veya öncü lezyonlarının saptanmasında kullanılır. PAP Smear testine göre, rahim ağzındaki kanser şüpheli hücreleri daha erken dönemde saptayabilir. Her yaştan kadına uygulanan yöntemle, muayene sırasında sonuç alınabilmektedir.

DSA (Dijital Anjiyografi) tüm vücutta yer alan damarların görüntülenmesinde kullanılır; böylece ayrıntılı olarak elde edilen görüntülerden, damarda oluşan hastalıkların tanısı yapılabilmektedir.

EUS (Endoultrosonografi), sindirim sistemi endoskopisinde kullanılan özelleşmiş cihazların uç kısımlarındaki ultrasonografi ile iç organların görüntülenmesi işlemidir.

EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) teknolojisi ile hava yolu duvarı, duvar dışındaki patoloji ve göğüs boşluğundaki lenf bezlerinin ultrasonik incelenmesi sağlanır.

EOS (3D İskelet Sistemi Görüntüleme), skolyoz ve kifoz gibi omurga eğriliklerinde ve alt ekstremite açısal bozukluklarında üç boyutlu, net ve kapsamlı görüntü sağlar. Cihaz ile, üç boyutlu çok kapsamlı bir deformite olan skolyozda düşük radyasyon dozu ile üç boyutlu görüntü sağlanabilmektedir.

Meme kanseri tanı ve tedavisinde yararlanılan Duktoskopi, süt kanallarında meme başı akıntısına yol açan ve kanser ihtimali olan siğil benzeri lezyonların saptanması ve uygun hastalarda bu lezyonların çıkarılmasında kullanılır.

Radyoterapi tedavisinde kullanılan cihazların tüm özelliklerini toplayan TrueBeam, tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde tercih edilebilir. TrueBeam, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılabilmektedir. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilir. Yüksek görüntü kalitesi sayesinde doğru pozisyon ile ışının doğru yere verilmesi mümkün olabilmektedir.

Trilogy, kanser hastalarına uygulanan radyoterapide kullanılan bir tür lineer hızlandırıcı, yani LİNAK cihazıdır. IGRT yöntemi ile tedavi sırasında kesitsel görüntü alınabilir. Böylece, hastanın tedavi edildiği bölgenin çevresindeki organlardan ve tümörün hareketinden kaynaklanan hatalar saptanabilir ve tedavi sırasında düzeltilebilir. Dolayısıyla tümörün normal dokulara en az zarar vererek hassas bir şekilde ışınlanması sağlanabilmektedir.

Uzay neşteri olarak tanımlanan CyberKnife; tüm vücutta milimetreden daha hassas doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemidir. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki tüm kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebilir. Tedavi sırasında normal dokular, radyasyonun etkilerinden maksimum oranda korunabilmektedir.

Gamma Knife Perfexion; AVM (doğuştan beyinde damar yumağı), beyin tümörleri ve fonksiyonel hastalıklarda kullanılır. Anestezi ve yoğun bakım gereksinimini ortadan kaldıran ve kullanımı birkaç saat süren Gamma Knife Perfexion, hastalara kansız ve bıçaksız bir tedavi imkanı sunmaktadır. Hastaların çoğu tedavinin ertesi günü günlük yaşantısına dönebilmektedir.

Tek Doz Radyoterapi yöntemi ile meme kanseri tedavisinde “ameliyat sırasında tek doz radyoterapi” yapılabilmektedir. Operasyonda memedeki tümör çıkarıldıktan sonra cihazdaki özel aplikatör tümörlü bölgeye yerleştirilir, gerekli ölçümlerin ardından sağlam dokular tamamen korunarak yüksek doz ışın sadece bu bölgeye verilerek lokal tedavilerin tümü tamamlanır. Bu sayede, uygun hastalarda ameliyat sonrası ışın tedavisine gerek kalmamakta veya tedavi süresi kısalmaktadır.

Robot ‘da Vinci’, operasyonu mikro kesilerle yapmakta ve 3 boyutlu görüntü alınmasına imkan tanımaktadır. Bunun için ameliyat sahasının dışındaki bir konsolda oturan ve onu yönlendiren bir doktora ihtiyaç duyar. Başta üroloji, kalp-damar cerrahisi, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve kadın hastalıklarında olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır.

Navio Diz Robotu, birden fazla kontrol mekanizmasıyla kemiğin, implantasyona hassas bir şekilde hazırlanması sürecinde cerraha gerekli tüm anatomik verileri sağlar.

Excimer Lazer, korneaya düzgün şekil verilerek miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi görme ve kırma kusurlarının giderilmesinde kullanılır. FEMTO Katarakt Lazer Göz merceğinin matlaşmasıyla ortaya çıkan ve görme yeteneğini azaltan katarakt hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
Özellikli Merkezler

Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki tüm hastaneler, özellikli merkezleriyle de özgün hizmetler sunmaktadır. Grupta yer alan 5 organ nakli merkezi (karaciğer, böbrek, kemik iliği), 10 tüp bebek merkezi, 9 kanser merkezi (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi), 16 meme sağlığı merkezi, 8 robotik cerrahi merkezi, 11 kalp sağlığı merkezi (pediyatrik ve yetişkin kardiyoloji ile kalp cerrahisi), 7 obezite merkezi, 6 omurga sağlığı merkezi, 3 anorektal hastalıklar merkezi, 1 sporcu sağlığı merkezi ve 10 nükleer tıp merkezi, ileri teknoloji altyapıları ve donanımlı uzmanları ile hizmet vermektedir. Ayrıca tüm hastaneler ve tıp merkezlerinde kordon kanı alınarak, Acıbadem Labcell Kordon Kanı Bankası’nda saklanabilmektedir.
Kağıtsız ve Dijital Altyapı

Tıp teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip eden Acıbadem, hasta ile ilgili tüm kayıtların saklandığı “Hastane Bilgi İletişim Sistemi” ile hastaneler arasında güçlü bir iletişim ağına sahiptir. Hastane içi ya da hastaneler arasında işleyen Görüntü Transfer Sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca elektronik bilgi akışı ile kağıtsız tedavi imkanı sunan “Cerebral Sistem” ile medikal bilgilerin, elektronik bilgi ağıyla kontrol edilmesi mümkün olabilmektedir. Hastaların tüm radyolojik görüntüleri PACS sistemi ile kaydedilmekte ve tüm Acıbadem hastanelerinde gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
Kalite Çalışmaları

Acıbadem Sağlık Grubu, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını güçlendirmek için Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartları ile Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarını (SKS) kullanmaktadır. JCI, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını belirleyen ve denetleyen, bağımsız bir uluslararası akreditasyon kuruluşudur. Acıbadem Sağlık Grubu, JCI akreditasyon standartlarıyla uyumludur.
Acıbadem Sağlık Grubu'nun yeni halkası Acıbadem Taksim Hastanesi genel amaçlı bir hastane olarak konumlandı. 2015 Ekim ayında hizmete açılan Acıbadem Taksim, tam teşekkülü bir hastane olarak hizmet veriyor.

Modern mimari

Şişli-Taksim bölgesinde, mimarisiyle semt siluetine farklı bir soluk katacak şekilde planlanan hastane, yaklaşık 24 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Doğal malzeme ve natürel renk seçimleriyle yalınlık ve dinginliğin hakim olduğu binada, Ressam Devrim Erbil'in eserlerine yer verilerek Taksim ve Beyoğlu'nun tarihi simgeleri kullanıldı. Hasta ve hasta yakınları için özel olarak tasarlanan, tamamen gün ışığı alan yüksek tavanlı ve bahçe özelliğine sahip bekleme alanları oluşturuldu. Giriş katında yer alan kafeterya bölümü ise ferah iç ve dış mekanları ile dikkat çekiyor.

Özel hasta bakım alanları

Tanı ve tedavi hizmetinin farklı aşamaları için tasarlanmış 99 yatak kapasiteli hastanede, 6 ameliyathane bulunuyor. Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2'si izolasyonlu 10 yatak, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1'i izolasyonlu olmak üzere 7 yatak kapasitesi bulunuyor.

Modüler Ameliyathane Sistemine sahip hastanenin ameliyathanelerinde modüler duvar sistemleri ve güncel teknolojili medikal ekipmanlar yer alıyor. Ameliyathanelerin iş akışı koordinasyonu ve optimizasyonu konusunda güncel IT çözümü olan "Insight" da hastanede kullanılan özellikli sistemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrı ambulans ve hasta girişleri olan Acil Servis'te resüsitasyon, cerrahi ve ortopedik girişim odalarına ek olarak; hastalar için özel müşahede bölümü bulunuyor. Acil servisteki hastaları konsülte etmesi sıklıkla gereken branşlar için bölümün içinde konumlandırılan muayene odalarıyla, acil hastalara en hızlı şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Tıbbi Birimler

Tam teşekküllü bir hastane olan Acıbadem Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kadın Doğum, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz, KBB ve Üroloji hizmet sunulan branşlar arasında.

Medikal Teknolojiler

Acıbadem Taksim Hastanesi'nin güncel medikal teknoloji cihaz parkında 3 Tesla MR, Tüm Vücut MR ve 3 Boyutlu Tomosentezli Mamografi bulunuyor.

Hasta güvenliği ön planda

Hastalar, tanı ve tedavisi hizmetlerini başka bir merkeze gereksinim duymadan hastane içinde alabiliyorlar. Ayrıca tüm üst uzmanlık dallarına erişebilmesi ve bütün bunları hastane içinde özelleştirilmiş alanlar ile minimal dolaşımla gerçekleşiyor. Bu hizmetlerin bir bütün olarak tasarlanması sayesinde hastalar, hasta güvenliğinin ön planda olduğu tanı ve tedavi hizmetlerini zaman kaybetmeden alabiliyorlar.

Özellikli Merkezler

Meme Sağlığı Merkezi           Robotik Cerrahi Merkezi       Anorektal Hastalıklar Merkezi           Obezite Merkezi
Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde birçok tıbbi birimi tek bir çatı altında toplayan "multidisiplinler" yaklaşımla tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Özellikli Merkezler bulunmaktadır.

Medikal Cihazlar

3 TESLA MR 3 BOYUTLU TOMOSENTEZ ÖZELLİKLİ DİJİTAL MAMOGRAFİ  TÜM VÜCUT MR            FLASH CT
Odalar

Farklı İhtiyaçlara Özel Odalar

Hasta ve yakınlarının konforunun ön planda tutulduğu hastanemizde farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış odalar bulunmaktadır. Tüm odalarımızda, İstanbul’un tarihi Taksim manzarası ile hasta ve yakınlarının konforunu artıracak yerli yabancı kanalların izlenebileceği televizyondan internet hizmetine, hastaya özel diyet menüsünden gazete-dergi servisine kadar tüm ihtiyaçlara özel hizmetler sunulmaktadır.

A Tipi Suit      Standart Oda
Otopark

Vale hizmeti verilmektedir.

ATM

Acıbadem Taksim Hastanemizin 1B katında Garanti Bankası ATM’si bulunmaktadır.

Kafeterya

Lezzetin Adresi: CafeAPlus

Taksim CafeAPlus, Türk ve dünya mutfağının zengin çeşitliliğini geniş ve ferah ortamında misafirlerine sunmaktadır. Diyet yemek çeşitleri, mevsime göre balık çeşitleri, zengin kahvaltı seçenekleri, birbirinden farklı pasta ve tatlılarının yanı sıra küçük misafirlerini düşünerek hazırladığı çocuk menüsüyle her yaştan kişinin damak tadına hitap etmektedir. Aplus menüsü için tıklayınız.

Kuaför

Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulan Acıbadem Taksim Hastanesi'nde profesyonel bir ekip tarafından kuaförlük hizmeti de sunulmaktadır.

Hastalığı nedeniyle kuaför salonuna gelemeyen misafirler, kuaförlük hizmetini odalarında da alabilmektedir. Hastanemizde doğum yapan annelere özel, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz fön çekimi yapılmaktadır.

İbadethane

İbadethanelerimiz hastanemizin 3B katında tüm din ve inanç mensuplarının kullanımına uygun şekilde hazırlanmıştır.

Heliport

Hastanemizde helikopter pisti bulunmamaktadır.

Ulaşım

Özel Aracınız ile Geliyorsanız

Tem otoyolunu tercih ederseniz; Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü geçtikten sonra Taksim tabelalarını takip ederek Beşiktaş Taksim göbeğinden sağa dönünüz. Talimhane yokuşundan çıkarken sağda hastanemize ulaşabilirsiniz.


D100 (E5) Otoyolunu Tercih Ederseniz

Boğaziçi Köprüsünü geçtikten sonra, Beşiktaş sapağından Taksim istikametine ilerleyin. İnönü Stadından sağa girip Taksim tabelalarını takip ediniz. Taksim-Şişli-Aksaray tabelasından sağdan giriniz. Kasımpaşa tabelasından düz aşağıya inip ilk soldan girdiğinizde Acıbadem Taksim Hastanesine ulaşacaksınız.


Nişantaşı Yönünden Geliyorsanız;

Divan Otelin karşı yolundan içeri giriniz. Yol bitiminde sola dönünüz. Hastanemize ulaşmış olacaksınız.


Metro ile Geliyorsanız

Metro ya da Taksim-Kabataş Füniküler (TTK1) hattı ile Taksim Meydanında indikten sonra metro çıkışını arkanıza alacağınız şekilde yönünüzü belirlediğinizde Yapı Kredi Bankasını göreceksiniz. Yapı Krediden içeriye doğru ilerleyip ilk sağdan dönüp ana caddeye çıktığınızda ve tekrar sağa doğru yürüdüğünüzde hastanemize ulaşmış olacaksınız.


Otobüs ile Geliyorsanız

87 Edirnekapı Taksim

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı Taksim

253 Batı Ataşehir Mecidiyeköy Taksim

76T İspartakule Bizimevler Taksim

35C Kocamustafapaşa Taksim

77MT Mecidiyeköy Edirnekapı Taksim

96T Atatürk Havalimanı - Taksim

hatlarını kullanarak Taksim durağında indikten sonra Taksim Meydanında Yapı Kredi Bankasını göreceksiniz. Yapı Krediden içeriye doğru ilerleyip ilk sağdan dönüp ana caddeye çıktığınızda ve tekrar sağa doğru yürüdüğünüzde hastanemize ulaşmış olacaksınız.

Uyarılar

Çiçek: Çiçekler enfeksiyon taşıma risklerine karşı hasta odalarına ve katlara kabul edilmemektedir. Görevlilerimiz tarafından alınan çiçekleriniz taburcu olurken size teslim edilir.

Ziyaret Saatleri: Ziyaret saatlerimiz her gün 10.00-22.00 arasındadır. Olası sağlık risklerini düşünerek lütfen 6 yaşın altındaki çocukları ziyaretçi olarak kabul etmeyiniz.

Refakat: Hastalarımıza sadece 1 refakatçi eşlik edebilir. Saat 22.00'den sonra odada bulunan ziyaretçiniz refakatçi kabul edilir.

Sigara: Hastanemizin iç mekanlarında sigara kullanılması yasaktır
Ücret ve Ek Olanaklar

Ücret: Brüt ücret bazında ve aylık olarak ödenir. Grubumuzda çalışanların ücretleri; eğitim, yabancı dil bilgisi ve tecrübelerine bağlı olarak değişen ücret bantları doğrultusunda belirlenmektedir.
Ulaşım: Kurum bünyesinde İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında, Bursa, Adana ve Kocaeli’nde hizmet veren ücretsiz personel servis ağımız vardır.
Yemek: Türkiye’ de ilk hastane odaklı otelcilik hizmeti veren grubumuza ait APLUS Yiyecek İçecek Hizmetleri firmamız tarafından öğle yemeği servisi, vardiyalı çalışanlarımız için akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmektedir.
Özel Sağlık Sigortası: Acıbadem Sağlık Grubu çalışanları için ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti karşılayan, Acıbadem Sağlık kuruluşlarının tümünde geçerli olan özel sağlık sigortası yapılır. Çalışanlarımızın aileleri için de özel indirim içeren sigortalı olma imkanı tanınmıştır.
Lojman: Görev yapacağı şehirde ikamet olanağı bulunmayan hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz için hastanelerimizle aynı semtte yer alan ücretsiz lojmanlarımız bulunmaktadır.
İşyeri Hekimi: Sadece çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu işyeri hekimimiz bulunmaktadır.
** Çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenleyen ve çalışanların gönüllü katılımı ile oluşmuş “Sosyal Komite”lerimiz bulunmaktadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme