TANSAŞ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

TANSAŞ MAAŞLARI

TANSAŞ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Kurumun stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler.
İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve Eğitim ana birimlerinden oluşmaktadır.
Satış

Satış Yönetimi, şirketin satış ve karlılık hedeflerine ulaşmak üzere formatları konumlandırıp birbiri ile koordinasyonlu bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Format Yönetimi, Bölge Direktörlüğü, Satış ve Yatırım Planlama, Mağaza Görsel Tasarım ana birimlerinden oluşmaktadır.
Pazarlama

Ürünün üretiminden nihai tüketimine kadar; üretim, kalite, tedarik, stok, fiyatlama, raf yönetimi, promosyon, çeşit yönetimi gibi tüm süreçlerinden sorumludur.
Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama, Taze Ürünler Pazarlama, Pazarlama Planlama ve Tedarik Zinciri, Meyve Sebze ve Kırmızı Et Pazarlama, Gıda Dışı Pazarlama, Özel Markalar Pazarlama, Alkollü İçecek, Tütün ve Exclusive Ürünleri Pazarlama ve Bölge Pazarlama Yönetimi ana birimlerinden oluşmaktadır.
Mali İşler

Şirketin muhasebe, raporlama, hazine, stratejik planlama ve bütçeleme, yurtdışı iştirakleri koordinasyonu/denetimi, yatırımcı ilişkileri süreç ve sistemlerini etkin bir şekilde yasalara ve güncel düzenlemelere uygun bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Finans, İşletme Muhasebesi, Yatırım Masraf Muhasebesi, Ticari Muhasebe ana birimlerinden oluşmaktadır.
Bilgi Teknolojileri & İş Geliştirme

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan otomasyonel yapıyı planlar, oluşturur, bu yapının devamını sağlar, geliştirir ve gerek duyulan donanımı temin ederek yapıya dahil eder.
Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme ana birimlerinden oluşmaktadır.
Dağıtım Merkezleri & Lojistik

Mağazalarımızda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için; ürünleri eksiksiz, zamanında ve en yüksek kalite standartlarında tüketiciler ile buluşturur, bu işlemi yaparken operasyonel verimliliği en üst seviyede tutarak, maliyetleri minimize eder.
Kalite Yönetimi birimi de şirket bünyesindeki ürünlerin, mağaza ve dağıtım merkezlerindeki süreç ve gıda güvenliği konularının yakın takibini yapar.
Tedarik Zinciri Çözümleri, Kalite Yönetimi, Dağıtım Merkezleri ana birimlerinden oluşmaktadır.
İnşaat

Migros Grubu’nun tüm yapı ve birimlerinin her türlü inşaat, elektrik, mekanik işlerinin projelendirmesini, müşteri ve şirket ihtiyaçları bazında; teknolojik gelişmeler gözetilerek inşaası ile kullanıma açılmasını, bu birimlerin demirbaş ihtiyaçlarının satınalması ve tesis edilmesini  gerçekleştirir.
Teknik Servis, Yurtiçi Mağazalar İnşaat, Teknik Satınalma, Enerji Yönetimi ve Planlama ana birimlerinden oluşmaktadır.
Hukuk

Şirket leyh ve aleyhinde açılmış yada açılacak her türlü davada şirketi temsil eder, mağazaların iskan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili ihtilafların giderilmesini sağlar, kira sözleşmeleri akteder, her türlü hukuki problemin çözümünde şirket vizyon, misyon ve stratejilerine uygun olarak hedef ve aksiyon planları belirler, bu hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar.
Kurumsal İletişim

Tüm yazılı ve görsel medya iletişimi, stratejik açıklamalar, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti ve kurumsal gelişim sağlamaya yönelik araştırma, anket, raporlama çalışmaları yapmaktan, iç iletişim organizasyonları, stratejik açılış ve organizasyonlardan sorumludur.
Marka İletişimi & CRM

Migros Grubu’nun tüm formatlarında hayata geçirilen müşteri sadakati ve aktivite programlarını yönetir. Şirketin marka stratejisi ve buna paralel olarak yıllık iletişim planının belirlenmesinde etkin rol alarak, stratejik iletişim ve kampanya, promosyon bütünündeki yaratıcı tasarımları hazırlar ve bu tasarımların mecralardaki uygulama ve koordinasyonunu sağlayarak, mecra ilişkilerini yönetir ve medya satın alma ile planlamasını yürütür.
İç Denetim

Risk yönetimi, iç  kontroller ve kurumsal yönetim  süreçlerinin etkinliğini disiplinli  bir şekilde değerlendirerek şirket hedeflerine katkı sağlamak amacını taşır.
Yatırım Geliştirme

Şirketin büyüme stratejisine uygun olarak mevcut mağazaların devamlılığını sağlar, büyük ölçekli mağaza yeri ve projesi geliştirir.
Yer Bulma ve Yatırım Geliştirme ile Emlak Yönetimi ve Kiralama ana birimlerinden oluşmaktadır.
Yurt Dışı İştirakler, Online ve Toptan Satış

Yurt Dışı İştiraklerimizin yönetimi ve koordinasyonunu yapar, E-Ticaret ve Katma Değerli Teknolojik Hizmetler Grubu’nun stratejik hedeflerine ve onaylanan finansal hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde operasyonları yönetir. Ev dışı tüketim kanallarının (Cash&Carry ve Toptan Satış) karlı bir şekilde ciro gelişimini sağlar.


Yurt Dışı İştirakler, E-Ticaret ve Toptan Satış ana fonksiyonlarından oluşmaktadır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme