YAPI DENETİM SEKTÖRÜ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

YAPI DENETİM SEKTÖRÜ MAAŞLARI

YAPI DENETİM SEKTÖRÜ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:Ne kadar süredir yapı denetim firmalarında
çalışıyorsunuz?
Çağlar Özkören: Yaklaşık olarak 2 yıla yakındır
yapı denetim firmasında çalışıyorum.
Nazım Evkuran: Askerliğimden önce 9 ay,
askerlikten sonrada 8-9 ay olmak üzere, yaklaşık 1,5
sene yapı denetim firmalarında çalıştım. Şu anda bir
TOKİ şantiyesinde saha mühendisi olarak meslek
yaşantımı sürdürmekteyim ..
Yapı denetim sisteminde çalışmaya başlarken ne
gibi beklentilere sahiptiniz? Ne kadarı gerçekleşti?
Çağlar Özkören: Askerliğe kadar bir tecrübe olur
diye düşünmüştüm. Çalıştığırn süre boyunca; kişinin
kendini bu sistem içerisinde geliştirebilmesi ve
tecrübe edinebilmesinin birazda kişiye bağlı bir
durum olduğunu anladım. Çalıştığı işyeri de çok
önemli, iyi bir iş ortamının olması kendini
geliştirebilmerrin önemli koşullarından biri... Ama
genç bir inşaat mühendisi için, yapı denetimde
çalışmasrnın bir zaman sınırının da olduğunu
düşünmekteyim.
Nazım Evkuran: İnsan ilişkileri konusunda da
kendini bir geliştirme süreci yaşanıyor. Birden fazla
şantiyeye gidildiği için farklı sosyal kahnanlardan
farklı kişiler ile tanışma şansı yakalanıyor, bunun da
iletişim yeteneğimi güçlendirdiğini düşünmekteyim.
Sizce yapı denetim firmalarında yardımcı
kontrololarak çalışan inşaat mühendislerinin
aldıkları eğitim kontrol hizmeti için yeterli midir?
Çağlar Özkören: İşyerimizde çalışan, çeşitli
kurumlardan emekli olmuş deneyimli inşaat
mühendislerinin bizim mesleki bilgilerimizin
gelişmesinde ciddi anlamda katkıları oluyor. Ama
burada eğitim veya zorunlu kurslardan
bahsediyorsak. birinci olarak sorgulanması gereken;
yapı denetimde çalışan inşaat mühendislerinin
eğitiminden ziyade şantiyede yer alan kalfaların
eğitimi olması gerekir. Aynı şekilde müteahhitler
üzerinden de bir kontrol mekanizması kurulması
gerekir.
Neden? Sizce yapı denetim sisteminde denetim
kalitesini, inşaat kalfaları ve müteahhitler ciddi
oranda etkilemekte midir?
Çağlar Özkören: Çok basit olarak, ustanın veya
müteahhidin kötü bir anında ise can güvenliğiniz bile
tehlikeye girebilmektedir. Çok basit mesela kalfa
kalıbı kapatmış çiroz sayılarma bakacağız, bize
'yukarıdan bak' denilebiliyor. Bu kadar bilinç düzeyi
aşağılarda insanlar ile karşılaşabiliyoruz. Bazı
müteahhit kişiler ise işimizi yapmamızın karşılığı
olarak bize iğneli laflar ile bir daha firmamızın
kendisinden iş alamayacağını ima edebilıyor.
Karşımıza müteahhit olarak çıkan kişi kasap manav
. veya fınncı menşeli biri olabiliyor. Olaya tamamen
kar ekseninde bakabiliyor.
Nazım Evkuran: Çağlar'ın anlattığı hadiseler
hepimizin bildiği konular, işini dürüst bir şekilde
yapmaya çalışan tüm meslektaşlanmız bu sıkıntıları
yaşamaktalar... 2000 m2 için bir şantiye şefi
bulundurulması liygulamasından vazgeçilmeli
kontrol için yapıya giden arkadaşımız orada mutlaka
inşaat mühendisi ile muhatap olmalı. Her yapıda
şantiye şefinin olmasını sağlayacak bir sisteme
geçilmeli. Yine en basiti, yapıda çalışan kalfaların
çoğu götürü usulü anlaşmış oluyor müteahhitle, işi
yeniden yapmak hoşuna gitmez olabildiğince çabuk
bitirmekister.
Yardımcı kontrololarak çalışan inşaat
mühendislerinin kontrol işlevindeki payı fiili
olarak ne kadar?
Çağlar Özkören: Yardımcı kontroller bir anlamda
olayı üstlenen kişiler... Yapı denetçisinin eli kolu
ayağı... Ufak ayrıntıların inşaat yapımında hayat
kurtardığını bildiğimize göre yardımcı kontrol
meslektaşlarımızın, denetiınde çok önemli bir payı
olduğunu söyleyebiliriz.
Ekonomik ve sosyal haklar anlamında yardımcı
kontrol meslektaşlarımızın durumları nedir? Genel
olarak bir memnuniyet var mı?
Çağlar Özkören: Piyasada yapı denetiın
firmalarmda çalışan arkadaşların aldıkları maaşlar
ile aile kurup geçinmeleri imkansız sayılabilir. Eğer
evliyse ve eşi kendisinden daha yüksek bir maaş
almıyorsa geçinmesi çok zor oluyor. Bunu evli olan
arkadaşlarımızdan çok rahat gözlemleyebiliyoruz.
Piyasada en iyi maaşı veren belli bir kalitede ki
firmalarda bile maaşlar 800-900'ü geçmiyor. Ben bu
anlamda piyasanın iyi firmalarından birinde
çalışmakta olduğumu düşünüyorum.
Bir de imzacı mühendisler dediğimiz bir toplam
var. Herkesin bildiği ama bir şekilde bilmezlikten
geldiği ... O işinde bir piyasası var, onlarda 400 YTL
civarı ücret alıyorlar.
Bu imzacı mühendisler ile bizi karsılaştırdığımızda;
onlar gerçekten rahat her aybaşı
paralarını alıyorlar, aynı zamanda başka bir işte
çalışıp ek gelir elde ediyorlar. Ortalama olarak
gerçekten çalışarı yardımcı kontrol maaşı 700YTLise,
yol paralarını ve muhtelif masraflarımızı da
çıkarırsak geriye herhalde 100 YTL gibi bizim
denetim hizmetimiz karşılığında alacağımız para
kalmaktadır.
Ben kişiselolarak bu durumu ve tabloyu şöyle
yorumluyorum imzacının kafası rahat, bizim ise
vicdanımız rahat ... O binada ben oturmasam, benim
yakırum oturmasa da, bir insan oturacak, daha
öncede dediğim gibi küçük ayrıntılar hayat kurtarır.
ıBahanelerin arkasına hiçbir zaman sığınmadık.
Saydığımız sorunların hiçbiri, denetim yapmamız
önünde bahane olmamıştır.
Nazım Evkuran: Çağlar'ın söylediklerine
katılıyorum. Bunun dışında bu sektörde her şeye
rağmen gerçekten denetim hizmeti veren
rneslektaşlarırnız, meslek onurumuza ve insanımıza
sahip çıkıyorlar... Bir de yardımcı kontrol -
arkadaşlarımızın sigorta problemi var sigorta
olmadan üstlerine iş girilmemesi gerekir. Fakat şu an
girilebiliyor. Bu da bazı yapı denetim firmalarında
sigortasız eleman çalıştıtmanın önünü açıyor. Şu an
birçok yapı denetim firması eleman bulmakta zorluk
çekiyor. Eğer meslektaşlarımız belirli maaşlarında
altında çalışmamak noktasında net olurlarsa bu
L İMO İzmir Şu",", Biilt",; - Kasım 2007 - s.y., 137
~~:~~~_. *Jf:~;;t'i;'5-';:~.:~~~:~'::;'~_':~~i-·~:c '>':.i~-:,~c:"~::~-;'''~??'(~~!5,;=~ ~~-:·~_:~'··;::::';"!~_~~~=~l;~:'':=>'~=: ~::~~::,~=2h-i:~:~'::::;·Ş'~?8'~,=~,;\y~-:~·t~f~:~~:;'1".:.' ',7~1_;:'-::~';:~,~7·,~:=::-.~~~~t~,·,!!:=·.::~~-ç·=·:~=3':"=,~:-:---'c~~o.:.~;~.;M;,~;'>n;::~i<:',,":::, .: ",:',' ;:,co';,",:,.::", ;,.~~ 1
L.-'
genç-İMO
maaşların yükseleceğini düşünmekteyim
Proje kalitesİ size göre yeterli mi? Ne gibi
tepkiler alıyorsunuz kaHalardan projeler
hakkında?
Çağlar Özkören: Üretilen projelerin çoğunluğu
çok kötü ... Proje usta için en büyük mühendistir. Biz
her dakika yanında olamayız fakat proje olur. Projeler
nadiren çok iyi çıkıyor. Burada kötü proje üreten kişi
kendini sürümden kazanan kişi olarak tanımlıyor.
Fakat diğer taraftan şantiyede ciddi bir verim kaybı
oluyor.
Nazım Evkuran: Biz kişisel cep telefonlarrmızı
bile bırakıyoruz. Ama sonuçta her an ustaların
yanında olamayız, Projenin usta için net ve anlaşılır
olmasılazım. Daha önce burada bahsedilen ustaların
eğitimi bu konuda çok önemli ...
Yapı denetim firmalan denetimde bir iyileşme
sağladı diyebilir misiniz?
Çağlar Özkören: Tabi ki... Mesela ben kendi
adıma sadece şu iki sene içinde bile ciddi bir ilerleme
olduğunu söyleyebilirim. Mesela işçilikler inanılmaz
düzeyde kötüydü. Şu an bir noktaya gelindi. Denetim
anlamında da eskiye nazaran bir ilerleme olduğunu
söyleyebiliriz. Bu sistemin hiç olmadığı yıllarda ise;
yapılarımızda denetimin ciddi anlamda hiçe yakın
olduğunu bilmekteyiz. Ama en temel eksiğimiz yapı
denetimde çalışan meslektaşlarımızın arkasında
devlet desteğinin olmamasıdır. Önümüzdeki
dönemde yeni yönetmelikler ile birlikte bunun bir
düzeyde sağlanacağı söylenmekte ...
Nazım Evkuran: Ben bu konuda biraz daha
karamsarım öncellikli olarak işini gerçekten yapan
arkadaşların arkasında mutlaka devlet güvencesi
olmalı. Şu an yapı denetim sistemi bu yüzden %50
verim ile çalışmaktadır. Bunun bir düzeyde
sağlandığı yer şu an benim çalıştığım TOKİ'dir.
Kontrol işini yapan müşavir firma parasını direkt
olarak devletten almakta... Kontrol firması imza
atmadan müteahhit hak edişini alamıyor. Bu
anlamda yetki ve güç kontrol firmasında toplanmış
oluyor. Denetçi firmanın, denetlediği kurum ile
parasını aldığı kurum birbirinden ayrılmış oluyor

böylelikle ...

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme