ZORLU ENERJİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

ZORLU ENERJİ MAAŞLARI

ZORLU ENERJİ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

• İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,
• Grup şirketlerinin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmaya,
• İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya,
• Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metodları kullanmaya,
• Çalışmak için uygun ortamlar hazırlamaya çalışır.
Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.

Zorlu Enerji Grubu'nda personel departmanından insan kaynaklarına geçiş 2005 yılının sonlarında başlamıştır. Bu tarihten itibaren geliştirilen stratejik İK uygulamaları ile kurumsallaşma sürecine destek olunmuş; birim, bugün yönetimin önemli destek fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Zorlu Enerji Grubu'nun yeni işleri ile büyümesinden dolayı artan çalışan, lokasyon, iş alanı sayısı, yeni insan kaynakları sistemlerinin yaratılmasına vesile olmuştur. Bugün işe alımdan işten ayrılmaya kadar olan süreçte çalışanların motivasyonu, gelişimi ve etkin şekilde çalışmaları için yeni sistemlerin geliştirilmesine devam edilmektedir.
İşe Alma
Zorlu Enerji Grubu, bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede durur.

Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen, kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve hırslı takım arkadaşları ile çalışmayı hedefler.

Grubun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmaları durumunda, standart işe alım sürecini tamamlayan kişiler işe alınır. Yetkinlikleri ile birlikte, adayların teknik ve davranışsal özellikleri değerlendirilir.

İş başvurusu sonrasında mülakata çağırılan adaylara başvurulan pozisyonların niteliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat, ingilizce seviye sınavı ve mesleki kişilik envanteri uygulamaları yapılır. Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir.

İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.
Performans Yönetimi
Grup hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Zorlu Enerji Grubu’nun kazanmasını sağlamaktadır. Grup şirketlerinin kendi alanlarındaki senelik hedefleri belirlenir ve şirket tepe yöneticileri ekipleriyle paylaşırlar. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir.

Ücretlendirme
Zorlu Enerji Grubu, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluştururur, Grup içinde adil; sektörde rekabetçidir. Çalışanları performanslarına göre ödüllendirip, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışır.

Kariyer Yönetimi
Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal eğitimleri destekleyen Grup, yöneticilerini şirket içerisinden yetiştirmeyi hedefler. Pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara hazırlanmaları sağlanır.

Çalışan, iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyimi ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil olur. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabilir veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabilir. Yeni pozisyonuna uyum sağlaması ve başarılı olmasını sağlayacak gelişim ve eğitim imkanları sunulur.

ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanlar görüş, talep ve önerilerini yöneticilerine veya ilgili birimlere rahatlıkla iletebilmektedirler. Farklı lokasyonlara dağılmış yapısının kurum içi iletişimi engellememesi için bir çok sürecini elektronik ortama taşıyan Zorlu Enerji Grubu; tüm çalışanların her zaman ve her yerden erişebilecekleri kurumsal portal uygulaması olan “Açık Hat” iletişim programı ile çalışanların tüm soru öneri ve görüşlerini iletebildikleri şeffaf bir iletişim ortamı sunmaktadır.

Şirketler bazında yöneticilerin gerçekleştirdiği saha toplantıları ile karşılıklı iletişim ve geri bildirim ortamları oluşmaktadır.

Grubu ilgilendiren köklü düzenlemeler, Başkanlık tarafından duyurulmakta; çalışanlar görüş ve önerileri varsa doğrudan en tepe yönetim ile iletişime geçebilmektedir.

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Zorlu Enerji Grubu ilkelerinin başında gelmektedir. Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve her türlü ayrımcılığın karşısında olan Zorlu Enerji Grubu, işveren taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini; kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır. Bireyin saygınlığını, mahremiyetini, özlük haklarını koruyan ve kollayan Zorlu Enerji Grubu'nun tüm çalışanları da kurumuyla aynı refleksi gösterir.

Zorlu Enerji Grubu'nda hiç kimse, görev tanımının kapsamı dışında kalan konularda iradesi dışında çalışmaya zorlanmaz.

Çalışan ve kurum arasındaki mahremiyet ilişkisi her şirketin en açık anayasasını oluşturur. Buna göre çalışanların kişisel bilgileri, yetkili personel tarafından sadece işle ilgili olarak kullanılabilir. Zorlu Enerji Grubu bünyesinde çalışan herkes, kişisel bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalacağından ve yönetici onayı olmadan grup içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacağından emindir. Ayrıca çalışanlar da tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dahil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet eder.

Zorlu Enerji Grubu çalışanları, şirket içinden ve dışından; iş ve işlemler üzerinde etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara, alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talep ve kabul edemez, ağırlamalarda bulunamaz.

Hiçbir çalışanın, grubun saygınlığı veya itibarını etkileyecek kişisel bağlantıları ve/veya borç ilişkileri bulunmamalıdır. Yönetimin onayı olmadan, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere başka kurumların yönetim kurullarında yer alınmamalıdır.

Zorlu Enerji Grubu'nda hiçbir çalışan başka bir iş yapamaz, farklı bir tüzel kişilik adına iş ilişkisinde bulunamaz.

Zorlu Enerji Grubu, daha önce değinildiği gibi temel insan haklarına saygılıdır. Bünyesinde yer alan her çalışanın da bir vatandaş olarak toplumsal hareketlere destek verme isteğini anlayışla kabul eder. Ancak çalışanlar, bu tür politik faaliyetlerinde Grup adına ahlaki ya da maddi hiçbir taahhütte bulunamazlar. Ayrıca her çalışan, bir hükümet kuruluşu veya kamu kurumunun, Grubu etkileyebilecek herhangi bir kararında rol almaktan kaçınmalıdır.


Zorlu Enerji Grubu, çalışanlarının farklı görüşlerde olmasını destekler. Ancak bu, çalışanlara Grup adına politik veya kişisel fikirlerini medya ile paylaşma hakkı tanımaz.
Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme