ZORLU TEKSTİL MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ZORLU TEKSTİL MAAŞLARI

ZORLU TEKSTİL MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları (İK) yönetimimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Grup şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz. "Eşit işe eşit ücret" uygulamasının yanı sıra şeffaf performans yönetimi, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

İnsan kaynağı yönetimine bakışımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkün:

İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
Her çalışanımızın ortak değerlere sahip olmasını bekleriz.
Grubumuzun, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.
İK yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.
Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİĞİMİZ YETKİNLİK

​İK yönetiminde seçme ve yerleştirme sürecini, Zorlu Grubu hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetiyoruz. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerin başında "Yetkinlik" geliyor.

Yetkinlik yaklaşımımız; Sonuç odaklılık, Bilgi edinme, Özgüven, İnisiyatif alma, Analitik düşünme, Müşteri odaklılık, Ekip çalışması ve işbirliği, Ekip liderliği, Esneklik ve değişim yönetimi, İlişki-çevre oluşturma başlıklarından oluşuyor.

Uygun yetkinlikleri taşıyan potansiyel adaylara ulaşmak için iş ilanlarımız Zorlu Kariyer portalının yanı sıra kariyer.net, secretcv.com ve yenibiris.com’da yayınlanıyor ve başvurular adı geçen portallar üzerinden kabul ediliyor. Başvurular arasından, ihtiyaçlarımız doğrultusunda aranılan nitelikteki adayları belirleyerek görüşmeye davet ediyoruz. Görüşmede kişilik envanterleri, yabancı dil ve genel yetenek sınavı aşamalarında, adayın yetkinliklerini ölçüyoruz. Tüm süreçleri başarıyla geçenlere, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifinde bulunuluyor.

Zorlu Grubu şirketlerine başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye ve ilanlara www.kariyer.net, www.secretcv.com ve www.yenibiris.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

​Zorlu Grubu Ücret Yönetim Sistemi; piyasa koşulları ve şirket içi dengeler çerçevesinde, "Eşit işe eşit ücret" ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans parametrelerine bağlı olarak belirlenip güncelleniyor. Ücret politikamız; şirketlerimizin mevcut ücret yapıları, piyasadaki konumları, rekabet ve ödeme güçleri göz önüne alınarak, şirketlere göre farklılık gösterebiliyor. Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza unvanları doğrultusunda çeşitli yan olanaklar da sunuyoruz.

ŞEFFAF PERFORMANS YÖNETİMİ

​Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve başarıyı ödüllendirmek için tüm şirketlerimizde performans yönetimini ‘şeffaf’ bir yaklaşımla uyguluyoruz. Değerlendirme sistemimiz, şirketlerimizin stratejileri doğrultusunda farklılık göstermekle birlikte, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve yıl sonu değerlendirmeleriyle aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşuyor.

İK portalı üzerinden online yürütülen performans değerlendirme sistemimizde yöneticiler ve diğer çalışanlarla değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılıyor. Bu görüşmelerde çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler saptanıyor, çalışanın gelişim ve kariyer planlaması düzenleniyor. Performans sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının ve ilerlemesinin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak görüyoruz.

EĞİTİM VE GELİŞİM PLANLAMA

​​​​​Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak için tüm şirketlerimiz bünyesinde eğitim ve gelişim uygulamaları yapılıyor. Eğitim planlamasını, performans değerlendirme döneminde belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz.

Yıllık eğitim programımızda her şirketin faaliyet gösterdiği alana yönelik olarak; Kişisel gelişim, Teknik bilgi ve beceri, Yönetim becerilerini geliştirme, Finans, Hukuk, Satış ve pazarlama gibi çok sayıda başlık yer alıyor. Bunun yanında, şirkete özel tasarlanan beceri geliştirme eğitimleri de düzenliyoruz.

Mühendis ve idari kadrolarımızın teknik altyapısını Management Trainee ve Vestel Teknoloji ve İşletme Akademisi ile güçlendiriyoruz. Akademik ve bilimsel kadroların yanı sıra konusunda söz sahibi profesyonellerin de katıldığı bu eğitimler sayesinde çok sayıda yeni teknoloji ve inovasyona imza atıyoruz.

KARİYER PLANLAMA


Modern İK yönetimimiz kapsamında tüm çalışanlarımız için kariyer planlaması uyguluyoruz. Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemlerle, şirketlerimizin geleceğe dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlıyoruz; mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kariyer planlama sistemi, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim ve ilerleme olanakları yaratıyor.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme