TSKB MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

TSKB MAAŞLARI

TSKB MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


İnsan Kaynakları Politikası

TSKB, en büyük gücü olan insan kaynağına, kişiye özel değerlendirme ve gelişim programları ile sürekli yatırım yapıyor.

İnsan Kaynakları Politikası

TSKB, BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu hedefleyerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.

TSKB, çalışanlarına, insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sağlamak için çalışıyor. Banka’nın gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak amacıyla; başarıyı ödüllendiren, eğitime önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

TSKB, dünyada ve ülkemizde her türlü zorla çalıştırılmaya ve çocuk işgücünü kullanımına karşı olup bu tip kanun dışı uygulamaların engellenmesine yönelik inisiyatifleri destekliyor.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen TSKB’de kadın çalışan oranının erkek çalışan oranından  yüksek olması ve TSKB üst yönetiminde görev alan kadın çalışan sayısı, Banka'nın çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikalarının en somut göstergesi durumunda.

TSKB yıllardır "TSKB ailesi yaratma" ve "kendi yöneticisini kendi yetiştirme" anlayışını benimsiyor ve bu prensipten hareketle işe alımlardaki öncelikli hedef kitlesini, "TSKB'li olmak isteyen, yönetici adayı yeni mezunlar" olarak belirliyor.

İnsan kaynağının geliştirilmesinde en önemli hedef olarak verimliliğin artırılması göz önünde tutuluyor. Bu hedefe ulaşmak için tüm çalışanların, Performans Yönetimi Sistemi kanalıyla objektif olarak değerlendirilmesi ve çeşitli eğitim planlarıyla sürekli gelişimleri sağlanıyor.

Kariyer yönetiminin etkin bir şekilde uygulandığı TSKB’de, yeterli bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olan çalışanlar daha üst görevlere terfi ederek kariyer gelişimlerini sürdürüyorlar.


Bankamızda yönetimin süreklilik ve sürdürülebilirliğinin devamını sağlamak üzere halefiyet planlaması yapılarak, görev değişikliklerinin Banka yönetiminde neden olabileceği aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme