Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Maaş - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Maaş

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Maaş:
TMO Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.
Buna göre, 2017 yılında göreve başlayacak olan, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar ve çocuksuz bir TMO Müfettiş Yardımcısı aylık 3.549 TL Net ücret alabilecektir. (2016 yılı için yapılan artışlar ilave edilmiştir)
Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.