TGS MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

TGS MAAŞLARI

TGS MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Türk Hava Yolları A.O. ve Havaş ortaklığıyla kurulan ve 1 Ocak 2010 tarihinde sektörde yerini alan TGS Yer Hizmetleri A.Ş.; İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana, İstanbul Sabiha Gökçen, Milas- Bodrum ve Dalaman Havalimanlar'ında olmak üzere toplam 8 istasyonda, anlaşmalı 155 havayoluna sunduğu hizmetlerle faaliyetlerini sürdürmektedir. TGS, yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin 700 bine yakın uçuşuna 6.000'in üzerinde ekipmanı ve 10.000 den fazla personeliyle yer hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetleri uluslararası kalite standartlarında sunmaktadır. "Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği" çerçevesinde ramp, harekât, kargo ve yolcu hizmetlerini sunan TGS, şirket politikası olarak müşteri memnuniyetini esas alırken, kusursuz hizmet anlayışını benimsemektedir. TGS, hizmet başlangıç tarihi olan 2010 yılında, TÜV Thüringen ve MEYER adlı bağımsız denetim şirketleri tarafından, faaliyet gösterdiği genel müdürlük ve altı istasyonda denetimden geçerek, uluslararası bir kalite yönetim standardı olan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almış ve hizmet kalitesini belgelendirmiştir. 2012 yılı içerisinde de TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almıştır. TGS; Genel Müdürlük ile hizmet verdiği tüm istasyonlarda İSAGO tescilini almıştır. TGS; SHGM tarafından verilen “Yeşil Havalimanı Kuruluşu” belgesini 2012 yılında Adana ve Antalya İstasyonlarında, 2013 yılında İzmir İstasyonunda, 2015 yılında da Bodrum ve Dalaman istasyonunda almıştır.” Engelsiz Havalimanı Kuruluşu” belgesini ise 2013 yılı itibariyle Sabiha Gökçen, İzmir, Adana, Ankara, İstanbul, Bodrum, Dalaman ve Antalya olmak üzere toplam 8 istasyonda alarak sektörde ilk“ Engelsiz Yer Hizmeti Şirketi” unvanına sahip olan ilk kuruluştur.
Sektörün önde gelen aktörlerinden biri olarak, ortaya koyduğumuz başarıların temelinde şüphesiz ki, bilgi ve deneyimimiz, değişim ve gelişime verdiğimiz önem, hizmet kalitesinde sağladığımız üstünlük ile her bir çalışma arkadaşımız, müşterimiz, paydaşımız ve iş ortağımızla oluşturduğumuz sinerji bulunmakta. Türk Hava Yolları ve Havaş gibi iki güçlü şirketin bileşimi ve iş tecrübesi ile 2010 yılında yola çıkan şirketimiz kısa sürede, doğru stratejiler ve nitelikli insan kaynağıyla, sektördeki ilk, tek ve öncü olan projeleriyle lider konuma ulaştı.

Başarılı bir 6 yılı geride bırakan şirketimizin öncelikli hedefi bu başarıyı en üst seviyeye çıkararak küresel alanda da hizmet kalitesiyle fark yaratmak olacaktır. TGS markasını daha da güçlendirerek, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek ve sektörde en fazla değer yaratan şirket olmayı hedefliyoruz. Sektördeki operasyonel ve teknolojik gelişmeler, gelişen rekabet koşulları, müşterilerimizin beklentileri şirketimizin hedef ve stratejilerini belirlerken hizmet kalitemizi en üst seviyeye taşımak ve büyüme hedeflerimize ulaşmak için değişim ve gelişimi vazgeçilmez kılıyor.

Bu sebeple hizmet kalitesi, güvenilirliği ve rekabet gücü ile tercih edilen bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda değişim, gelişim projelerimiz ve yatırımlarımız hız kesmeden sürmektedir.

Operasyonel gücümüzün, bilgi birikimimizin, deneyimimizin ve üyesi 9 bine ulaşan TGS Ailesi olarak işimize duyduğumuz ortak heyecanın sağladığı mükemmel uyum ile hizmet kalitemizde fark yaratarak sektöre, müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
S.Nurzat Erkal
Entegre Yönetim Politikası
TGS üst yönetimi; ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile ticari etiği dikkate alarak, kurum'un görev ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak müşterilerini ve çalışanlarını, aynı gayede buluşturmak ve kurum kültürünü paylaşılabilir yapmak amacıyla Entegre Yönetim Politikası'nı beyan eder:

• Ulusal ve Uluslararası yasa, mevzuat, yönetmelik, standartlar, müşteri şartları ve insani değerlere bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlamak,
• Operasyonel süreçlerde aksamaya meydan vermemek, müşteri memnuniyetsizliğini önlemek,
• Handling konusunda yurt içinde ve yurt dışında bilinen, güvenilen ve tercih edilen bir kuruluş olmak,
• Organizasyon çapında güvenlik ve emniyetin temel operasyonel öncelikler olduğu bir kültür oluşturmak, müşterilerden gelen şikâyetlerin zamanında çözüme kavuşmasını sağlamak ve tüm kaynak planlamasını yapmak,
• Organizasyon içerisinde operasyonel iş süreçlerinde, emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlar için uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personellerin görevlendirilmesini sağlamak.
• Tüm personelin hiçbir zorlama olmadan ve istedikleri zaman rahatça operasyonel risk ve eksiklikleri yönetime rapor edebilmesine izin veren açık bir raporlama sistemi ve ortamını oluşturmak, raporlamaların gizlilik esasında değerlendirilmesini temin etmek,
• Hataların rapor edilmesinin; ihlallerden, illegal aktivitelerden, kasıtlı davranışlardan ya da belirlenmiş diğer uygunsuz faaliyetlerden kaynaklanan durumlar hariç, rapor eden ya da olaya dâhil olan diğer kişiler için disiplin cezasıyla sonuçlandırılmayacağı hususunda personelin güven altında olmasını sağlamak,
• Personelin görevlerini yerine getirmesi esnasında, tüm ilgili ulusal ve uluslararası kural, düzenleme ve standartlara uyumu ile ruhsal veya zihinsel algıda hataya neden olabilecek her türlü zararlı madde ve davranıştan uzak olmasını sağlamak,
• Güvenlik ve Emniyete dair politikanın uygulanabilmesi için gerekli insan ve finansman kaynaklarını tedarik etmek; doğrudan, dolaylı ve iç müşterilerin can ve mal güvenliğini en ileri düzeyde sağlamak üzere tedbirler almak,
• Etkin güvenlik ve emniyet yönetiminin sağlanması doğrultusunda organizasyonel yapıyı oluşturmak, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilinç ve sorumluluklarını benimsetmek, tüm kademedeki personelin operasyonel güvenlik ve emniyet seviyelerinin sürekli gelişimini sağlamak,
• Operasyonların yürütülmesinde yer alan tüm personelin sağlık ve emniyetini güven altına almak,
• Kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmek,
• Müşterileri öncelikle “Haklı” kabul edip, şikâyet sebebini bu bakış açısıyla incelemek,
• Verilen tüm hizmetlerle ilgili olarak, müşterilerden gelen her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazları en kısa sürede inceleyerek, çözüm önerisi ile birlikte müşteriye geri bildirimde bulunmak. Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri sürekli yapmak ve sunulan hizmetlerin sonrasında güçlü, doğru, net ve devamlılık sağlayan müşteri ilişkisi oluşturmak,
• Yer operasyonlarındaki çevresel konuların ilgili gerekliliklerle uyumlu olmasını ve Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması yoluyla kirliliğin önlenmesini sağlamak,
• Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde; çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek ve geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltarak doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve çevreye etki eden tüm faaliyetlerini olumlu yönde geliştirmek için, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
• Çevre Yönetim Sistemini yönetim uygulamalarına adapte etmek, hedef ve amaçlarına ulaşmak için izleme ve ölçme denetimlerini yapmak. Çevreye zarar veren faaliyetlerin etkilerinin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm alanlarda geliştirerek sürekli iyileştirmek. Çalışanlarının, paydaşlarının ve tedarikçilerinin çevresel konulara olan farkındalığını ve çevre bilincini geliştirerek sürekli olarak yüksek tutmaya çalışmak.
Vizyon:
Hizmet kalitesi, güvenilirliği ve rekabet gücü ile tercih edilen, sektöründe lider yer işletme şirketi olmak.

Misyon:
TGS'nin misyonu, aşağıdaki amaçlarla yer hizmeti sunmaktır:

• TGS’nin yer hizmetleri yapısını büyüterek küresel yer hizmetleri şirketi kimliğine ulaşmak,
• TGS bünyesinde istihdam edilen personelin ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun eğitim standartlarına haiz personel tarafından sevk ve idare edilmesini sağlamak,
• Yer hizmetleri sektöründe her türlü hizmeti sağlama noktasında lider olmak,
• TGS’nin yer hizmetleri imajını geliştirecek pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde emniyetli, yüksek kaliteli ve kesintisiz hizmet verme anlayışının sunulmasını sağlamak,
• TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’yi orta vadede ulusal ve uluslararası alanda, önemli kuruluş haline getirmek.
Çalışan >10.000
Ekipman >6.000
Uçuş >2.700.000
Yolcu >90 milyon
Kargo (ton) >10 milyon
Müşteri >155
Havaalanı 8
TGS Yer Hizmetleri A.Ş, insan kaynakları politikası olarak “doğru işe doğru insan” felsefesini benimseyerek; risk alabilen, iletişim becerisi yüksek, rekabetçi, iş tecrübesi ve eğitimiyle teknoloji kullanımını birleştirebilen, kendini devamlı geliştirerek fark yaratmada etkin ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip kişileri istihdam etmektedir.
Adaylar, sınavlara tabii tutulmakla birlikte bire bir mülakatlar yapılarak değerlendirilmekte ve uygun pozisyona yerleştirilmektedir.

TGS İnsan Kaynakları ve Eğitim şu ilkeleri amaçlamaktadır;
• Tüm kadrolarda deneyimli adaylara öncelik verilmesi ve yeni personelin işe uyumunun en kısa sürede sağlanması
• İstihdam sisteminde, şirkete özgü yazılım kullanarak, CV, mülakat ve işe alım süreçlerinin düzenli takip edilmesi
• Kaliteli iş anlayışı ilkesine uygun olarak performans ve motivasyona yönelik psikologlar kontrolünde eğitici, yönlendirici programlar hazırlanması,
• Kurum içi ve dışı nitelikli eğitimlerle iş yetkinliğinin artırılması
• İç istihdam: İhtiyaç duyulan kadrolar için, şirket çalışanlarının geçiş yapma, görev alma taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi, gerektiğinde grup halinde mülakat yapılarak sunumlarla şirket tanıtımlarının gerçekleştirilmesi.
İnternet üzerinden yapılacak başvurular ile başlayan istihdam süreci ; başvuru formundaki ilgili alanların doldurulması, başvuru yapan adayların formlarının, şirketteki personel ihtiyacı olan birimler için planlanmış kadarı ile uyumunun kontrolü, uygunluğu görülen adayların yüz yüze yapılacak sınav ve mülakatlara katılması ile ilerler. Sınav ve mülakat sonucu, istenen kriterlere uyan adaylar için yönetim onayı alınır. İstihdam sürecine dahil tüm adayların CV ve mülakat vb. her türlü kişisel bilgileri “İK İstihdam Süreç Takip Programı” ile tek bir havuzda toplanır.
TGS, genellikle yaz aylarında stajyer kabul etmektedir. Sektörle ilgili mesleki eğitim veren okullar öncelikli tercihtir (Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu gibi). Yurt dışından gelen taleplerde, okulların ülkemizdeki denklikleri ve sağlık sigortası güvencesine dikkat edilmektedir.

• Staj yapmak isteyen öğrenciler, stajlarının zorunlu olduğunu belgelemelidir.
• Yaz dönemi için Şubat-Mayıs ayları, kış dönemi için ise Eylül-Aralık ayları arasında başvuru yapılmalıdır.
• Staj süreleri okulun belirttiği şekilde ayarlanmaktadır.
• Staj süresince personelin yararlandığı yemek ve servis hizmetlerinden stajyerler de yararlanır.
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından verilen apron kartı için gerekli şartlar yerine getirilmeli ve masraflar stajyer tarafından ödenmelidir.
• TGS, ihtiyaç ve kapasite açısından değerlendirme yapar ve başvuruları reddedebilir
• Staj yapmak isteyenler adaylar, sadece İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.
Öncelikli hedef, personelin operasyonel yetkinliğini artırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gerekli eğitim ortamları oluşturulmakta, eğitimler en üst seviyede uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından verilmektedir.


TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 15.09.2011 tarihinde aldığı yetki ile tüm istasyonlarında personele operasyonu kapsayan apron, harekât ve yolcu hizmetleri eğitimlerini vermektedir. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası projeler kapsamında gelişmeleri takip etmekte; ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim planlamaları yapmaktadır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme