A BANK ÇALIŞAN YORUMLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

A BANK ÇALIŞAN YORUMLARI

A BANK ÇALIŞAN YORUMLARI:


A BANK ÇALIŞAN YORUMLARI: Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda, performans değerleme, eğitim faaliyetleri ve kariyer planlama sistemlerini  kullanarak  çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemektir.

 Çalışma prensiplerimiz;

Müşteriye ekonomi mantığı içinde mükemmeli sunmak,
Dürüstlük ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmak,
Bankacılık disiplinini hiçbir zaman elden bırakmamak,
Çalışanların başarılarının ödüllendirildiği bir ortam yaratmak,
Yaratıcılığı desteklemek,
Toplumsal yükümlülüklerimiz konusunda taviz vermemektir.
İnsan kaynakları olarak, Bankamızın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütecek şekilde stratejik bir rol üstleniriz.
Katma değer yaratan, performansı yüksek, başarılı çalışanlarımıza ABank’ta en üst noktalara kadar yükselme imkânı verilmekte olup yöneticilerimiz çok büyük oranda kendi içimizden yetişmektedir. Bankamızda oluşan yatay ve dikey tüm kariyer olanakları öncelikle portalımız aracılığıyla çalışanlarımıza duyurulmakta, “Açık İşler Modeli” ile çalışanlarımıza kendi gelecek planlarının yönetiminde tercih olanağı sunulmaktadır.

Kariyer yönetimi çalışmaları Geliştirme Merkezi uygulamaları ve Kariyer Eğitimleri ile desteklenmektedir. Geliştirme merkezi uygulamalarıyla kişisel bazda gelişim planları oluşturulmaktadır. Nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlamak için yönetici adayı yetiştirme programları düzenlenmektedir. Yönetici seviyesinde atama gerektiğinde Bankamızda uygun olan adaylara öncelik verilmektedir.

Yönetici Adayı Yetiştirme: Management Trainee (MT) programı 2015 yılında farklı bir içerikle tekrar hayata geçirilmiştir. Bu program ile geleceğin yönetici adaylarının kendi içimizden yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir.

Yetenek Yönetimi: İlk defa 2014 yılında başlatılan BEST yetenek yönetimi programı kapsamında, seçilen çalışanlarımız özel bir eğitim ve gelişim sürecine tabi tutulmaktadır. Bu çalışanların, uygulanan yetkinlik analizi sonuçları çerçevesinde, güçlü yönlerinin desteklenmesi ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
ABank, eğitim ve gelişim faaliyetlerini "Gelişime Dair Her Şey" konseptiyle ABank Gelişim Merkezi çatısı altında yürütmeye devam ediyor.

"Çalışanlarının gelişimini en üst seviyede destekleyen yenilikçi ve çözüm odaklı gelişim merkezi olmak" vizyonunu benimseyen ABank Gelişim Merkezi, klasik eğitim yaklaşımından farklı olarak dünyadaki trendlere uygun yenilikçi gelişim çözümleri sunmaktadır.

Bankanın hedefleri, stratejileri ve çalışma prensipleri ile eğitim ve gelişim faaliyetleri arasında paralellik sağlamak, çalışanların gelişimine yatırım yaparak müşterilerinin tercih ettiği ilk banka olma vizyonunu desteklemek, değerlerimizi ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmek ABank Gelişim Merkezi’nin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

ABank çalışanlarının, bölümlere özel gelişim programlarından gelişim uygulamalarına, uzaktan eğitimlerden üniversite işbirliği ile hazırlanan özel programlara kadar uzanan tüm eğitim ihtiyaçlarını tek çatı altında birleştiren ABank Gelişim Merkezi’nde, toplam çalışan sayısının %10'una aynı anda eğitim hizmeti verilebilmektedir.

ABank Gelişim Merkezi’nin düzenlediği eğitim ve gelişim faaliyetleri:

Oryantasyon Programı
Bankaya yeni başlayan tecrübeli ya da tecrübesiz çalışanlar göreve göre düzenlenmiş oryantasyon programına alınmaktadır.

Üniversite İşbirlikleri
Önde gelen üniversitelerle işbirliği yapılarak çeşitli sertifika programları ve özel programlar düzenlenmektedir.

Bankacılık Eğitimleri
Çalışanlarımızın teknik bilgilerini artırmaya yönelik bankacılık eğitimleri ile uzmanlık konularında gelişimleri sağlanmaktadır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Stres ile başa çıkma, etkin zaman yönetimi, kişisel marka yönetimi gibi konularda yetkinlikleri geliştirmeyi hedefleyen özel eğitimler tasarlanmaktadır.


Liderlik ve Yetenek Programları
Çeşitli değerlendirme aşamalarından geçerek bankamız bünyesine MT olarak katılmaya hak kazanan çalışanlarımız için geleceğin yöneticileri programları planlanmaktaktadır.

Yöneticiler ve yetenekli çalışanlara özel tasarlanmış vizyoner eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Eğitimler
Yeni çıkan ürünlere yönelik ve her zaman ulaşılabilecek ana konulardaki eğitimler uzaktan eğitim platformumuz AK@mpüs üzerinden verilebilmektedir.

ABank, eğitim ve gelişim alanındaki en saygın kuruluşlardan CorpU tarafından verilen 2014-2015. CorpU Öğrenmede Mükemmellik ve İnovasyon Ödülleri'nde ölçümleme kategorisinde En İyi Uygulama Ödülü’nün sahibi oldu.

CorpU Öğrenmede Mükemmellik ve İnovasyon Ödülleri kurumsal öğrenme ve yetenek programlarının uzun soluklu bağımsız bir değerlendirmesidir. Ödüller, kurum stratejileriyle paralellik, işbirliği, markalaşma, lansman, liderlik gelişimi, eğitim teknolojileri ve ölçümleme konularında iş ve çalışan performansını artıran kurumsal üniversiteler, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ve kamu kuruluşlarına veriliyor.
Ücretlendirme: 

Ücretlendirme, temel olarak performansa ve iş değerleme sistemine dayalıdır. Ücret artışları, yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Haklar

İlgili Teminatlar:

Çalışanlarımızın sağlığı SGK yanında Özel Sağlık Sigortası ile teminat altına alınmıştır.
Çalışanların bugünden oluşturulacak birikimlerle, çalışırken sahip oldukları gelir seviyelerini emeklilik dönemlerinde de belirli ölçüde korumalarına destek olmak amacıyla oluşturululmuş olan Kurum Katkılı Özel Emeklilik Planımıza, dileyen çalışanlarımız dahil edilmektedir.
Görevi gereği kaza riski bulunan çalışanlarımız Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınmıştır.
Genel Müdürlük çalışanları için servis imkanı sunulmaktadır. Ayrıca fazla mesai yapan Genel Müdürlük çalışanlarımız için mesai servislerimiz de bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde yemekhane, şubelerimizde ise yemek fişi uygulaması mevcuttur.
İzin Uygulaması

Ücretli izinlerimiz:

1 yıldan 5 yıla kadar 15 iş günü,
5 yıldan 15 yıla kadar 20 iş günü,
15 yıl ve daha fazlası 26 iş günüdür.
Diğer izinler için İş Yasası hükümleri geçerlidir. Bunun yanında;

Çalışanlarımız doğum günlerinde izinlidir.
ABank’lı anneler okulların açıldığı ilk gün izinlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme