ZURICH SİGORTA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ZURICH SİGORTA MAAŞLARI

ZURICH SİGORTA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Artık “bilgi” kişisel ve toplumsal olduğu kadar kurumsal anlamda da değişim ve dönüşümlerin merkezkaç kuvveti. Bu gücü üreten ve eşzamanlı olarak yönetenin “insan” olduğu aklımızdan hiç çıkmamalı; bilgiyi doğru üretme, dönüştürme ve geliştirme arzusu duyan çalışanlar, bir yandan kişisel başarı öykülerini yazarken, aslında kurumlarının da başarı destanına imza atmaktadırlar.

Mutlu ve başarılı bir yaşam deneyimini paylaşmayı hedeflediğimiz çalışanlarımızın, benzersiz bireyler olarak ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum iklimi yaratmak ve her çalışanımızın kendini gerçekleştirme potansiyelinin kurum amaçları doğrultusunda açığa çıkmasını sağlamak temel ilkemizdir.

Açık, etkin ve hızlı iletişim ortamı ve kendini aşmak isteyen enerjisi ile Zurich Sigorta, ekip başarısının esas olduğu, adil, coşkulu ve hedef odaklı bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Kanatlı Bir Yıldız Olmak İstiyorsan...
“Başarısız olma korkusu” davranışlarımızı başkalaştırır; bu nedenle işe alım süreçlerimizde adayımızı doğru tanıyabilmek için kendisini rahat hissettirmek ilkemizdir.
Herkesin diğerinden daha iyi yapabileceği şeyler mutlaka vardır; Zurich Sigorta’da işe alım süreci “göreve uygun olup olmadığınıza” odaklanırken sizin de “kurumun size uygunluğunu değerlendirebileceğiniz” bir bilgilendirme ortamı yaratır.
Sektör deneyimli adayları veya yetiştirmek üzere yeni mezunları tercih ettiğimiz poziyonları insan kaynakları işe alım siteleri aracılığı ile duyuruyoruz. Bu pozisyonlar sigortacılık mesleğine özgü bankasürans satış, reasürans, hasar, underwriting, risk mühendisliği gibi görevler veya destek birim pozisyonları dediğimiz mali işler, ürün yönetimi & geliştirme, insan kaynakları, satış destek gibi görevler de olabilir. Özgeçmişini gönderen tüm adaylarımız İnsan Kaynakları Biriminden ayrıntılı bilgi alabilirler.
Tüm alım süreci İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından, göreve ve gerektirdiği becerilere göre belirlenen değerlendirme yöntemleri esas alınarak gerçekleştirilir. Bu yöntemler yazılı sınav, grup mülakatı, yapılandırılmış mülakat, mesleki kişilik envanterlerinin uygulanması olabilir. Adaylara izleyecekleri süreç hakkında mutlaka önceden ve ayrıntılı bilgi verilir.
Görüşmelere İnsan Kaynakları ve başvurulan birimi temsil eden işkolu yöneticileri katılırlar. Kurum ve birime en uygun adaya görev teklif edilir. Görüşülen tüm adaylara en geç 3 hafta içerisinde bilgi verilir.
Performans Yönetimi
Çalışanlarımızın performansının “kurum performansına” katkısının adil bir sistemle ölçülmesi amacıyla çalışan ve yöneticiler yıllık hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşma düzeyini görüşerek gelişim planları yaparlar. Zurich Sigorta’da yükselmenin öncelikli koşulu “uzun süreli ve üstün başarılı performanstır”.

Şirket İçi Yetenek Yönetimi
Çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları sağlama, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gerekli fırsatları sunma sorumluluğu taşıyoruz. Bu nedenle Zurich Sigorta'da açık pozisyonların öncelikle Zurich Sigorta çalışanlarıyla paylaşılması esastır; Uygun görevler için kurum içinde “Kariyer Fırsatları Bülteni” yayınlanır. Yükselme kriterlerinin bilindiği, çalışanların yatay-dikey alanlarda tercih edebilecekleri kariyer yolları konusunda ışık tutan bir İnsan Kaynakları Yönetimi hedefliyoruz; Zurich Sigorta’da “Performansı ve Potansiyeli Yüksek” olan çalışanlar özel gelişim programları ile desteklenmektedir.

Eğitim ve Gelişim Planlaması
Her çalışanın yıllık dönem içinde gelişim ihtiyaçları çalışan ve yöneticisi ile birlikte belirlenir. Oryantasyon, rotasyon, yurtiçi, yurtdışı teknik eğitimler, kişisel gelişim programları, sertifikasyon programlarının içerik ve süreleri ihtiyaca göre tasarlanır. Eğitim sonuçları ölçülür, değerlendirilir, kurum içi eğiticiler eğitim etkinliği göstergelerine göre ödüllendirilir.

Sosyal Olanaklar
Servis ile ulaşım imkanı, çalışanlarını ve bağımlılarını kapsayan özel sağlık sigortası, hayat sigortası, yemek kartı, Grup çalışanları ürün ve hizmetlerinden çeşitli avantajlarla yaralanma şansı vardır. Zurich Sigorta’da ücret paketi yılda 12 kez ödenen maaş ve kurum başarısına göre belirlenen performans ödüllendirmesinden oluşmaktadır. Ücretlendirme şirket içinde adil, sektöre duyarlı, kıdemi ödüllendiren ancak performansı ön plana çıkaran bir anlayış içersinde yürütülür.

Toplumsal Duyarlılık Çalışmaları & Etkinlikler

Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler aylık iletişim bülteni ile duyurulmakta, çalışanların kişisel organizasyonlarına destek verilmektedir. Sivil Toplum örgütlerine destek vermek isteyen çalışanlarımız Zurich Gönüllülük Kulübü'ne üye olarak uygun zamanlarında gönüllülük çalışmalarına destek verebilmektedirler.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme