YURTİÇİ KARGO MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

YURTİÇİ KARGO MAAŞLARI

YURTİÇİ KARGO MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümüne ulaşan detaylı özgeçmişleriniz, eğitim, iş deneyimi, çalışılmak istenen görev, çalışılmak istenen şehir gibi kriterlere göre gruplandırılır.
Öngörüşmeler
Nitelikleriniz ve açık kadrolarımız doğrultusunda mülakat sürecimiz başlar. İnsan Kaynakları Bölümünün yaptığı ilk mülakatlar sonunda kurum kültürü, görevin gerektirdiği yetkinliklere uygunluk bakımından olumlu olarak değerlendirilen adaylar ikinci mülakatlara davet edilir.
Psikometrik Testler
Uzman ve üzeri grup alımlarında ilk görüşmesi olumlu olan adaylara sayısal/sözel genel yetenek sınavı ve kişilik envanteri uygulanır.
Komisyon Görüşmeleri
Genel Yetenek sınavı başarılı olan adaylar, kişilik envanteri raporları doğrultusunda görüşülen ikinci mülakatlara alınır. İkinci mülakatlar, İnsan Kaynaklarının yanısıra ilgili birim yöneticisi ve çapraz departman yöneticisi ile birlikte komisyon görüşmeleri formunda olur.
Görev Teklifi
Her iki taraf için görev, sorumluluklar ve çalışma koşulları bakımından anlaşılırsa, görev teklifi yapılır. Söz konusu noktalarda anlaşılamamışsa, niteliklerinize uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bilgileriniz sistemimizde saklı tutulur.
1. Hizmet Öncesi Eğitimler
Oryantasyon
Staj
İşe yeni başlayan çalışanlarımız, Eğitim Sınıflarımızda, Eğitim Şubelerinde Yurtiçi Kargo'nun tarihçesi, organizasyonu, iş süreçleri, İnsan Kaynakları Politikası, Kalite Politikası konularında eğitilmektedir. Şube Personeline; bu eğitimlerin yanı sıra, operasyonel, müşteri hizmetleri gibi bilgileri içeren ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik beceri eğitimleri de verilmektedir.
2. Kariyer Gelişimi Eğitimleri
Kurum İçi
Kurum Dışı
Şirket stratejileri, performans değerlendirme sonuçları, kariyer planları doğrultusunda çalışanın yetkinliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan programlardır. Fonksiyonel anlamda ilgili bölümler ve eğitim kurumlarından destek alınmasının haricinde, şirket dışında düzenlenen seminerlere de çalışanlarımız yönlendirilmektedir.
Eğitim Yöntemlerimiz;
Yurtiçi Kargoluların yetkinliklerini geliştirme amacıyla verdiğimiz Hizmet Öncesi ve Kariyer Gelişimi eğitimlerimizde; sınıf eğitimi, işbaşı eğitimi, simülasyon, rol oyunu, vak'a çalışmaları ile programların canlı ve kalıcı tutulması amaçlanmaktadır.
Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'de Kariyer Planlaması ile amacımız kurum stratejileri doğrultusunda gelecekte gerekli olacak insangücünün tanımını ve planlamasını yapmak, bu plan çerçevesinde mevcut çalışanları yönlendirerek hem organizasyon hedeflerini hem de çalışanların bireysel hedeflerini paralel olarak karşılamaktır. Mevcut işgücünü analiz ederek potansiyelleri tespit etmek ve kişileri yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirerek kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı olmak kariyer mimarimizin ana hedeflerinden biridir.
Kariyer mimarisinin kurum ve kişiler açısından olmak üzere iki boyutu vardır. Yurtiçi Kargo'da kurumun kişilerden beklentileri ve çalışanların kişisel beklentilerinin birbiri ile örtüşerek, motivasyonu, verimi ve kuruma bağlılığı sağlayacak şekilde planlanmaktadır.
Yıllık periyotlar halinde uygulanan Kişisel Gelişim (Performans) Değerlendirmeleri çalışanların gelişmeye açık olan yönlerini ortaya koymaktadır. Şirketimizde, Kişisel Gelişim Değerlendirmeleri tüm çalışanlar için açık görüşme şeklinde yapılır. Görüşme sırasında çalışanlar öncelikle Yurtiçi Kargo'nun temel ve yönetim yetkinliklerine, daha sonra da görevlerine özel yetkinliklere göre değerlendirilirler. Performans Değerlendirme sonuçları Kariyer Planlama, Eğitim ve Ücret Yönetimi Sistemleri için önemli veri oluştururlar.
Kariyer Mimarisi İlkelerimiz
Çalışanların kariyer planlarına paralel olarak şirket stratejileri, gelecek planları ve ileriye dönük ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bu planlama kişisel ve organizasyonel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.
Değerlendirmeler, kişilere yönelik değil işlere yöneliktir.
Çalışanların kariyerleri performansları doğrultusunda şekillenir.
Pozisyonlar arası geçişler, şirketimiz İnsan Kaynakları prosedürü kuralları doğrultusunda gerçekleşir. Farklı görev pozisyon geçişlerinde kişilik envanteri de uygulanır.
İnsan Kaynakları Bölümü yıl boyunca şirket çalışanlarına kariyerleri konusunda danışmanlık verir ve projelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlar.
Değerlendirme / Geliştirme Sistemimiz
Yurtiçi Kargo'da işe alım sürecinde, kariyer ve kişisel gelişim/eğitim sistemlerinde psikometrik testler de önemli araçlardır. Psikometrik testlerin uygulamasının temel amacı; bir pozisyona başvuran adayların, pozisyondaki performansı belirleyen yetkinliklere dayalı, kritik kişisel özelliklerini bilimsel ve tarafsız yöntemlerle ölçmek ve adaylar arasında standart kriterlere dayalı karşılaştırma yapmaktır.

Şirketimizde; işe alım, kariyer ve eğitim çalışmalarında alınacak kararları destekleyecek objektif bir veri olarak kullanılan psikometrik testler hem şirket hem de çalışanlar için iki yönlü olarak gelişim olanağı yaratmaktadır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme